son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

II. Ulusal Biyosidal Kongresi (17-20 Kasım 2011)

Kongreye katılım, kayıt ve 3 gece herşey dahil sisteminde konaklama ücreti 16 Eylül 2011 tarihine kadar yapılacak ödemelerde (çift kişilik odada tek kişi) toplam 325 Euro’dur. Bu tarihten sonraki ödemelerde 425 Euro olarak belirlenmiştir.
Kongre ve konaklama için ayrıca ücret alınmayacaktır. Kurs ücretleri kurslardan herhangi birine katılmak isteyenler içindir. Kurs ücretleri kongre ve konaklama ücretlerinden ayrı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kongreye kayıt,”Kayıt ve Konaklama”sayfasından online kayıt yapılması ve daha sonra aynı sayfada belirtilen BulutAnka’ nın banka hesap numaralarından birine ücretin yatırılması ve dekontun e-posta ile gönderilmesiyle tamamlanmış olur.

Kurs için ayrıca online kayıt ve ödeme yapılması gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için iletişim sayfasında belirtilen telefonlara ulaşabilirsiniz.

İletişim:

KONGRE SEKRETERYASI;
Dr. Muammer ASAROGLU (Kongre Sekreteri)
Ebru AKBAS
GSM : 0 530 960 49 20

Tel : 0312 468 89 10
Faks: 0312. 468 89 15
e-mail: kongreduyurusu@biyosidal.org
kongre@biyosidal.org
Bildiri Konuları aşağıda verilmiş olup Biyosidal ürün tipleri ve tanımları açıklanmıştır.

1. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve Mevzuat

2. Avrupa Birliği ve Dünyadaki Uygulamalar

3. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4.  Hastane dezenfektanları

5.  Antibakteriyel ürünler

6. Dezenfektanlar

7. Boya ürünleri

8. Rodentisitler

9. İnsektisitler ve Akarisitler

10. Koruyucu Biyosidal Ürünler

11. Biyosidal Kimyası

12. Koruyucu Ekipmanlar

13. Uygulama Cihaz ve Ekipmanları

13. Biyositlere Direnç

Kaynak: http://www.biyosidal.org

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

ÖSYM – Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri – Güncelleme – 21 Kasım 2011 Mavi balina bu kadar dayanıklı madem, neden o kadar fazla besin tüketiyor diye düşünmeliyiz. Dirona albolineata, Dironidae, Nudibranchia, Gastropoda, Mollusca Livor mortis ve postmortem hipostaz nedir, nasıl oluşur? Aspergillus cinsine ait bir konidyospor yapısı Şimdiye kadar gördüğüm en detaylı döllenme animasyonu! İntegrin nedir? Görevleri nelerdir? Virüsler hangi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için konak hücreye ihtiyaç duyar ? pentoz-fosfat yolağının amacı Kromozom ve sentromer 2014 Vahşi Hayat Fotoğraf Ödülleri Entomoloji Ders Notları – Amphibiotica Psikobiyoloji Ökaryotik gen ifadesinin düzenlenmesi Genel olarak neden hep böcekler ve araknidlerden korkarız?