son eklenenler

Mikroskop incelemelerinde kapatma işlemi nasıl yapılır? Mikroskopta kesitleri boyama nasıl yapılır? mikroskopta kesitleri lam üzerine alma nasıl yapılır? mikroskop materyallerinde kesme nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Emdirme (embeding) ve bloklama nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Parlatma (saydamlaştırma) nasıl yapılır? cansız inceleme için dehidrasyon (suyu giderme) nasıl yapılır? cansız inceleme için yıkama ve fiksatif temizliği nasıl yapılır? cansız inceleme için fiksasyon (tespit) nasıl yapılır? cansız inceleme için doku örneği nasıl alınır? mikroskopta cansız (ölü) inceleme nasıl yapılır? Mikroskopta canlı (vital) inceleme nasıl yapılır? Mikroskop bakımı nasıl yapılır? Büyütülmüş görüntü elde eden optik sistem özellikleri nelerdir? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Gastrointestinal Dolaşım nedir? İlerletici Hareketler (Peristaltizm) Nedir? muskularis mukoza nedir? İleoçekal sfinkter nedir? Anal sfinkterlerin görevi nedir? pilor nedir? Kardia - Gastro özofageal sfinkter nedir? Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri nedir? Kalın bağırsak görevleri nelerdir? İnce bağırsak görevleri nelerdir? Pankreasın görevleri nelerdir? Safra (Öd) kesesi görevi nedir? Karaciğerin Görevleri Nelerdir? Üst sindirim sistemi organları nelerdir ? Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. heleley heleley

LYS, Göz Konu Anlatımı, Göz İşlevi, Anatomisi, Duyu Organlarımız

LYS, Göz Konu Anlatımı, Göz İşlevi, Anatomisi, Duyu Organlarımız

GÖZ:

Gözümüz cisimlerden gelen uyarıları alarak (optik uyarı) görmemizi sağlayan organımızdır. Gözde görmeyi sağlayan yapılar.Kornea, göz merceği, reseptörler ve sinirlerdir. 3 tabaka vardır. Sert tabaka (Kornea), Damar tabaka, Ağ tabaka.

 1. Sert Tabaka: Gözümüzün en dışında bulunan sağlam tabakadır. Sert yapısıyla gözü dışarıdan gelen tehlikelerden korur. Görevi: Göze gelen ışığın ilk kırıldığı ve merceğe ulaşmasını sağlayan yerdir. Sert tabaka, gözün ön tarafında incelip saydamlaşmış ve hafif şişkinlik kazanmıştır.
 2. Damar Tabaka: Kan damarlarının bulunduğu tabakadır. Gözü besler. Gözün bu bölümünde iris, göz bebeği, göz merceği, kirpiksi cisim ve camsı cisim bulunur.
 • İris: Göze renginin veren kısımdır. Görmede yetkisi yoktur. Renginin farklı olması kalıtsaldır. Burada melenin pigmentleri bulunur. 
 • Gözbebeği: İrisin arkasında ince kenarlı saydam bir tabakadır. Göz merceği kornea ve gözbebeğinden gelen ışınların kırarak, ağtabakadaki sarı benek üzerine düşmesini sağlar.
 • Kirpiksi Cisim: Göz merceğinin bulunduğu yerde sabit kalmasını sağlayan kaslardır.
 • Camsı Cisim: Göz yuvarlığın içini dolduran göz merceğinden sonraki boşluktaki sıvıya denir. Camsı cisim renksiz, jölemsi parlak bir sıvıdır. Camsı cisim ile göz yuvarlağının şekli korunur. Kan damalarından yoksun kornea ve merceğin beslenmesini sağlar. Göz içinde iç basınç oluşturarak göz küresinin sabit kalmasını sağlar.
 1. 3.      Ağ Tabaka: Göz yuvarlığının en arakasındaki tabakadır. Burada foto reseptörlerin bulunduğu sarı benek bölümü bulunur. Gözümüzde bulunan foto reseptörler iki çeşittir.
 • Koni: Yeterli ışıkta renkli görmemizi sağlayan reseptörlerdir.
 • Çubuk: Karanlıkta görmemizi sağlayan reseptörlerdir. Renklere de duyarlı değildir. Sadece siyah-beyaz görmemizi sağlayan reseptörlerdir.

Ağ tabakada görmede görevi olmayan sinirlerin çıkarak beyne geçtiği bölgeye kör nokta denir.

GÖRME OLAYI:

Cisimlerden gelen ışınlar korneadan geçerek gez bebeğinden geçip merceğe ulaşır. Mercekte kırılan ışınlar camsı cisimden geçerek sarı benekte bulunan reseptörler tarafından alınır. Işınlar asarı beneğe ters düşer. Bu yüzden görüntü terstir. Burada sinirlerle beynin görme merkezine iletilir. Ters görüntü burada düzeltilerek tekrar aynı yolla görme olayı netleşir.

Cisimlerden gelen ışık à Kornea (kırılır) à Gözbebeğiàgöz merceği (kırılır) à Camsı cisimà Sarıbenek (Reseptör Ters) à Sininlerà Beyin

Gözde kornea ile mercek arasındaki boşluğa ön oda, mercek ile camsı cisim arasında kalan boşluk ise arka odadır. Bu odalarda sıvıyla doludur.

Gözde Uyum:

Mercek kasları kasılıp gevşeyerek göze gelen ışığa göre merceğin kalınlığını ayarlar buna da göz uyumu denir. Göz uyumu mercek kasları, kirpiksi kaslar ve göz merceğinin yuvarlaklığı değiştirilerek göz uyumunun gerçekleşmesi sağlarlar.

