son eklenenler

bir ufak deneme yapalım Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? Anadolu’nun canlılar dünyasındaki yeri ve önemi nedir? Bir üzüm asması neden az sulanınca daha küçük ama daha tatlı meyve veriyor? Karanlıkta bırakılan filizlenmiş bir patates yumrusu neden filizleri geliştikçe pörsür? Evinizi eşek arıları basarsa ne yaparsınız? İnsan neden hıçkırır? Dejavu nedir, nasıl olur? Refleksoloji ve Ayağın Refleks Haritası Yalnızca Havuç Yenirse Cilt Rengimiz Turuncu Olur mu? Kızartmalar neden zararlıdır? Bir bitkide, enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine hangisinin bir etkisi yoktur? Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle hangisini oksijen kullanarak tüketir ? Hangisi provitamin olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüştürülür? heleley heleley

LYS, Canlıların Beslenme İlişkileri Konu Anlatımı

LYS, Canlıların Beslenme İlişkileri Konu Anlatımı

Bu ders notumuzda Canlıların Beslenme İlişkilerini,Üreticiler (Ototroflar),Tüketiciler, ( Heterotrof), Holozoik Beslenme, Saprofitlik, Simbiyotik İlişiler, Mutualizm ( Çift Yanlı Ortaklık) Kommensalizm ( Tek Taraflı), Zararlı Birliktelikler,Hem Heterotrof Hem de Ototrof ve daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz.

CANLILARIN BESLENME İLİŞKİLERİ

1: Üreticiler (Ototroflar)

  • Yeşil bitkiler, bazı bakteriler ve siyanobakteriler üretici organizmalarıdır. İnorganik maddelerden organik maddeler oluşturabilen canlılara üreticiler denir. Üreticiler Karbondioksiti indirgeyerek organik madde sentezi gerçekleştirirler, gerekli enerjiyi güneşten (fotosentez) ya da çeşitli inorganik maddelerden (Kemosentez) elde ederler.
  • Bu nedenle, üreticiler Fotoototroflar)ve kemoototrof olarak ikiye ayrılır.

2: Tüketiciler: ( Heterotrof)

Besinleri dışarında hazır olarak alıp kullanan canlılara denir. Tüm hayvanlar, mantarlar, bakterilerden bazıları, protistler (tek hücreliler) tüketici canlılardır.

A: Holozoik Beslenme

Besinlerini katı parçacıklar halinde alanlardır.

a)     Otçul

Sadece otla beslenirler. Karada yaşayan bazı böcekler, kemirgenler, memeliler, geviş getirenler bir de su da yaşayan kabuklu ve yumuşakçacılar.

b)     Etçil

Sadece Etle beslenirler. Aslan, kartal gibi yırtıcılar.

c)     Otçuk+ Etçil

Hem ot hem de et yerler. Ayı, insan, domuz vb.

B: Saprofitlik:

  • Mayalar, küfler, bazı bakteriler ve toprak solucanı bu grubu girer.
  • Ayrıştırıcılar ölü bitkiler ve hayvan kalıntıları ile organik artık üzerine enzimler salgılayarak bu maddeleri parçalarlar ve kendileri için gerekli olan organik maddeyi vücutları içerisine alırlar. Ayrıştırıcıların yaptıkları bu beslenme şekline Saprofit (Çürükçül) beslenme denir. Enzim sistemleri çok iyi gelişmiş olan canlı, canlı artıkları ile beslendiği için doğada madde dolaşımında çok önemli rol oynarlar.

C) Simbiyotik İlişiler:

Canlıların beslenme ilişkileri yönünden bir arada bulunmak zorunda olabilirler. İki organizmandan birinin yada ikisinin canlılığını sürdürebilmesi için birlikte bulunmalarına simbiyos (birlikte yaşam) denir.

       I.            Yararlı Birliktelikler

  1. Mutualizm ( Çift Yanlı Ortaklık)

Birlikte yaşayan organizmaların birbirine karşılıklı yarar sağladığı yaşam türüdür. Likenler bu yaşama iyi bir örnektir. Liken birliği alg ile mantarlardan oluşur. Alg bu birlik için besin üretirken mantar bu birliğe su ve CO2 sağlar

  1. Kommensalizm ( Tek Taraflı)

Birlikte yaşayan ortaklarda, biri yarar görürken diğeri ne yarar ne de zarar göremediği yaşama birliğidir. Köpekbalığına tutunarak onunla taşınan küçük balık ( Echeris), köpekbalığına herhangi bir zarar vermeden yaşamını sürdürür.

    II.             Zararlı Birliktelikler:

Birlikte yaşayan canlıların birinin yarar diğerinin zarar gördüğü yaşam türüdür. Bitkisel parazitlerden yarı parazit öksü otu bitkisi fotosentez yapabilir ancak su ihtiyacını üzeride yaşadığı konak ( zarar verdikleri canlı)dan alır. Tam parazit cinsaçı da kök veya sap olmadığı için besin ihtiyacını üzerinde yaşadığı konaktan alır. Dış Parazit (bit, pire, kene vb) iç parazit ( tenya vs.)

3: Hem Heterotrof Hem de Ototrof:

Bunlar böcekçil bitkilerdir. Kendi besinlerini kendi üretebiliriler ancak azot ihtiyacını üzerinde yaşadığı bitkilerden kazanırlar.

sıradışı bilgiler var teşekkürler

Çokı güzel kullanışlı bir site yapmışsınız. Doğrusu ben çok faydalanıyorum.

bilim sitesi ve biyoloji sitesi olarak sık kullanılanlarıma ekledim ki

Vallahi site çok güzel çoğu öğretmenlerin de takip ettiği bir site elinize sağlık.

bunlara da bakabilirsiniz

Yemek adına pişirilecek deniz canlıları neden canlı olarak kaynar suda haşlanıyorlar? #biyoloji Çok tabakalı değişken (değişici) epitel nedir? Nerede bulunur? İnsan derisinden bir görüntü. Renklendirilmiş bu “TEM” görüntüsünde, düzleşmiş ve keratinize olmuş bir parçanın alttan yeni dokunun gelmesiyle yukarı doğru kıvrılışını görebiliyorsunuz. O üzerindeki kürk benim, beni bu hale sen getirdin! LYS, Eşeysiz Üreme, Üreme Çeşitleri Konu Anlatımı Nodüllerdeki nitrojen fiksasyonu nasıldır? Yaklaşık 14 santim boyunda, dışarıdan gelen sesleri duyabilen, 18 haftalık insan fetusu, Lennart Nilsson Ekoloji Sempozyumu 3–5 Mayıs 2012 Kırmızı et tüketimi ile kanser ilişkisi farelerde doğrulandı. Embriyolu yumurta nedir, nerelerde kullanılır, hangi ekimlerde kullanılır? Gözyaşı bezlerinde hangi tip epitel görülür ? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? İnsanın Yarattığı Bir Canlının Öyküsü : Project Oscar Populasyon ekolojisi nedir? Mideniz bulanıyor, ne yaparsınız, ne yer, ne içersiniz ?

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…