son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

LYS, Biyosfer, Canlı Yaşam birliği konu anlatımı

LYS, Biyosfer, Canlı Yaşam birliği konu anlatımı

BİYOSFERDEKİ YAŞAMA BİRLİĞİ

 • Biyosfer: Dünyada bütün canlıların içinde yaşadığı tabakaya denir.
 • Biyotop: Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için, uygun çevre koşullarına sahip coğrafik bölgelere denir.
 • Habitat: Biyosferde bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yere denir.
 • Nişi: Habitat içindeki bireylerin kendi yaşamını sürdürmek için yaptığı faaliyetlerin tümü

A:Popülasyon:

Belirli bir alanda yaşayan aynı tür organizmaların oluşturduğu topluluğa denir. öR: Anakarada ki tiftik keçileri, Karadeniz’deki hamsiler. Popülasyonlar biyolojik birimlerdir. Çünkü bireyler doğar, büyür, arkalarında genç bireyler bırakarak ölür. Fakat popülasyon farklılıklarını sürüdür.

Popülasyonun Özellikleri:

 1. Popülasyonun Büyüklüğü: Sınırlı alandaki bir türe ait bireylerin sayısı. ÖR: 1 ormandaki kızılçam sayısı.
 2.  Popülasyonun Yoğunluğu: Belirli zamandaki birim alanda ya da birey hacimdeki birey sayısı
 3. Popülasyonun Doğum Oranı: Popülasyona üreme yoluyla katılan yeni bireylerin yüzdesi
 4. Popülasyonun Ölüm Oranı: Belirli bir zamanda ölüm yoluyla ayrılan bireylerin yüzdesi
 5. Popülasyonun Taşıma kapasitesi: Bir ekosistemde ya da habitatta bir türe ait bulunabilecek en fazla birey sayısı
 6. Popülasyonun Yaş Dağılımı: Genç ergin ve yaşlı bireylerin oranların popülasyonunun büyümesindeki etkisi.

Salgın hastalıkların artması, besin kıtlığı, dışa göçlerin artması, doğum oranının düşmesi, yaşama alanlarının daralması, parazitlerin ve ölüm oranın  artması besin için rekabet gibi faktörler popülasyondaki sayısal artışı dengeler.

B: Komünite:

 • Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluğa Komünite denir.
 • Komünite birden fazla türü kapsar. Komünite içinde sayı ve faaliyetleri göze çapar bunu baskın tür denir.

Süksesyon: Bir komünitede çevre şartları etkisiyle baskın olan organizmaların yerine başka bir organizmanın almasına süksesyon( sıralı değişim) denir.

Ekolojik Hoşgörülük: Ortam koşullarının belirlediği sınırlar içinde bir türün potansiyeli, o türün eklojik hoşgörülüğü olarak bilinir.

Mikroklima: Ormanla kaplı bir yamacın eteğinden zirvesine kadar her katta farklı iklim göze çarpar. Buna mikroklima denir.

Ekoton: Yaşama birliklerinin sınırları vardır. İki yaşama birliğinin karşılaştığı yere yaşama birliğinin sınırları (ekoton) denir.

C: Ekosistem:

Doğada belirli bir alanda yaşayan canlılar ve canlıların etkileşim içinde bulundukları canlı ve cansız öğelerin tümüne denir.

sonra bozuldu bu değil mi?

güzel ama geliştirilebilir.

bunlara da bakabilirsiniz

Cevapları alalım? Bu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Acaba diğer hayvanların kafalarından neler geçiyor? Karınca kararınca.. Viral proteinler nelerdir, kaça ayrılır? Biliyorum pek sevmiyorsunuz ama ben sevdim. Zıplayan örümcek gözleri, Phidippus regius, Makro çekim, Thomas Shahan objektifinden.. Powelliphanta sp. , Dev albino sümüklüböcek yattiginda hissettigin agrilar Piranhaların Dişleri Kadar Sesleri de Ürkütüyor K ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri Vücutta Glikoz Regülasyonu, Animasyon Küf nedir? Erkek Üreme Sistemi Opilionia sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Hiç kendi sesinizden neden nefret ettiğinizi merak ettiniz mi? Herpes simplex virüsü nedir? Topraktan izole edilen mikroorganizmaların hangi antibiyotiklere karşı duyarlı olduğu nasıl anlaşılır?