son eklenenler

bir ufak deneme yapalım Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? Anadolu’nun canlılar dünyasındaki yeri ve önemi nedir? Bir üzüm asması neden az sulanınca daha küçük ama daha tatlı meyve veriyor? Karanlıkta bırakılan filizlenmiş bir patates yumrusu neden filizleri geliştikçe pörsür? Evinizi eşek arıları basarsa ne yaparsınız? İnsan neden hıçkırır? Dejavu nedir, nasıl olur? Refleksoloji ve Ayağın Refleks Haritası Yalnızca Havuç Yenirse Cilt Rengimiz Turuncu Olur mu? Kızartmalar neden zararlıdır? Bir bitkide, enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine hangisinin bir etkisi yoktur? Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle hangisini oksijen kullanarak tüketir ? Hangisi provitamin olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüştürülür? heleley heleley

LYS, Gözün yapısı, Göz Konu Anlatımı, YGS

GÖZ:

Gözümüz cisimlerden gelen uyarıları alarak (optik uyarı) görmemizi sağlayan organımızdır. Gözde görmeyi sağlayan yapılar.Kornea, göz merceği, reseptörler ve sinirlerdir. 3 tabaka vardır. Sert tabaka (Kornea), Damar tabaka, Ağ tabaka.

 1. Sert Tabaka: Gözümüzün en dışında bulunan sağlam tabakadır. Sert yapısıyla gözü dışarıdan gelen tehlikelerden korur. Görevi: Göze gelen ışığın ilk kırıldığı ve merceğe ulaşmasını sağlayan yerdir. Sert tabaka, gözün ön tarafında incelip saydamlaşmış ve hafif şişkinlik kazanmıştır.
 2. Damar Tabaka: Kan damarlarının bulunduğu tabakadır. Gözü besler. Gözün bu bölümünde iris, göz bebeği, göz merceği, kirpiksi cisim ve camsı cisim bulunur.
 • İris: Göze renginin veren kısımdır. Görmede yetkisi yoktur. Renginin farklı olması kalıtsaldır. Burada melenin pigmentleri bulunur. 
 • Gözbebeği: İrisin arkasında ince kenarlı saydam bir tabakadır. Göz merceği kornea ve gözbebeğinden gelen ışınların kırarak, ağtabakadaki sarı benek üzerine düşmesini sağlar.
 • Kirpiksi Cisim: Göz merceğinin bulunduğu yerde sabit kalmasını sağlayan kaslardır.
 • Camsı Cisim: Göz yuvarlığın içini dolduran göz merceğinden sonraki boşluktaki sıvıya denir. Camsı cisim renksiz, jölemsi parlak bir sıvıdır. Camsı cisim ile göz yuvarlağının şekli korunur. Kan damalarından yoksun kornea ve merceğin beslenmesini sağlar. Göz içinde iç basınç oluşturarak göz küresinin sabit kalmasını sağlar.
 1. 3.      Ağ Tabaka: Göz yuvarlığının en arakasındaki tabakadır. Burada foto reseptörlerin bulunduğu sarı benek bölümü bulunur. Gözümüzde bulunan foto reseptörler iki çeşittir.
 • Koni: Yeterli ışıkta renkli görmemizi sağlayan reseptörlerdir.
 • Çubuk: Karanlıkta görmemizi sağlayan reseptörlerdir. Renklere de duyarlı değildir. Sadece siyah-beyaz görmemizi sağlayan reseptörlerdir.

Ağ tabakada görmede görevi olmayan sinirlerin çıkarak beyne geçtiği bölgeye kör nokta denir.

GÖRME OLAYI:

Cisimlerden gelen ışınlar korneadan geçerek gez bebeğinden geçip merceğe ulaşır. Mercekte kırılan ışınlar camsı cisimden geçerek sarı benekte bulunan reseptörler tarafından alınır. Işınlar asarı beneğe ters düşer. Bu yüzden görüntü terstir. Burada sinirlerle beynin görme merkezine iletilir. Ters görüntü burada düzeltilerek tekrar aynı yolla görme olayı netleşir.

