son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Ormanların Sesine Kulak Vermeye Mecburuz

Dünyanın akciğerlerinin sanayileşmeye kurban gitmesini önlemek amacıyla yıllardır müzakereler yürtülüyor. Bilim adamları, ormanların tahrip olması önlenmediği takdirde iklimin büyük bir tehlikede olduğu uyarısında bulunuyor.

Ne BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ne de BM’nin iklim değişikliğine ilişkin müzakereleri, uluslararası bir orman politikası ve ormanların uluslararası arenada kabul görmüş bir tanımını ortaya koyabildi. Tropikal yağmur ormanlarının tahrip edilmesini önleyecek etkin önemler de yok. Çoğu uzman, 2010 yılında Cancun’daki İklim Zirvesi sırasında kararlaştırılan ve ormanların azalmasıyla yok olmasına yol açan salınımların azaltılmasına ilişkin müzakerelerin bu sorunu çözemeyeceğini düşünüyor.

Ormanların tahrip edilmesinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri tahmin edilenden daha büyük. BM çevre uzmanlarına göre dünya iklimini felaketin eşiğine getirebilecek sera gazlarının yaklaşık beşte biri ormanların yok edilmesinden kaynaklanıyor. Ağaçlar, ormanlar gezenimizin akciğeri olarak atmosferdeki karbondioksiti emmeleri nedeniyle kilit öneme sahip. Ormanlar yok oldukça gezegenimiz akciğer işlevinden yoksun kalıyor.

Ormanlar tarım arazileri için feda ediliyor

Sanayileşmiş ülkelerde, dokunulmadan kalmış ormanların sayısı yok denecek kadar az. Hemen hemen hepsi tarım arazisi yapılmak üzere ağaçların kesilmesiyle tahrip edildi ya da sanayileşmeye kurban gitti.

Bir çok topluluk, yüzlerce yıldır yaşam alanı olan ormanlara özenle baktı. Ancak tropikal bölgelerdeki bazı ülkelerde, arazi hırsızlığı özellikle son 50 yıldır büyük bir yıkıma yol açtı. Norveç Yağmur Ormanları Vakfı’ndan Lars Lövold, bunun iklim için de korkutucu sonuçlara neden olacağını söylüyor.

Lövold, “Bu ormanları gerçekten her zaman korumuş olan insanları ödüllendirecek mekanizmalar bulmamız gerekli. Hâlâ var oldukları için onlara teşekkür borçluyuz. Bunun yerine sanayileşmiş ülkelerde daha ziyade ormanları tahrip edenlere ödün verme eğilimi var” diyor.

Ekolojik sistem zarar görüyor

Değerli tropikal ağaçlar, hızlı para kazanmak için feda ediliyor. Devasa büyüklükteki alanlar, sığır, bitki ya da plantasyon için arazi açmak ya da petrol gibi hammaddelere ulaşmak adına tahrip ediliyor. Sonuçta ekolojik sistem tüm biyolojik çeşitliliğiyle birlikte zarar görüyor ve tekrar iyileşmesi mümkün olmuyor. Ancak Lövold, bu işten kazançlı çıkanlar olduğunu da kaydediyor: “Bugüne kadar hep ağaçları kesen ve ormanları tahrip edenler ödüllendirildi. Orman Kaybı ve Orman Azalmasının Yol Açtığı Salınımların Azaltılması (REDD) yönündeki müzakereler, ormanları koruyanların ödüllendirilmesi, tahrip edenlerin cezalandırılmasına ilişkin mekanizmaların bulunmasıyla ilgili.“

Orman Kaybı ve Orman Azalmasının Yol Açtığı Salınımların Azaltılması’na ilişkin uluslararası müzakerelere, 2007 yılının aralık ayında Bali’deki iklim zirvesinde başlandı. Müzakerelerin temel fikri ise atmosfere en fazla sera gazı salan sanayileşmiş ülkelerin, kalkınmakta olan ülkelerdeki ormanların karbondioksitten arınılmasına sağladıkları katkı nedeniyle para ödemesini içeriyordu. Kısacası bu ormanları korunması için para gerekiyor. BM’nin tahminlerine göre, emisyon ticareti yılda 30 milyar dolara yakın para getirebilir.

orman Ormanların Sesine Kulak Vermeye Mecburuz

Ormanlar üzerinde hak talebi

Ancak ormanların kime ait olduğu konusunun açıklığa kavuşturulamamış olması bir sorun. Bu kadar yüksek meblağlar söz konusu olunca, ormanlar ve kullanımı üzerinde hak iddia edenlerin sayısı da artıyor. Hükümetler, büyük arazi sahipleri ve firmalar, yerli halk grupları üzerinde haklarını kabul ettirmeye çalışıyor.

Orman Kaybı ve Orman Azalmasının Yol Açtığı Salınımların Azaltılması’na ilişkin uluslararası müzakereler, Cancun’daki son iklim zirvesinde bazı engellere takıldı. Bugüne kadar ne uluslararası iklim müzakerelerinde ne de BM anlaşmalarında, ormanların tanımı konusunda bir uzlaşı sağlandı. 07.03.2011 – Dw-World Türkçe

çok iyi

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

bilimsel çalışmalar sonucunda,MAYA’laradan kıyamet günü hakkında mesaj aldık Amino asitlerin yapısı nasıldır? Ötrifikasyon Nedir? Leptospira nedir? Endokrin bez nedir? Nerede bulunur? Neden Biyolojinin ‘Kolay’ Bir Bilim Olduğu Düşünülür? nerdensiniz, kimsiniz, biyolog musunuz, mesleğiniz nedir, uzmanlığınız nedir? Sferül hücre nedir? Yapısı nasıldır? Kpss, biyolog atamalari, biyolog kadrolari, 2013, 2014 Biyolojik mücadeleyi öğrenemezsen.. İş İlanı: Biyoloji Bölümü’nden mezun, 25-35 yaşlarında, biyolog aranıyor. Genetik nedir? Hayvanları bir de ters çevirip bakalım. Hadi Ateistler bunu da açıklayın der kültürel literatür insanlığa. Leirus guinguestriatus – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞINA MAİL GÖNDERİYORUZ