son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

Hayvansal Dokular Konu Anlatımı, LYS, YGS

Hayvansal Dokular Konu Anlatımı, LYS, YGS

HAYVANSAL DOKULAR
Bu ders notumuzda Epitel Doku, Örtü Epiteli, Bez Epiteli, Duyu Epiteli, Bağ ve Ders Doku, Temel Bağ Doku, Kemik Doku, Kıkırdak Doku, Kan Doku, Yağ Doku, Kas Doku, Sinir Doku ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz.

EPİTEL DOKU 

 • Örtü Epiteli
 • Bez Epiteli
 • Duyu Epiteli
BAĞ VE DESTEK DOKU

 • Temel Bağ Doku 
 • Kemik Doku 
 • Kıkırdak Doku 
 • Kan Doku 
 • Yağ Doku 

 

     KAS DOKU       SİNİR DOKU

 

A: EPİTEL DOKU

 • Hücreleri birbirine sıkıca bağlıdır.
 • Vücudun iç ve dış kısmına örterler.
 • Kan damarları yoktur.Beslenmesini bağ dokudan difüzyonla sağlar.
 • Görevleri Koruma (deri), emme (bağırsak), salgı (gözyaşı), duyu (Duyu organları) dır.
 • Epitel doku taban zarı (Membran Zarı) üzerinde oturtulmuştur.

a.      Örtü Epiteli:

Vücudun iç ve dış yüzeyini örten epidel dokudur. Hücrelerin şekline ve dizilişine göre ikiye ayrılır.

Tek Katlı Örtü Epiteli: Hücrelerinin şekline göre üçe ayrılır. Hücreler tek sıra halinde sıkıca birbirine bağlıdır.Aralarında boşluk yoktur.

 • Tek katlı yassı örtü epiteli: Bu epitelyum hücreleri vücudumuzda madde alışverişinin çok olduğu yerlerde bulunur. (Karın zarı, kılcal damarlar, atar damarlar vb)
 • Tek katlı Kübik örtü epiteli: Hücreleri küp şeklindedir. Yumurtalık da, tiroit bezi, böbreklerde bulunur.
 • Tek katlı silindirik epitel: Silindir şeklindeki hücrelerin bir araya gelmesiyle ulaşır. (incebağırsak, mide, yemek borusu). Soluk borumuzda da bulunan silindirik epidelin üzerinde siler bulunmaktadır. Ağızdan kaça tozların balgam şeklinde dışarı artar. Soluk borusunda mukus salgılayan silindirik epitelyum hücreleri arasında Goblet (salgı yapan hücre9 vardır.

2.      Çok katlı Örtü Epiteli:

 • Demiriz çok katlı örtü epiteli yapısına sahiptir. Tek katlı örtü epiteli hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
 • Derimiz taban zarı üzerinde silindirik sonra Kübik ve en üstede yassı epitelyum hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kan doku bulunmaz.(sinirde bulunmaz). En üstedeki yassı epitelyum hücreleri dışarıya atıldığındaki Kübikler yassı silindirikler Kübik hücreye dönüşür en alt yeni bir silindirik hücre oluşur.
 • Yemek borumuzda da çok katlı örtü epiteli bulunur. Deriden farkı yassı hücrelerinde keratin maddesi birikmediği için zarar görmez.
 • Hayvanlarda pulların, tırnakların, tüylerin, boynuzların derileri çok katlı hücre epitelinden oluşmuştur. Keratin maddesi çok fazla birikmiştir. Çok katlı epitelyum dokunun içerisinde deriye renk veren melaninpikenti (deri) bulunur ve bizi güneşin zararlı ışınlarından korur.

b.      Bez Epiteli (Salgı):

Salgı üreten epitelyum dokudur. Hücre sayısına göre ikiye ayrılır.

 1. Tek Hücreli Bez Epiteli: Mukus salgılayan salgı bezine gublet denir. Goblet hücreleri tek katlı silindirik epitelyum hücrelerin arasında yer alır. Burun bağırsak, ağız, mide de bulunu.
 2. Çok hücreli Bez Epiteli: Bir çok bez epitelyum hücresinin birleşmesiyle oluşmuştur. Sargılama şekline göreüçe ayrılır.
 • Endokrin: Salgılarını doğrudan kana veren bezlerdir. Salgılarına hormon denir. Hormonlar vücudumuzda endokrin bezler tarafından salgılanır. (Tiroit, hipofiz)
 • Ekzokrin: Salgılarını bir kanalla vücut boşluğuna veya dışarıya veren bezlerdir. Gözyaşı, tükürük, ter vb.
 • Karma bezler (mezokrin): Salgılarını doğrudan kana ve bir kanal vücuda salgılayan bezlerdir. Pankreas vb

c.      Duyu Epiteli:

Duyu organlarında bulunur dışarıdan gelen fiziksel, kimyasal ve optik uyarılı alan özelleşmiş hücrelerdir. Duyu Epiteli kendilerini yenileyemezler. Bu epitelyum hücrelerinin duyu organının görevini yerine getiren kısmında. Reseptör (Almaç) denilen kısımları bulunur. Bunlar sayesinde uyarılar alınır, sinir hücrelerine iletilir.

hocam hakkınız ödenmez bize kattığınız herşey için teşekkürler.

süper! Bir site çok beğendim saol’un bu site yaptığınız için.

bunlara da bakabilirsiniz

Ödüllü Genetikçi James Watson “Antioksidanlar kansere sebep olabilir” açıklaması yaptı. Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir? İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir? 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI Radyoaktif Kirlenme Nedir? Biyotip nedir? Julus terrestris – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Ekosistem nedir? J ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri Selfie akımına hitaben, biyolojik “özçekim”.. Cell-fie! Modaya ayak uyduran hücreler isteyenlere.. Bir HES firması yetkilisi diyor ki “bir bölgede HES yapmak için halkın katılımıyla ve onların rızasını alarak HES yapmak lazım”. Rodopsin nedir? Yalnız erkeklerde bozukluk meydana getiren X’e bağlı kalıtım neye neden olur? Hiç uçan bir yılan gördünüz mü? “Coursera” Yeni Nesil Üniversite