son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

LYS, Sitoplazma ve Organeller Konu Anlatımı

LYS, Sitoplazma ve Organeller Konu Anlatımı

Bu ders notumuzda Sitoplazmanın tanımı, görevleri ve içinde görece yapan organnellerin (Ribozom,Lizozom, Golgi,E.R (Endoplazmik Retikulum), Sentrozom, Koful, Mitokondri, Plastitler) genel yapısı, görevleri, biribirinden farkı ve ortak özellikleri gibi bir çok konuyu ders notumuzda bulabilirsiniz.

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER:

Sitoplazma hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran peltemsi bir sıvıdır. İçresinde değişik görevler yapan organeller bulunur.

1:Ribozom:

 • Virüsler hariç bütün canlılarda bulunur.
 • Etrafında zar yoktur.
 • Protein ve ribozomal RNA ‘dan oluşur.
 • Tek başına E.R’nin zarlarında, çekirdek zarlarında , kloraplast ve mitokondride bulunur.
 • Aminoasitlerden protein sentezinin gerçekleştiği yerlerdir.
 • Hücrede ribozom faaliyeti artığında a.a ve ATP miktarı azalır, su ve protein miktarı artar.

2:Lizozom:

 • Ökaryot canlılarda bulunur.
 • Golgi tarafından üretilir.
 • Bitkilerde sayısı çok azdır.
 • Protein, yağ, karbonhidrat, nükleikasit, mikroplar ve yaşlanmış hücreleri parçalarlar.
 • Canlı öldüğünde lizozom zarları parçalanır ve içinde bulunduğu hücreyi sindirir. Bu olaya OTOLİZ denir.

3: Golgi:

 • Ökaryot canlılarda bulunur.
 • Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur.
 • Salgı yapan hücrelerde sayısı çoktur.
 • Maddeleri depolar, paketler ve salgılar.
 • Yağ, glikoprotein, lipoprotein, selüloz sentezi yapar.Ayrıca Ribozom ve koful oluşumunda görev alır.

4:E.R (Endoplazmik Retikulum)

 • Ökaryotlarda bulunur.
 • Hücrelerde uzanan borucuk ve kanalcıklar sistemidir.
 • Madde iletimini ve taşınmasını sağlar.
 • Lizozom, Golgi, Koful, Hücre ve Çekirdek Zarlarının oluşmasında görev alır.
 • Üzerinde ribozom varsa Granürlü E.R adını alır. Bu E.R ; proteinleri depolar ve golgiye iletilir.
 • Granürsüz E.R ise yağ ve karbonhidratlar depolar golgiye iletir.

5: Sentrozom:

 • Hayvansal hücrelerde bulunur. Fakat dolgun sinir kas hücrelerinde bulunmaz. Ayrıca insanlardaki yumurta ve sperm hücrelerinde bulunmaz.
 • Bitkilerde hücrelerde yoktur.
 • Yapısında DNA bulunur.
 • Birbirine dik şekilde iki sentriyolden oluşur.
 • Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturur.
 • İğ iplikleri ise kromozomları birbirinden ayrılır.

6: Koful:

 • Ökaryolarda bulunur.
 • Çekirdek zarı ve hücre zarından oluşabilir.
 • İçerisinde su, mineral, artık maddeler ve besin maddeleri bulunur.
 • Bitkilerde büyük ve az sayıda, hayvansal hücrelerde ise küçük ve çok sayıdadır.
 • Bir hücreli canlılarda boşaltım kofulu bulunur.
 • Tatlı canlılarda yaşayan bir hücreli canlıların içlerine giren fazla su besin kofulunda toplanır.Aktif taşıma ile dışarı atılır.

7: Mitokondri:

 • Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği organeldir.
 • Ökaryotlarda bulunur.
 • Kas, karaciğer, böbrek ve beyin hücrelerinde sayısı çoktur.
 • Çift katlı zardan oluşur.
 • Kendine ait DNA, RNA ve Ribozomu vardır.
 • Protein sentezleyebilir.
 • Kendi kendine bölünerek çoğalabilir.
 • İç zarının kıvrımlarına Krista, içini dolduran sıvıya ise Matriks denir.
 • Mitokondri faaliyeti artığı zaman oksijen ve glikoz miktarı azalır. ATP, su ve CO2 miktarı artar.

8: Plastitler:

 • Bitkilerde bulunur, hayvansal hücrelerde bulunmaz.
 • 3 çeşitirler;

1.      Lökoplast:

 • Renksizlerdirler. Bitkinin toprak altı kısımlarında ve depo organlarında bulunurlar.
 • Protein, yağ ve nişasta depo ederler.
 • Diğer bütün plastitler , Lökoplastların değişmesi ile oluşur.
 • Güneş görürlerse kloroplasta dönüşürler.

2.      Kromoplast:

Bitkiye yeşil ışındaki renkleri verir

 • Likopin- kırmızı (Çilek)
 • Karoten- Turuncu (Portakal)
 • Ksantofil- Sarı (Limon)

3.      Kloroplast:

 • Bitkilerde ve öglena da bulunur.
 • Bitkiye yeşil renk verir.
 • Fotosentez burada gerçekleşir.
 • Kendi kendine bölünüp çoğalabilir.
 • Protein sentezleyebilir.
 • Çift katlı zarı vardır.
 • Kendine ait DNA, RNA, Ribozomu ve ETS de bulunur.
 • İçerisinde para gibi üst üste dizilmiş grana bulunur.
 • Grana içersinde klorofil ve ETS bulunur.
 • Bitkide klorofil faaliyeti artığında CO2 ve su miktarı azalır. Oksijen ve glikoz miktarı artar.

Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri:

 • İkisinde çift katlı zardan oluşur.
 • İkisinde de DNA, RNA, Ribozom ve ETS bulunur.
 • Protein sentezi yapar.
 • İkisi de kendini eşleyip çoğalabilir.

 Kloroplast ve Mitokondrinin Farkları:

 • Kloroplasta klorofil bulunur. Mitokondride bulunmaz
 • Kloroplastın iç zarı düz mitokondrinin kıvrımlıdır.
 • Mitokondri 24 saat çalışır. Kloroplast sadece gündüzleri çalışır.
 • Kloroplasta fotosentez, mitokondride O2 solunumu geçekleşir.
 • Kloroplast CO2 ve su harcarken , Mitokondride ise O2 ve glikoz harcanır.
 • Kloroplast O2ve glikoz üretilirken mitokondri su ve ATP üretir.

iğrenç bir site biyolojiyi ilk bu sitede görseydim biyolojiden soğurdum

biyoloji derslerine buradan da çalışılabilirmiş yeni keşfettim

Bende sunumlar hazırlıyorum fakat sizin site bir harika.

bunlara da bakabilirsiniz

Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir? Vitröz humor nedir? Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor. Türkiye’nin en zehirli yılanı? Vipera lebetina, Viperidae, Squamata, Reptilia, Chordata, Animalia Şekilsiz zemin maddesi nedir? Mükoz bağ doku nedir? Nerelerde bulunur? Parakrin hücreler (salgılama) nasıl olur? Togavirüs nedir? Taenia solium (Skoleks) canlıya ve doğaya verilen önem #biyologsuzolmaz #biyoloji #türkiye Kalp Krizi ve Miyokardiyal İnfarksiyon, HD Animasyon Gasteracantha sp., Arachnida, Araneae, Araneidae, Atea,Gibba Evrim adına “Biyolojik Adem’in Emerjansı” isimli kitabı yazan din hocasına soruşturma! Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi. Bazen herşeyi bırakıp gitmek istersin, işte öyle birşey..