son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Acaba diğer hayvanların kafalarından neler geçiyor? Karınca kararınca..

Hayvanların vücutları ve davranışları konusunda öğrendiğimiz birçok şeye rağmen, kendimizde ve öteki türlerde bilinci hiçbirimiz tam olarak anlamış değiliz. Acaba diğer hayvanların kafalarından neler geçiyor? Onlar da düşünebilirler mi? Yoksa kafalarından geçenler ve davranışları içgüdüsel olaylar mıdır? İnsanlar düşünüyorlar. Peki, onlar düşünmüyorlar mı?

Sağlıklı olduğunuz bir anda hasta birinin yanında olduğunuzu düşünün. Eğer hiç ameliyat geçirmediyseniz, ameliyat geçiren birinin acısını anlayamazsınız. Onun acısını hissettiğinizi zannedersiniz. Yaptığınız şey sadece kendi yaşadığınız başka bir acıyı karşınızdakinin yaşadığı acıya benzetmektir. Aynı ameliyatı geçirseniz bile o acıyı tam anlamıyla anlamış olmazsınız. Yine benzetme yapmış olursunuz. Sadece hata payınız düşük olur. Aynı şekilde hayvanların da çektikleri acıları hissedebiliriz. Ama bu konuda doğamız gereği biraz bencillik yapıyoruz. Bacağı ezilen bir köpeğin acı çektiğini hissedebiliriz ve bu durum içimizi yakar. Ama bacağını kopardığımız bir örümcek için aynı şeyleri düşünmeyiz.

Zeka, akıl, mantık, fikir, düşünce, biliş, bilinç, hafıza, bilgi vb.. Günlük hayatta, bu kavramları sanki birbirlerine çok yakınlarmış gibi kullanırız. Ama biraz kafa yorunca aslında birbirleriyle bağlantılarının olduğunu ama farklı olduklarını anlayabiliriz. Beynimizi bir fabrika olarak düşünelim. Bu fabrikanın içerisine hammadde olarak somut bilgiler gelir. İlk iş, bu ham bilgileri soyutlaştırıp hafızamızdaki benzer bilgilerle karşılaştırmaktır. Karşılaştırması yapılan bilgi, düzenli bir şekilde paketlenerek hafızamıza yerleşir. Alınan bu bilgiye diğerleri de eklenerek bir cevap oluşturulur. Cevabı hazırlayan da mantıktır. Mantık kısmı genetik olarak kodlanan bir özellik olabilir ancak çevre ile etkileşim sonucunda değişime uğrar. Mantık mekanizmasını, beyin denen fabrikanın içerisinde çalışmakta olan bir makine olarak düşünebiliriz. Yaş büyüdükçe mantık değişir. Yani fabrikaya yeni makineler alınır. Yeni doğan çocuk genetiksel olarak kodlanmış bir beyin fabrikasına sahiptir. Biz, o çocuğu eğiterek, makineleri kendisinin oluşturmasını beklemeden hazır makineler vermiş oluruz. Bu şekilde önceki neslin yapamadığı şeyleri yeni neslin gençken yapmasını sağlamış oluruz. Bütün bu bilişsel olguları birbirine bağladığımız zaman, bizi farklı kılan şeyin eğitim ve sistematikleştirme olduğunu görebiliriz. Hayvanlarda bu kadar düzenli bir eğitim sistemine rastlamak pek mümkün değildir. Ancak gelişmiş omurgalılarda farklı türleri hissedebilme duygusu bulunmakta. Okşadığımız bir köpek bize alışabiliyor veya oyun oynamak isteyebiliyor. Ancak arada dil yok. Duygu ve düşünceler gibi soyut şeyleri tanımlayabiliyoruz ve dil sayesinde bunu aktarabiliyoruz. Yani insanoğlu birbirini hissedebilmenin sınırlarını zorlamakta ısrar ediyor.

İnsancıl duygular olarak betimlenen barış, sevgi ve haksızlığa tahammülsüzlük duygularının, “ilkel” dediğimiz primatlar da yaşıyor. Fakat biz, onlardan farklıyız. Tabii ki üstün olduğumuz birçok konu ve yeteneğimiz var. Primatlar, duygularını gizleyemiyor; her şeyi açıkça, hareketleri ve davranışlarıyla belli ediyorlar. İnsanoğlu da çocukluk döneminde duygularını açık ve net ifade ederken, erişkin olunca neden duygularını gizliyor ve değiştiriyor? Neden, olduğumuz gibi değiliz? İşte diğer bir farkımız da bu..! Büyüdükçe, insanlığın oluşturduğu düzene göre davranmaya zorlanıyoruz. Yani her yeni doğana yaptığımız gibi kendi kendimizi evcilleştiriyoruz!

bu siteyi hazırlayanlara teşekkür ederiz gerçekten harika

teşekkürler arkadaşlar

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

biyologlar kadro yok diye yakınmayın! Dereceli alkol nedir? Dereceli alkol nasıl hazırlanır? Anket organeli nedir? biyologsuz olmaz LYS, Endokrin Sistem Konu Anlatımı Böceklerde boşaltım nasıl gerçekleşir? Fizik kuralları görünüşe göre görünmezlik pelerini imkansız hale getiriyor. Metaplazi nedir? Handi durumlarda ortaya çıkar? Salamuralaşma (Maserasyon) Nedir? Cyclosa conica, Arachnida, Araneae, Araneidae, Gibbaranea Birinin size baktığını gerçekten hissettiğinize mi inanıyorsunuz? Karizmatik ve anatomik yatak örtüsü, olsaydı hayır der miydiniz? Her şey bilim için! Sperm’in içerisinde ne var? Spermlerimi nasıl güçlendirebilirim? Sperm yutmak zararlı mı? Sucul dünyadaki canlılarının 5 tatlı hali Hücre Döngüsü ve Mitoz Bölünme, Animasyonlu Anlatım