son eklenenler

Mikroskop incelemelerinde kapatma işlemi nasıl yapılır? Mikroskopta kesitleri boyama nasıl yapılır? mikroskopta kesitleri lam üzerine alma nasıl yapılır? mikroskop materyallerinde kesme nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Emdirme (embeding) ve bloklama nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Parlatma (saydamlaştırma) nasıl yapılır? cansız inceleme için dehidrasyon (suyu giderme) nasıl yapılır? cansız inceleme için yıkama ve fiksatif temizliği nasıl yapılır? cansız inceleme için fiksasyon (tespit) nasıl yapılır? cansız inceleme için doku örneği nasıl alınır? mikroskopta cansız (ölü) inceleme nasıl yapılır? Mikroskopta canlı (vital) inceleme nasıl yapılır? Mikroskop bakımı nasıl yapılır? Büyütülmüş görüntü elde eden optik sistem özellikleri nelerdir? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Gastrointestinal Dolaşım nedir? İlerletici Hareketler (Peristaltizm) Nedir? muskularis mukoza nedir? İleoçekal sfinkter nedir? Anal sfinkterlerin görevi nedir? pilor nedir? Kardia - Gastro özofageal sfinkter nedir? Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri nedir? Kalın bağırsak görevleri nelerdir? İnce bağırsak görevleri nelerdir? Pankreasın görevleri nelerdir? Safra (Öd) kesesi görevi nedir? Karaciğerin Görevleri Nelerdir? Üst sindirim sistemi organları nelerdir ? Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. heleley heleley

LYS, İnsanda Solunum Sistemi, Konu Anlatımı

LYS, İnsanda Solunum Sistemi, Konu Anlatımı

İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ

Dışarıdan alınan hava burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-bronşlar-bronşçuklar- akciğerlerdeki alveollere ulaşmasıdır.

1. Solunum Sisteminin Bölümleri a. Burun : Burunun iç yapısı, havayı temizleme, nemlendirme ve ısıtmaya uygun olduğu için, hava girişinde bu organın önemi daha büyüktür.

b. Soluk Borusu (Trake) : Ağız boşluğunun son kısmında yer alan yutağa soluk borusu bağlanır. 10 – 12 cm uzunluğunda ve 2 cm çapında olan bu borunun başlangıç bölümüne gırtlak denir. Gırtlağın içindeki ses telleri epitel uzantılardan meydana gelmiş olup, gerginlikleri kaslarla ayarlandığından çeşitli tonlarda ses çıkartılmasını sağlar. Soluk borusunun, düz olan arka yüzü yemek borusu ile komşudur ve iç yüzü hareketli siller taşıyan epitel hücreleri ile döşenmiştir. Bu hücrelerin meydana getirdiği epitel tabakası altında salgı bezleri bulunduğu gibi, hücrelerin arasında da salgı yapan goblet hücreleri bulunur. Bu hücreler mukus denilen bir madde çıkarırlar. Mukus hareketli siller üzerinde ince bir tabaka oluşturur. İnce mukus tabakası, hem epitel yüzeyin nemli kalmasını sağlar, hem de solunumla giren havadaki toz ve diğer yabancı maddeleri tutar. Soluk borusunun yapısında epitel tabakasından sonra kıkırdak doku tabakası bulunur. Kıkırdak doku, soluk borusunun duvarlarının birbirine yapışmasını önleyecek şekilde bir gerginlik sağlar. Yemek borusuna bakan yüzeyde kıkırdak yoktur. Soluk borusu arkada dördüncü sırt omuru hizasında iki kola ayrılır. Bu kollara bronş adı verilir. 3 Solunum Sistemi İnsanda Solunum Sistemi Konu Anlatımı Şekil : İnsanda Solunum Sistemi Bronşların herbiri akciğere girdikten sonra binlerce ince borucuğa ayrılır. Bunlara bronşçuk adı verilir. Bronşçukların uçlarında hava keseleri bulunur (alveol). Alveoller çok ince, tek sıra epitel hücrelerden oluşmuş olup dışı kılcal damarlar ile donatılmıştır. c. Akciğerlerin Yapısı ve Görevleri : Akciğerler, sağ ve sol olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Sağ akciğer üç bölmeli, sol akciğer iki bölmelidir. Sol akciğerin küçük olmasının nedeni, kalbin buraya yakın oluşudur. Her iki akciğer pleura denilen iki yapraklı ince bir zar ile örtülüdür. Bu iki zarın iç ve dış yaprakları arasındaki boşluklarda az miktarda lenf sıvısı ve hava bulunur. 2. Soluk Alıp Verme Mekanizması Soluk alıp verme mekanizması, göğüs boşluğu ve akciğerlerin genişleyip daralmasına dayanır. Aynı zamanda bu mekanizmada diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar etkin rol oynarlar. 4 Solunum Sistemi İnsanda Solunum Sistemi Konu Anlatımı Şekil : Soluk Alıp Verme Mekanizması Soluk alırken, diyafram kası kasılır ve kaburgalar arası açılarak hacim artar, göğüs iç basıncı düşer ve içeriye hava girer. Bu esnada göğüs boşluğu genişlemiştir. Soluk verirken; diyafram kası gevşer, kaburgalar birbirine yaklaşarak hacim azalır, göğüs iç basıncı artar ve dışarıya hava verilir. Bu esnada göğüs boşluğu daralmıştır.

