son eklenenler

bir ufak deneme yapalım Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? Anadolu’nun canlılar dünyasındaki yeri ve önemi nedir? Bir üzüm asması neden az sulanınca daha küçük ama daha tatlı meyve veriyor? Karanlıkta bırakılan filizlenmiş bir patates yumrusu neden filizleri geliştikçe pörsür? Evinizi eşek arıları basarsa ne yaparsınız? İnsan neden hıçkırır? Dejavu nedir, nasıl olur? Refleksoloji ve Ayağın Refleks Haritası Yalnızca Havuç Yenirse Cilt Rengimiz Turuncu Olur mu? Kızartmalar neden zararlıdır? Bir bitkide, enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine hangisinin bir etkisi yoktur? Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle hangisini oksijen kullanarak tüketir ? Hangisi provitamin olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüştürülür? heleley heleley

Bakterilerde Hareket Özellikleri

BAKTERİLERDE HAREKET Bakterilerde hareket kavramı ele aldığımızda genel olarak 5 farklı şekilde harekete rastlamak mümkündür. Bunları sıralasıyla yazmak gerekirse; flagella ile hareket, kayma hareketi, spiral hareket, koloni hareketi ve pasif hareket (Brownian hareketi) olarak adlandırılırlar. 1-) Flagella İle Hareket: Kamçı, Flagella ya da Flagellum , ince, uzun ve iplik benzeri organeller olup hücrelerin yüzeyinden çıkar, [devamını oku]

Genetik çalışmalarda mikroorganizmaların kullanılmasının nedenleri nelerdir?

1. Yüksek canlılarda yüzlerce, binlerce gen doğrusal olarak birden fazla kromozom üzerinde dağılmış durumdadır. Bu sebeple, bu genlerin fonksiyonlarının kromozom üzerindeki düzenlenmelerinin belirlenmesi ile ilgili deneylerden elde edilen bilgileri değerlendirmek çok zordur. Bakterilerde ise genler bir kromozom üzerinde halkasal olarak dizilmiştir ve bu nedenden bakteri genleri ile ilgili analizleri yapmak ve sonuç almak yüksek canlılardan [devamını oku]

Ribozomların yapısı nasıldır ve görevi nedir?

Protein ve 30S, 50S RNA’dan oluşur Her hücrede 15,000 kadar bulunur Protein sentezi sırasında çalışma tezgahı rolünü alır-mRNA yı bağlar Büyük alt birim Küçük alt birim

Fish yönteminin avantajları nelerdir?

Sitogenetik kültür sorunları İnterfaz nükleusunda çalışılabilir Kantitatif ölçüm sağlar Tedavi sonrası izleme de ideal Lösemilerde p190 ve 210 aynı anda bakılabilir, Kırılmanoktaları değişebilen translokasyonlarda efektifdir Örn: t(9;22), t(15;17), 11q23, inv 16 Hızlı sonuç istendiğinde Klonal anomalilere sitogenetik yetersiz kalır Lökosit sayısı az olduğunda (<10.000) PCR yapılamazsa Yapılan çalışmalar normal bireylerde de bu tip translokasyonların olduğunu [devamını oku]

Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir?

TANISAL AMAÇ: * Klinik sitogenetik * Prenatal tanı (trizomi, monozomi, mozaizm, translokasyon, delesyon) * İnterfaz sitogenetiği (mayoz, mitoz,.) * Mikrodelesyon sendromlarının tanısı * Dokuda enfeksyon ajanlarının tanısı * Kanser genetiği * Dokuda mRNA düzeyinde onkogenlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA AMACI: * Gen haritalaması * Tümör biyolojisi * Viroloji * Gen expresyon analizi * Mayoz/mitoz analizleri * Hücre [devamını oku]

Fish yöntemi uygulama basamakları nelerdir?

Metafaz kromozomları veya interfaz nukleusu kullanılarak preparatların hazırlanması Etanol içinde dehidrasyon DNA’yı 70oC’de denatüre etme Etiketli probun denatürasyonu Hibridizasyon için 37oC’de, 4-16 saat inkübasyon

RFLP ve RAPD-PCR yöntemlerinin kullanıldığı alanlar nelerdir?

Genom haritaları Bireysel genotipin tanımlanması DNA polimorfizminin saptanması Kantitatif özellik lokuslarının saptanması Ebeveyn ve akrabaların tespiti Hastalık ve genetik defektlerin teşhisi Adli tıpta

Fish yönteminde nelere dikkat edilmelidir?

