son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

LYS, İnsanda Endokrin Sistem

LYS, İnsanda Endokrin Sistem

İnsanda Endokrin Sistem 

Vücudun çalışmasını kontrol eden, iç dengenin sağlanmasında görev alan sistemlerden biride endokrin sistemdir. Hipofiz, Tiroit, Paratiroit, Eşeysel Bezler, Pankreas, Böbrek üstü bezler.

Beyinde bulunan nohut büyüklüğündeki hipotalamus tarafından kontrol edilen bir bezdir. Salgıladıkları hormonlarla vücudumuzda bulunan diğer endokrin bezlerin salgılarını kontrol ederler. Hipofiz salgılarını üç bölümden salgılar. Ön lob, arka lob, ara lob.

Hipofizin Ön Lobundan Salgılanan Hormonlar
STH(Somatotropin Hormon): Büyümemizi sağlar. Vücudumuzdaki hücrelerde görev alan hormondur. Vücudumuzda protein sentezi artırır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını düzenler. Azlığında cücelik, çocukluğunda devlik meydana gelir. Erişkin insanlarda büyüme bittikten sonra fazla salgılanmaya devam edilirse akromegali; el, ayak ve kafatası kemiklerinin fazla büyümesine neden olur.

TSH(TUH=Tirotropin):Tiroid bezinin uyarılmasını ve tiroksin hormonun salgılanmasını sağlar.
ACTH(=Adrenokortikotropik Hormon):Böbrek üstü bezinin korteks kısmını uyararak buradan steroid hormonları salgılattırır.
LTH(=Luteotropik Hormon=Prolaktin):Korpus luteumun devamını sağlar.Annelik duygusunu geliştirir.Süt keselerinin oluşumunu sağlar.
LH(=Luteinleştirici Hormon):Dişilerde ovalasyonu sağlar.Korpus luteumun oluşmasını sağlattırır.
FSH(=Folikül uyarıcı Hormon):Dişilerde folikülleri geliştirerek yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlar.Foliküllerde östrojen salgılattırır.Erkeklerin testislerinde sperm hücrelerin oluşumunu başlatır.

Hipofizin Ara Lobundan Salgılanan Hormonlar:
MSH(=Melanosit Uyarıcı Hormon): İnsanda deri rengini çevre şartlarının etkisi ile koyulaşmasını sağlar. Hormon azlığında cilt açık renkli, fazlılığında koyu renkli hale gelir. Melanin pigmentleri, embriyo dönemin bağ dokudan oluşur.

Hipofizin Arka Lobundan Salgılanan Hormonlar:
Oksitosin: Kadında doğumu kolaylaştıran hormondur. Doğum sırasında Rahim kaslarının kasılıp gevşeme ile doğumu kolaylaştırır. Bu hormonun salgılanması doğumun başladığını gösterir.
Vasopressin: Atar damarlardaki düz kasların kasılmasını kan basıncının yükselmesini sağlar.Böbreklerde suyun geri emilerek kana karışmasını sağlıyor. Bu hormon az salgılandığında kişilerde şekersiz şeker hastalığı görür.Bu insanların vücutları susuz kalır.

2.Tiroit Bezi
Hipotalamus (RH) à Hipofiz (TSH)à Tiroit bezi à Tiroksin, kalsitonin
Tiroksin: Tiroksin hormonu tiroit bezinin TSH la uyarılmasıylasın sonucu salgılanır. Tiroksin hormonu iyot mineralliyle çalışan bir hormondur. Yeterli miktarda alınmaz is hastalıkların oluşmaya başlar.Tiroksin Hormonun Görevi;Metabolizmanın çalışmasını düzenler. Tiroksin hormonu az salgılandığında yani kandaki tiroksin hormonu azalığında hipofiz bezi uyarılır. Hipofiz bezi de TSH salgılayarak, tiroit bezinin Tiroksin salgılamasını tektiler. Bez fazla çalışmasına rağmen yeterli tiroksin sağlanmadığı için büyür. Bu hastalığa guatrı denir. Bu kişiler iyotlu besinlerle beslendiklerinde hastalıkları düzelir. Çocuklarda az çalışırsa kretenizm (zeka özürlülüğü) hastalığı oluşur. Ergin insanlarda miksedoma hastalığı oluşur. Bu insanlarda tiroksin hormonu azdır.
Kalsitonin: Paratiroit bezinin salgıladığı parathormonu ile birlikte vücudumuzun Ca, P metabolizmasını düzenler. Kandaki Ca’ların kemiklere geçmesini sağlar.

3: Paratiroit Bezi:
Tiroit bezinin arkasında ona yapışık mercimek büyüklüğünde bir bezdir. Salgıladığı hormon parathormondur. Parathormon kalsitoninle birlikte kandaki Ca ve P miktarını düzenler. Ca’nın kemiklerden kana geçmesinin sağlar ayrıca incebağırsaktan Ca geri emilimini ve böbreklerdeki Ca emilimini sağlar.
Ca Minareli:
· Kemik dokunun oluşumunda
· Kasların ve sinirlerin çalışmasında
· Kanın pıhtılaşmasında
· Hücre zarının aktif taşımasında kullanılır. Bu nedenle canlılarda belirli düzeyde kan bulunması gerekir.
Fazla salgılanırsa Ca kana geçer kemikler zayıflar, kaslar uyartılara geç cevap verir. Az salgılanırsa tetani denilen hastalık oluşur. Kasalara ağrı ve sürekli titreme meydana gelir. El ve ayak parmaklarda iç doğru bükülme meydana gelir.