Solunum hızı kandaki CO2 miktarına göre düzenlenir. CO2 artışı soluk alıp vermeyi hızlandırır. Çünkü CO2 kanın pH sını düşürür ve ortam asit hale gelir. Bu da beyni uyarır.Soluk alış-verişinin hızı ve şiddeti omurilik soğanındaki sinirler tarafından denetlenir.

3. Solunum Gazlarının Taşınması Kanın en önemli özelliklerinden biri; CO2 ve O2 taşıma kapasitesinin çok yüksek olmasıdır. a. Oksijenin Taşınması : Hayvanların kanında O2 taşıyıcı solunum pigmentleri bulunur. Pigmentleri şu şekilde sıralayabiliriz: Hemoglobin, Hemosiyanin, Klorokruorin, Hemoeritrin Oksijen kanda oksihemoglobin halinde taşınır. Çok az bir kısmı kan plazmasında çözünmüş olarak taşınır. (% 2 kadar). Akciğerlerde kana geçen O2, alyuvarlardaki hemoglobinle birleşip oksihemoglobini oluşturur. Hb + 02 => Hb02 Doku kılcallarında hemoglobinden ayrılıp doku sıvısına, oradan da difüzyonla hücrelere geçer. 6 Solunum Sistemi İnsanda Solunum Sistemi Konu Anlatımı Tablo : Hayvanlarda Solunum Pigmentleri ve Bulunduğu Yer b. Karbondioksitin Taşınması: Hücrelerde oluşan CO2, doku sıvısına geçip difüzyonla kılcal damarlara geçer. Normal olarak CO2, kanda çok az erir ve az bir kısmı kan plazması ile taşınır. Büyük bir kısmı ise alyuvarlara girer. Alyuvarlarda karbonik anhidraz enziminin katalizlemesi sonucu CO2, su ile birleşerek karbonik asiti oluşturur. Karbonik asit (H2CO3), iyonlaşarak H+ ve HCO3 (bikarbonat) iyonu meydana getirir. H+ iyonu alyuvarlarda hemoglobinle, birleşerek HCO3 iyonları ise plazmada taşınarak akciğer kılcallarına getirilir. 7 Solunum Sistemi İnsanda Solunum Sistemi Konu Anlatımı Akciğer kılcallarında HCO3 iyonları tekrar alyuvarlara girerek H+ iyonları ile birleşir ve H2CO3 (karbonik asit) oluşturur. Yine karbonik anhidraz enziminin etkisiyle, karbonik asit, H2O ve CO2 e ayrışır. Böylece serbest kalan CO2difüzyonla önce plazmaya, oradan da akciğer alveollerine geçer ve soluk verme ile dışarı atılır. 8 Solunum Sistemi İnsanda Solunum Sistemi Konu Anlatımı CO2 nin çok az bir kısmının hemoglobin ile de taşınabildiği belirtilmektedir. İnsanın soluduğu havada fazla oranda karbon monoksit (CO) bulunursa zehirlenme meydana gelir. Çünkü, CO hemoglobin ile sıkı bağ yapar ve kolayca kopmaz. Bunun sonucunda oksijen hemoglobinle bağlanamaz ve dokular O2 siz kalır.

