son eklenenler

Sağlık Dergisi'nde Biyologlar Hakkında Yayınlanan Yazı"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir? heleley heleley

LYS, Hayatın Başlangıcı, Evrim Teorileri

LYS, Hayatın Başlangıcı, Evrim Teorileri

Hayatın Başlangıcı ve Evrim Teorileri

Bilim adamları uzun yıllardır hayatın nasıl başladığını bulmaya çalışmışlar ve bunun üzerine bir çok hipotez, görüş ve teoriler (Doğal Seleksiyon, Evrimle ile ilgili Görüşleri(Lamarck’ın Görüşleri, Darwin’in Görüşleri), Abiyogenez Hipotezi, Biyogenez Hipotezi, Heterotrof Hipotezi, Ototrof Hipotezi,Panspermia Hipotezi) kurulmuştur.

1.      Abiyogenez (Kendiliğinden Oluş) Hipotezi

Eski Yunan filozofu Aristo canlıların kendiliğinde var olabileceğine, yani cansız maddelerden kendiliğinden ve kısa sürede meydana geldiğine inanıyordur. Ama bu hipotez ileri ki zamanlarda çürütülmüştür.

2.      Biyogenez Hipotezi:

Bu görüş canlının kendinden önceki canlılardan meydana geldiği öne sürer.a

3.      Panspermia Hipotezi:

Bu görüş yeryüzündeki yaşamanın başka bir gezegenden ya da uzaydan geldiğini öne sürer. Günümüzde bu fikri savunanlar vardır. Ama bu görüş ilk canlının nasıl oluştuğu hakkında bir fikir ileri sürmüyor.

4.      Ototrof Hipotezi:

Bu hipoteze göre dünyada ilk meydana gelen canlı ototroftur.Ototroflar hem kendilerinin hem de başka canlıların yaşabileceği besinleri üretebildiği için karmaşık yapıda anlılardır. Bazı bilim adamları böyle karmaşık yapılı bir ototrofun ilk meydana gelen canlı olamayacağı idea ederek bu fikri karşı çıkmışlardır. Ototrofların karmaşık bir yapıda olması için milyonlarca yılın geçtiğini söylüyorlar.

5.      Heterotrof Hipotezi:

Bu hipoteze göre ilk canlı heterotrof bir organizmadır İlk canlı dünyanın geçirdiği uzun süren kimyasal evrim sonucu ortaya çıkan özel koşullarda uzun süren bir zaman diliminde çok basit olarak oluşmuştur.Heterotrof hipotezi Oparin ve Halden tarafından ileri sürülmüştür.İlk atmosferdeki basit gazlar ilk atmosfer koşullarındaki enerjilerle iyonlaşıp birleşerek ilk organik molekülleri oluşturur.

Kanıt : Wöhler deneyi : CO2 + NH3  ÜreMiller deneyi : CH4 , NH3 , H2O , H2 Mor ötesi ve elektrik şarjıyla organik moleküllere dönüşür.Oluşan basit organik moleküller kimyasal yolla birbirini etkileyerek kompleksleşmişlerdir.Kanıt : FOX deneyi; Erime noktasına kadar ısıtılan aminoasitlerden bir çeşit protein elde etmiştir.

Sulara taşınan kompleks moleküller arasındaki çarpışmalarla elektron alışverişi olmuş iyonlaşmışlardır. Farklı yüklü iyonlar birbirini çekerek organik molekül kümeleri oluşur. Yoğun olan bu moleküller su difüzyonuyla sudan zarımsı bir yapıyla çevrilerek KOASERVAT’ı meydana getirir. Hücre öncüsü diyebileceğimiz koaservatların dayanıklı olanları evrimleşerek ilk heterotrofları oluşturur

EVRİMLE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER:

Lamarck’ın Görüşleri:

  • Biyolojide türlerin değişebileceğini ilk ortaya atan Fransız Buffon ve Lamarck’tır. Bu görüşe göre bitki ve hayvan türleri, çevre şartlarının etkisiyle değişebilmektedir.
  • Lamarck; canlıların çevre şartları ile sonradan kazandıkları özellikler ileri nesillere aktarılır. Diğer bir nokta ise kullanma ve kullanmama. Bu görüşe göre canlı bir vücudunun bir parçasını çok kullanırsa gelişir ve kuvvetlenir. ÖR: Zürafalar.Kullanılmayan kısımlar ise zamanla zayıflar, küçülür ve hatta kaybolur.
  • Deneyler sonradan kazanılan özelliklerin döllere geçmeyeceğini göstermiştir.ÖR: Bir farenin 20 nesil boyunca kuyruğu kesilmiş ama her seferinde yeni doğan farede kuyruk olmuştur.

Darwin’in Görüşleri:

  • Rekombinasyon: Eşeyli üreyen canlılarda farklı gametlerin birleşmesi sonucu yeni döllerin oluşması
  • Varyasyon: Bir türdeki bireylerde görülen farklılık ve değişmedir. Kalıtsal varyasyonlar mutasyonla veya eşeyli üremesiyle ortaya çıkar (mayoz döllenme). Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsal değildir. Üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsaldır.
  • Kalıtsal olmayan çevresel varyasyonlara modifikasyon denir: ÖR: Kas geliştirmek, bronzlaşmak
  • Doğal Seleksiyon (Seçilim): Bir türün ortama uyum sağlayanlarının yaşaması, sağlayamayanların ise yok olurlar.

Doğal seleksiyonlar sonucu adaptasyonlar ortaya çıkar.

  • Adaptasyon: Bir organizmanın belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal olan özellik ya da  özellikler topluluğudur.

Evrenin hammaddesi kalıtsal varyasyonlar, mekanizması ise doğal seleksiyondur.

bunlara da bakabilirsiniz

Beyin yiyen parazit, Beyninizle beslenen parazit, Acanthamoeba Gitar sesine bayılan ikiz hanımcıklar Pinna sp. – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri Kalp oksijen ve enerji tüketimini hangi kaynaklardan sağlar? Marilynia bicolor, Dictynidae, Aeaneae İnanılmaz mikroskobi: Silli Protozoan, Climacostomum, tüm detayları ile görebilirsiniz! Kollagen tip XI nedir? Yapısı nasıldır? Annual bitki nedir? Tek yıllık bitki nedir? Keyiflenmece: Arı vs Bok Böceği atışması.. (Apidae vs Scarabaeidae) Enterobacteriaceae – Enterik Gram Negatif Basiller Pelargonium zonale, Salgı Tüy, Dış Bez Tegenaria agrestis, Arachnida, Agelenidae, Tegenaria Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir? Yelkenli Kraliçe, Mor yelkenli, Velella velella, Porpitidae Kalp ritmini kontrol eden liflerin, yeni bir 3D tekniği ile görüntülenmesi, Liverpool Üniversitesi