Yakın Bir Cisme Bakarken;

 • Kirpiksi kaslar kasılır.
 • Mercek Bağları genişler.
 • Mercek kalınlaşır.
 • Gözbebeği daralır.

Uzaktaki Cisme bakarken;

 • Kirpikteki kasları gevşer
 • Mercek bağları kasılır.
 • Mercek inceleşir.
 • Gözbebeği genişler.

GÖZ KUSURLARI:

 • Miyop: Yakını görme, uzağı görememe durumu. Cisimlerden gelen ışınlar normalde sarı benekte toplanırken, miyop olan kişilerde görüntü sarı beneğin önünde oluşmaktadır. Bu kişiler kalın kenarlı mercekler kullanarak görüntü tekrar sarı beneğe düşmesi sağlanır.
 • Hipermetrop: Yakını görememe, uzağı görme. Cisimlerden gelen ışınlar asarı beneğin arka kısmında toplanır. Bu kişilerde ince kenarlı mercekler kullanarak görüntünün sarı benek üstüne düşmesi sağlanır.
 • Astigmat: Net görmeme, saydam tabaka ve göz merceğinin yüzeyinde olan bozukluklardan meydana gelir. Silindirik mercek kullanılır.
 • Presbitlik: Yaşlı insanlarda görünen yakını görememe.
 • Renk Körlüğü(daltonizm ): Kalıtsal bir hastalık kırmızı-yeşil ayırt edemezler.
 • Göz Tansiyonu: Camsı cismin iyon değişimi
 • Şaşılık: Göz yuvarlığının hareket ettiren kasların uzun veya kısa olması
 • Katarak: Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi

güzllmişşşşşşş

güzllmişşşşşşş

siteniz iyi olabilir ancak öğretmen hiçbirşey anlatmayıp sadece slaytı yazdırmakta

Zaten belirli bir süredir de takip ediyorum vede başkalarına öneriyorum sitenizi.

zaman ayırıyorsunuz teşekkür etmek lazım

derneklere kapat niteliğinde bir sözlük olmuş

çok güzel bir site çok teşekkürler

bunlara da bakabilirsiniz

Cyclosa conica, Arachnida, Araneae, Araneidae, Gibbaranea Ülkemizde ilk ve son olmayan bir olay: Yine hekimler tarafından göz göre göre adam öldürüldü. Rubus arcticus, Rosaceae, Magnoliopsida Yalancı çok tabakalı epitel nedir? Özellikleri nelerdir? Nerede bulunurlar? Çalışma Arkadaşı Aranıyor: Nanoyaşam Nanobiyoteknoloji Ar-Ge Sanayi Ltd. Bebekler doğduğunda neden ağlar? Androctonus crassicauda – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Bodrum, Dereköy Tohum Takası Şenliği düzenlenecek. Golgi aygıtı.. Raporlarda birbirine yakın çizgiler halinde çizdiğim günleri hatırlarım, muhteşem bir mikrograf. Insulator Bakteriler hormon üretiyor mu? Mikrodalga fırınınız radyasyonu ne kadar iyi yalıtıyor hiç merak ettiniz mi? İnsan elinin görkemli anatomisi, Elisa Schorn çizimiyle. Farklı yoğunluktaki katı-sıvı ortamlar ve Madde Geçiş Yönü Calsequetrin nedir? Parazygiella montana, Arachnida, Araneae, Araneidae İş İlanı: Leica ve Cleaver ürünleri için biyolog satış temsilcisi aranıyor. Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu – Kitap Ulusal Zooloji Kongresi 4-7 eylül Ege üniversitesinde 3 yeni tür bulunmuş Influenza A H1N1 virüsü nedir? Morpho peleides, Mavi Morpho Kelebek Yumurtası Rus sanatçı Dimitri Tsykalov emeğinden çıkan muhteşem ağaçtan yontma bir “kalp” .. Biyoloji Günlüğü, Biyoloji Siteleri, Biyoloji Sayfaları, Biyoloji Grupları Dışkımız neden kahverengidir? Rubivirüs nedir? Kızamıkçık virüsü nedir? Viral vektörler nelerdir? Dolaşım sisteminde kaç çeşit damar vardır? Epitel hücrelerinin apikal yüzeylerinde bulunan morfolojik yapılar nelerdir İlk Canlı Nasıl Oluştu? Zıplayan örümcek, Phidippus regius, Makro çekim, Thomas Shahan. Euphorbiaceae – Euphornia sp. (Sütleğen) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Resimleri Hücre biyolojisi ( sitoloji ) hakkında bir kaç sorum var U ve Ü ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri Organogenez nedir? Böceklerin ses telleri var mı? Böceklerin ses çıkarma organları mı var? Nasıl ses çıkarırlar? H ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri Herkes kapısının önünü süpürse kirli sokak kalmaz. Bölüm 7 – Eumetazoa ve Cnidaria Pankreasın görevleri nelerdir? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Taraklı ayak kemiği nasıl ve neden oluşur, tedavisi ve ameliyatı nasıl yapılır? Takım Çalışması: Spermler de birlikte çalışabilir! DNA’da bulunan nükleotidler nelerdir? Fransız artist, Thadé eseri, din, doğa ve anatomi kompleksi Ağaçlar keşke daha yetenekli olsalar, hayatta kalmak için sebepleri olurdu! #tema #biyoloji #orman Selektin nedir? Selektinlerin görevleri nelerdir? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Susam’daki yağ oranı

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…