Zaten belirli bir süredir de takip ediyorum vede başkalarına öneriyorum sitenizi.

bunlara da bakabilirsiniz

REGNUM (ALEM): FUNGİ (MANTARLAR) Gram negatif bakterilerde hücre duvarı nasıldır? Lemodes indigacea, Anthicidae, Coleoptera Beynimiz kendi ağırlığından nasıl korunuyor? #soru #biyoloji Asya ve Avustralya’da bulunan, Yaprak Böceği, Phyllium sp. Tellere konan kuşlar nasıl elektrik akımına kapılmaz ? Rekortmen virüs: Bir bakteriden ve normalden 20 kat daha büyük virüs keşfedildi! Hücrenin enerji kaynağı mitokondrilerin inanılmaz mikrografi görseli LYS, Yağlar Konu Anlatımı Evrimde Tip Kavramı En uzun hayvan hangisidir? Oksijen kanda nasıl taşınır? Atlarda laktik asit sentezi var mı,varsa atlarda çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Kanserli Hücre İnsan vücudundaki kan damarlarına saf bir göz atın.. Biyolojiye sayısal bölüm demişsiniz ama biz bildiğiniz sözel okuyor ve yazıyoruz! Hemodiyaliz nedir? Hemodiyaliz membranı nedir? Bir şey alma, bir şey bırakma; bir mekan için değil, tüm doğa için geçerli olan sözler aslında.. Epifiz Bölüm 13 – 21 – PSEUDOCOELOMATA – ROTATORIA (Rotifera) – GASTROTRICHA – NEMATODA – KİNORHYNCHA (Echinodera) – PRIAPULIDA – LORICIFERA – NEMATOMORPHA – KAMPTOZOA (Entoprocta) – Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir? Inanılmaz yüz boyama sanatı, gerçeğin ta kendisi, canlı insan üzerindeki sanatsal karmaşa.. Pinaceae – Picea sp. (Ladin) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri Koenzim ve Kofaktörlerin Yapısında Bulunan Vitaminler Sertifika programları Biz nasıl görüyoruz / Kediler nasıl görüyor? Buyrun: Ergastik madde nedir? Aşağıdakilerden hangisi ergastik madde değildir? Etidyum-bromid çalışma alanı.. Eldiven kullan ya da mutasyona uğra! Böyle bir kene yapışma vakasıyla karşılaştığınızda siz ne yapardınız? Peki ne yapmanız gerekiyor? Ototrof Canlılar ve özellikleri Felis silvestris catus, Gatto domestico, Kedi. Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aspergillus niger Rhodococcus equi özellikleri nelerdir? Kan damarlarının iç yapısı hangi tip doku ve hücrelerden oluşur? Olay Yeri Araştırma Üçgeni Oluşturulması Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Yalçın Dedeoğlu Sesleniyor: Bilimin Önünü Açmak İçin Biyologlara Kulak Verin! Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir? DNA polimeraz III enziminin özellikleri nelerdir? Kayıtlar devam ediyor, 8. Aykut Kence Evrim Konferansı, 26-27 Nisan 2014,, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Darwin’den inciler :)) İlk Canlı Nasıl Oluştu? Ağır Metal Kirliliği “Kuş yiyen örümcek” lakaplı, Tarantula familyası bireyi, Theraphosa blondi Dünyanın en büyük hava arıtıcısı, duman ve sisi emerek takıya dönüştürüyor. Türkiye “Genel Sağlık Sigortası” sistemine geçiyor! LYS, Canlıların Sınıflandırılması Konu Anlatımı Megaspor ana hücresi nedir? Fotoğraftaki canlı türü hakkında görüşleriniz nedir?

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…