Günlük

Ototrof Canlılar ve özellikleri

Fotosentez yapanlar ve Kemosentez yapanlar olarak iki grupta toplanabilir:

Fotosentez

Yeşil bitkiler, Bazı bakteriler, Mavi-yeşil alg’ler ve bazı Tek hücreliler tarafından klorofillerde gerçekleştirilir.

fotosentez Ototrof Canlılar

Bakterilerin bazıları fotosentezlerinde H2O yerine H2S veya H2 kullanırlar ve O2 açığa çıkarmazlar.

Kemosentez

Işık enerjisi kullanılmaz. Sadece bazı bakteri türleri tarafından gerçekleştirilir. Klorofil ve kloroplastları yoktur. Kimyasal enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O’yu birleştirerek organik besin yaparlar.

kemosentez formül Ototrof Canlılar

Çeşitli kemosentez reaksiyonları:

a) NH3 + O2   —> N02 + Kcal. (Nitrifikasyon Bakt.)
b) N2 + 02    —> N02 + Kcal. (Azot Bakterileri)
c) NO2 + 02   —> N03 + Kcal. (Nitrat Bakterileri)
d) H2S + 02   —> HS04 + Kcal. (Kükürt Bakterileri)
e) Fe+2 —> Fe+3 Kcal. (Demir Bakterileri)

Bütün bu reaksiyonlarda oluşan kimyasal enerji ile CO2 özümlemesi yapılarak organik besin üretilir. Bu enerji ile direk olarak ATP sentezi de yapılabilir.

Böcekçil Bitkiler: Azotça fakir topraklarda yaşamakta olup, topraktan alamadıkları azotu, böcekleri yakalayarak onların proteinlerinden karşılarlar. Aynı zamanda fotosentez yaparak nişasta ve diğer karbonhidratlarını kendileri üretirler. Drosera, Nephentes (ibrik otu), Utricufaria ve Dionea (böcek kapan) en çok bilinen türlerdir. Sindirim enzimlerini dış ortama salgılayarak yakaladıkları böceği sindirir, sonra besinleri absorbe ederler.

loading...
1 Yorum

1 Yorum

  1. duru

    09 Mart 2015 at 18:49

    biz ototrof canlı dedik siz ne anlatmışsınız

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Biyoloji okumadan, görmeden, yaşamadan öğrenilecek bir bilim dalı değildir.

Cenk Önsoy

To Top