son eklenenler

Mikroskop incelemelerinde kapatma işlemi nasıl yapılır? Mikroskopta kesitleri boyama nasıl yapılır? mikroskopta kesitleri lam üzerine alma nasıl yapılır? mikroskop materyallerinde kesme nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Emdirme (embeding) ve bloklama nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Parlatma (saydamlaştırma) nasıl yapılır? cansız inceleme için dehidrasyon (suyu giderme) nasıl yapılır? cansız inceleme için yıkama ve fiksatif temizliği nasıl yapılır? cansız inceleme için fiksasyon (tespit) nasıl yapılır? cansız inceleme için doku örneği nasıl alınır? mikroskopta cansız (ölü) inceleme nasıl yapılır? Mikroskopta canlı (vital) inceleme nasıl yapılır? Mikroskop bakımı nasıl yapılır? Büyütülmüş görüntü elde eden optik sistem özellikleri nelerdir? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Gastrointestinal Dolaşım nedir? İlerletici Hareketler (Peristaltizm) Nedir? muskularis mukoza nedir? İleoçekal sfinkter nedir? Anal sfinkterlerin görevi nedir? pilor nedir? Kardia - Gastro özofageal sfinkter nedir? Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri nedir? Kalın bağırsak görevleri nelerdir? İnce bağırsak görevleri nelerdir? Pankreasın görevleri nelerdir? Safra (Öd) kesesi görevi nedir? Karaciğerin Görevleri Nelerdir? Üst sindirim sistemi organları nelerdir ? Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. heleley heleley

LYS, Monera Alemi Konu Anlatımı

LYS, Monera Alemi Konu Anlatımı

A: MONERA ALEMİ:

Genel Özellikleri 

 • Hepsi prokaryot hücre yapısına sahiptir.
 • Hepsi tek hücrelidir.
 • Sitoplazma, hücre zarı, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur.
 • Ribozom dışında organelleri bulunmaz.

1.      Mavi-Yeşil Algler:

 • Tek hücreli canlılardır.
 • Bir kısmı koloni oluşturur.
 • Bu canlılarda klorofil bulunur.
 • Klorofil; fotosentez yapmalarını sağlar.
 • Havada, suda ,toprak da yaşayabilirler.
 • Havanın serbest azotunu bağlarlar. Bitki köklerine verirler. Böylece toprağın verimini artırırlar.

2.       Bakteriler

 • Hepsi tek hücrelidir.
 • Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.
 • Çekirdek zarı ve zarlı organelleri yokturlar.
 • Ribozomlar, DNA, RNA, sitoplazma ve hücre zarları bulunur.
 • Ayrıca bütün bakterilerde hücre çeperi bulunur.
 • Bakterilerin bir kısmında klorofil, kamçı, mezozom ve kapsül bulunur.

Kamçı: Aktif hareket yapan bakterilerde bulunur. Kuyruk görevindedir.

Klorofil: Fotosentez yapan bakterilerde bulunur. Bakterilerin besin ve oksijen üretmesini sağlar.

Kapsül: Aşırı soğukta ve sıcakta bakterilerin yaşama şansını artıran üçüncü bir örtüdür.

Mezozom: Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondrinin görevini yapar.

Bakterileri şu şekilde gruplandırabiliriz

1:Şekillerine Göre:

Bakteriler, yuvarlak, çubuk, virgül ve spiral şeklinde olabilir.

2:Beslenmelerine Göre:

 1. A.     Ototrof Bakteriler:

Kendi besinini üreten bakterilerdir.

a)     Fotoototrof (Fotosentetik)  Bakteriler:

 • Klorofilleri bulunur ve fotosentezle kendi besinlerini üretebilirler.

b)     Kemosentetik Bakteriler:

 • İnorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri ATP yardımıyla kendi besinlerini üretebilirler.
 1. B.     Hetetrof Bakteriler:

Kendi besinin üretemeyip hazır alan bakteriler

a)     Saprofit (Çürükçül) Bakteriler:

 • Enzim sistemleri gelişmiştir. Tabiattaki bitki ve hayvan ölü ve artıklarını çürütüp, besin ihtiyaçlarını karşılarlar

b)     Parazit Bakteriler:

 • Enzim sistemleri gelişmemiştir. Hazır besin tüketirler. Hastalık yapan bakteriler bunu örnektir.

3: Solunmalarına Göre:

a)     Oksijensiz ( Anaerobik) Bakteriler:

 • Oksijenin olduğu yerlerde yaşayamazlar. Fermantasyon yaparlar ve toprağın altında yaşarlar.

b)     Oksijenli (aerobik) Bakteriler:

 • Oksijen solunumu yaparlar. Oksijenli yerlerde yaşarlar.

c)     Fakültatif Bakteriler:

 • Hem O2’li hem de O2’siz ortamlarda yaşarlar.

4: Üremelerine Göre:

a)     Eşeysiz Üreme:

 • Bakterilerin hepsi bölünerek çoğalır yani mitoz bölünmeyle ürerler.

b)     Eşeyli Üreme:

Bazı bakteriler sahip oldukları genetik özellikleri konjugasyon ile diğer bakterilere aktarır.Konjugasyon bir üreme şekli değildir.

biyologlar nerdesiniz?

bunlara da bakabilirsiniz

Bakan Mehdi Eker HaberTürk Suna Vidinli Perspektif Programının bu akşam 9.30 da konuğu olacak. Bazi virüslerin elektron mikroskobu goruntuleri VI. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu (17-20 Kasım 2011) REGNUM (ALEM): FUNGİ (MANTARLAR) Aktif taşıma nedir, hangi koşullarda gerçekleşir? Tek tabakalı yassı epitelin özellikleri nelerdir? Hemoglobin nedir, yapısında yer alan önemli inorganik element hangisidir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Hyperolius leucotaenius, Hyperoliidae, Anura, Amphibia Chlamydia nedir? Nöroglia (Glial) hücre tipleri nelerdir? Ekolojik model nedir? Jan Staes çizmiş objektifiyle meraklı gözlerin karesini adeta, annesini bekleyen minik yavru gözler.. RNA tipleri nelerdir? kalbin çalışma prensibinde sinirlerin rolü nedir?

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…