Fish yönteminde kullanılan probların işaretlenmesi önemli bir aşamadır. Bu işaretleme doğrudan floresan işaret taşıyan probun hedef DNA ile hibridizasyonu ile olabildiği gibi indirekt işaretleme ile yani floresan sinyal güçlendirilerekte yapılabilir. Genellikle indirekt yöntem tercih edilir. İndirekt işaretlemede Biotin gibi moleküller önce prob DNA içerisine yerleştirilir sonra biotinle çok sıkı bağ yapan avidin gibi moleküller ortama [devamını oku]

Fish yönteminin aşamaları nelerdir?

Preperatların hazırlanması Materyalin preperat üzerine sabitlenmesi Ön yıkama Prob ve hedef DNA nın denaturasyonu Hibridizasyon Yıkama Görüntüleme Mikroskobi

Fish Yöntemi Nedir? Fish Yönteminin Amacı Nedir?

Çeşitli dokulardan alınan hücrelerin (kültüre almadan) DNA larını  floresan işaretli problarla hibridize ederek,bu floresan  işaretler sayesinde söz konusu DNA bölgesinin hücre içerisindeki durumunu  görmemizi sağlayan bir yöntemdir. Moleküler sito-genetikteki hızlı ilerlemeler, bantlama ve boyama tekniklerinin hızlı gelişimiyle sağlanmıştır. Standart bantlama teknikleri yalnızca bir denemede bir hücre için tüm genomu sorgulamada yetersiz kalmaktayken, Fluoresan in situ hibridizasyon (FISH), genleri ve kromozomları boyamada fluoresan [devamını oku]

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) nedir?

PCR analizi,moleküler biyoloji,insan genetiği,evrim,adli vakalrın aydınlatılması gibi pek çok alanda uygulama olanağı bulmuştur. PCR,DNA molekülleri topluluğunda,özgül hedef DNA dizilerinin çoğaltılmasına dayanır. PCR uygulamaları 3 basamakta gerçekleşir. Denatürasyon Bağlanma Uzama

Kromozom Bantlama Teknikleri Nelerdir?

İnsan kromozomlarındaki karyotipleme çalışmaları sırasında benzer büyüklükteki ve benzer konumlu sentromere sahip kromozomların ayırt edilebilmesini sağlamak amacı ile kromozomların uzun eksenleri boyunca farklı boyanmaları bantlama olarak isim alır. Günümüzde  farklı bantlama yöntemleri bulunmaktadır. Q BANTLAMA Floresans boyalar kullanılır ve böylece kromozomlar üzerinde farklı bölgeler farklı renkte boyanmış olur. C BANTLAMA Kromozom preparatları ısı ile denatüre [devamını oku]

Restriksiyon parça uzunluk polimorfizimi (RFLP) nedir?

En önemli bileşeni restriksiyon enzimleridir. İlk defa Hamilton Smith tarafından keşfedilmiştir. Restriksiyon enzimleri(RE),DNA dizisinde belli bir nükleotid sırasını tanıyıp kesim yapar. Kullanılan ana yöntem Southern Blotlamadır. RFLP,kantitatif özelliklerde sorumlu olan gen bölgelerinin haritalanması ve sıralanmasında yeni bir yaklaşım sağlamaktadır.

Enzim immobilizasyonu nedir?

Suda çözünen ve çözeltide serbest hareket edebilen enzim moleküllerinin; suda çözünmeyen reaktif polimer taşıyıcıya bağlanarak, yine suda çözünmeyen yüzey aktif taşıyıcılarda absorblanarak, bifonksiyonel reaktiflerle çapraz bağlanarak ve polimer matrikste, yarı geçirgen membran veya mikrokapsüllerde tutuklanarak hareketinin sınırlandırılması olayına immobilizasyon denir. •immobilizasyonunun başlıca avantajları : ¨ Enzimin katalitik gücü kaydadeğer ölçüde stabilize edilmiş olur.¨ Kolaylıkla tekrar [devamını oku]

Endüstriyel enzimlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Avantajlar: •1. ileri derecede substrat spesifikliği istenmeyen yan ürünlerin oluşumunu büyük ölçüde3 elimine etmekte ve sadece materyal maliyetini düşürmekle kalmayıp çevre sorunu oluşturmamaktadır.•2.Bazı stereospesifik reaksiyonlar enzimlerin yardımı olmadan gerçekleşmez.•3.Reaksiyon hızı yüksek ve maliyeti düşüktür,•4.Isıya duyarlı substratların bozulma olasılığını azaltır. Dezavantajlar: •Enzim izolasyonu ve saflaştırılması çok pahalıdır.•Çoğu enzim hücre dışında dayanıksızdır.•Çoğu enzim çözünen formda sulu ortamda [devamını oku]

Daha Fazla