Cisimlerden gelen ışık à Kornea (kırılır) à Gözbebeğiàgöz merceği (kırılır) à Camsı cisimà Sarıbenek (Reseptör Ters) à Sininlerà Beyin

Gözde kornea ile mercek arasındaki boşluğa ön oda, mercek ile camsı cisim arasında kalan boşluk ise arka odadır. Bu odalarda sıvıyla doludur.

Gözde Uyum:

Mercek kasları kasılıp gevşeyerek göze gelen ışığa göre merceğin kalınlığını ayarlar buna da göz uyumu denir. Göz uyumu mercek kasları, kirpiksi kaslar ve göz merceğinin yuvarlaklığı değiştirilerek göz uyumunun gerçekleşmesi sağlarlar.

Yakın Bir Cisme Bakarken;

 • Kirpiksi kaslar kasılır.
 • Mercek Bağları genişler.
 • Mercek kalınlaşır.
 • Gözbebeği daralır.

Uzaktaki Cisme bakarken;

 • Kirpikteki kasları gevşer
 • Mercek bağları kasılır.
 • Mercek inceleşir.
 • Gözbebeği genişler.

GÖZ KUSURLARI:

 • Miyop: Yakını görme, uzağı görememe durumu. Cisimlerden gelen ışınlar normalde sarı benekte toplanırken, miyop olan kişilerde görüntü sarı beneğin önünde oluşmaktadır. Bu kişiler kalın kenarlı mercekler kullanarak görüntü tekrar sarı beneğe düşmesi sağlanır.
 • Hipermetrop: Yakını görememe, uzağı görme. Cisimlerden gelen ışınlar asarı beneğin arka kısmında toplanır. Bu kişilerde ince kenarlı mercekler kullanarak görüntünün sarı benek üstüne düşmesi sağlanır.
 • Astigmat: Net görmeme, saydam tabaka ve göz merceğinin yüzeyinde olan bozukluklardan meydana gelir. Silindirik mercek kullanılır.
 • Presbitlik: Yaşlı insanlarda görünen yakını görememe.
 • Renk Körlüğü(daltonizm ): Kalıtsal bir hastalık kırmızı-yeşil ayırt edemezler.
 • Göz Tansiyonu: Camsı cismin iyon değişimi
 • Şaşılık: Göz yuvarlığının hareket ettiren kasların uzun veya kısa olması
 • Katarak: Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi

Web sitenizi beğenerek ziyaret ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla.

sınavlarda çok yardımcı Allah razı olsun. Cenk hocaya selamlar

iyi ki varsınız gençler!

başka kaynakları kullanmayın onlar sizi kullansın dostum

Yağmur Şen Kaplan ilginç bilgilere yer veriyorsun tebrikler

bu siteyi hazırlayanlara teşekkür ederiz gerçekten harika

biyoloji temelli bir sayfadan geldim ancak içerik oldukça geniş görünüyor.

bunlara da bakabilirsiniz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Kredi ve Burs Miktarı 260 TL olarak belirledik. Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Küf nedir? Gammarus sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri “Biyologlar ne istiyor?” Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı … Cercidia prominens, Arachnida, Araneae, Araneidae Gibbaranea Flagellanın yapısı nasıldır? Epitel dokunun görevleri nelerdir? Bir bölgenin yada bir ilin fauna veya florası hakkında bilgi sahibi olmak bize ne kazandırır? Lipidler ve Yağ Asitleri Alerji rahatsızlığı farelerde ortadan kaldırıldı, sıra insanda mı? Proteoglikan nedir? Yapısı nasıldır? Sünger ve Sölentereler’de Boşaltım Erkan bey sormuş: Laboratuvar ortamında başka bir canlı hücreden herhangi bir parça almadan yani sıfırdan canlı bir hücre oluşturulabiliyor mu? Açıköğretim Fakültesi Biyoloji Lisans tamamlama bölümü açılmış.

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…