4: Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Bezi)
Böbrek üstünde bulunan ve böbrekle doğrudan ilişkisi olmayan bir bezdir. Bu bezler iki bölümden hormon salgılar, dış bölüm korteks (kabuk), iç bölüm ise medulla ya da öz bölümü denir.

Kabuk Bölümünden Salgılanan Hormonlar:
Kartizol: Kan şekerini artırır. Karbonhidrat, yağ ( organik bileşikler) metabolizmasını düzenler. İltihaplarda, romatizma ve alerji tedavilerde kullanılan bir tedavidir.
Aldesteron: Hücre dışı sıvıların iyon değişimi düzenler.Böbreklerdeki Na –Cl iyonları emilimini sağlar. Aldesteron yokluğunda ölüm gerçekleşir.
Adrenal Eşey Hormonu: Erkeklerde ve dişilerde salgılanan bir hormondur. Bu hormon daha çok erkek eşey hormonların görevi gibi etki sağlar. Ergenlik dönemine gelmeyen erkek çocuklarında salgılandığında çocuk ergenliğe girer. Kız çocuklarında ise erkeksi özellikler gelişmeye başlar.
Öz Bölümden Salgılanan Hormonlar:
Adrenalin :Korku , öfke ve heyecan anında salgılanır.Sempatik sinir sistemi epinefrinin etkisiyle kan basıncını yükseltir,kalp atışlarını hızlandırır damarlar genişler , göz bebekleri büyür, kıllar dikleşir.
Noradrenalin: Kan damarlarının daralmasına, kılcal damarların kasılmasına neden olur (daralır) . Kan basıncını arıtır. Kan şekeri ve kalp çarpası üzerindeki etkisi zayıftır.

5: Eşeysel Bezler:
Ovaryum: Dişilerin vücudunda bulunan eşeysel bezdir. Ergenlik döneminde çalışmaya başlar. Dişilerin karın boşluğunda bulunana bir çift bezdir. Bu bezler döllenme borusu ile döl yatağına bağlıdır. Regl oluşumda görev alır. Bu olaylar gerçekleşirken ovaryum iki hormon salgılar.
1. Östrojen: Dişinin kadınsı özellikler almasını sağlar.Normalde yumurtalıktan salgılanırken hamilelik döneminde plasentadan salgılanır.
2. Progesteron:Yumurta döllemiş ise progesteron hormonu salgılanması fazlalaşır. Böylece vücut yumurtanın döllediğini anlar. Hamilelik bitene kadar kandaki seviye aynıdır. Progesteron hormonu azalırsa hamilelik sonlanır (düşük).
Testis Hormonu (Androjen): Testislerde testesteron hormonu üretilir.Erkeklerde ikincil karakterlerin gelişmesini ve spermlerin olgunlaşmasını sağlar

6:PANKREANS
Karma bir bezdir.Ürettiği enzimleri kanalla bağırsağa gönderir.Langerhans odacıklarında ürettikleri hormonları kana verirler. Langerhans adacıklarını beta hücrelerinde üretilir.Kan şekerinin dokulara geçişini sağlar.Kas ve karaciğerde glikojen sentezini sağlar.Yeterli salgılanmadığında kan şekeri yükselir ve bunun sonucunda şeker hastalığı görülür. Glukagon: Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde sentezlenir.Karaciğerde depo edilen glikojeni parçalattırır.Glikozun kana geçişini sağlayarak kan şekerini arttırıcı etki yapar.
İnsülin:

GERİ BESLEME=FEED BACK
Endokrin bezler ile hipofiz arasında gerçekleşen kontrol mekanizmasına feed back denir. Feed back mekanizması ile endokrin bezler salgılayacağı hormon seviyesi azaldığında hipofiz ön lobundan salgıladığı salgılar ile endokrin bezi uyararak tekrar salgı salgılamasını sağlar. Bu sayede canlıdaki hormon seviyesi sağlanmış olur.

Çoook tesekkurler bilgilerinize sağlıık ❤❤

nasıl da vakit buluyorsunuz böyle bilgilere

hocam hakkınız ödenmez bize kattığınız herşey için teşekkürler.

çalıntı ders notları haricinde bizim de yazacağımız bir proje olmuş sevdim

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

DNA sarmalının aktarım yönü neden hep 3′-5′ olarak belirtilir? Biyolojik savaş İnanılmaz mikroskobi: Silli Protozoan, Climacostomum, tüm detayları ile görebilirsiniz! Arı orkidi, Ophrys apifera, Hans Hillewaert objektifinden tatlı bir kare. LYS, Besin Zinciri Konu Anlatımı Sineklerin konduklarında yaptıkları el ovuşturma hareketinin sebebi nedir? Textrix denticulata, Arachnida, Agelenidae, Textrix Şampanya neden köpürür? LYS, Bağışıklık Sistemi Konu Anlatımı canlıya ve doğaya verilen önem #biyologsuzolmaz #biyoloji #türkiye Pankreas, Sistik Fibrozis, HD Animasyon 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI Sözlük sitenize talibim Siz buna sayisal demissiniz ama bu bildiginiz sözel #dirensayısal #biyoloji Ağır metal kirliliği nedir?