son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Biyologlar! Hacettepe Üniv. ile bir dünya rekoruna ortak olmak ister misiniz?

Evet yanlış duymadınız! Hacettepe Üniversitesi ile bir dünya rekoruna ortak olmak ister misiniz diye soruyoruz.

“Dünyada büyük etkinlikler ile kutlanacak olan DNA’nın keşfinin 60. yıl dönümünde Hacettepe Üniversitesi bir Dünya Rekoru’na imza atmaya hazırlanıyor.
3.000 kişiden oluşacak DEV DNA SARMALI’na katılıp rekora ortak olmak ister misiniz?”

Evet arkadaşlar Biyoloji Sözlük olarak bu büyük organizasyonda yer alacağız. Organizasyonun tamamen kesinleşmesini bekliyoruz. Siz de bu DNA da bir nükleotid olmak ister misiniz? 🙂 fosfat omurgası da olur 🙂

Not: Diğer Biyoloji sayfaları/organizasyonları/siteleri de kendilerine bir kulvar oluşturacaklarına var olan birlikteliklere katılarak çoğunluk sağlasalar diyorum 349875 kez! Ancak olmayacak hepimiz biliyoruz, kanıtlamalıyız hep bencilce kendimizi!! Biyologlar olarak biz orada olacağız, başlığımız önemli değil, duyurayım ben, gerisi size kalmış 😉

Başta bölüm arkadaşlarım olmak üzere tüm üniversitemizi bekliyoruz 

Güzel bir duyuru, tabi kide katılacağız! Diğer biyoloji sayfa,site vb.’ne duyurmuş olmanız bile yeterli, onlar da kendi isimlerini işin içine katarak en azından reklam amaçlı da olsa aktivitenin duyurulmasına yardımcı olurlar, bizimle hareket etmemeleri önemli değil, organizasyonun duyurulması önemli olan, bencil olmamak lazım 🙂 Umuyorum ki düşünülenden çok ama çok daha fazla bir katılım olur ve destekli, keyifli bir organizasyon örneği ile dünya rekoruna imza atılır! Biyoloji adına bu tarz bir gelişmeyi zaten Hacettepe’den beklemek gerek diye de ekliyorum 😉

DNA sarmalında bende nükleotit olmak istiyorum ya da deoksiribozda olabilirim :))

Bu tarz organizasyonlar için birliktelik çok önemli bu yüzden tek yerde toplanma fikri aslında. Bir imza kampanyası için 1000 kişi bulamaz iken bakın 3.000 kişi ile sarmal yapmaya çalışıyorlar, muhteşem bir şey. Üstelik biz kendi mesleğimiz, geleceğimiz için bunu yapamıyoruz :'( Sözlüğü ağlama duvarı gibi kullanmak hoşuma gitmiyor ama maalesef böyle. Burada yine birkaç tavsiye blog ismi söyleniyor, tanıtım yapılıyor. Diğer sitelerde, sayfalarda ülkemizde yapılan faaliyet ve ürünlere hiç saygı yok, hep yurt dışı kaynaklar ve siteler  örnek gösteriliyor, çıta yüksek görünümü vermek için; e haliyle insanımızın %70’lik kesimi de olaya yabancı kalıyor! 🙂 Umarım Hacettepe Üniversitesi bu hedefine yürürken gerekli desteği bulacaktır, bizden birkaç kişi bile katılsa ne mutlu hepimize diyorum!

Ankara Üniversitesi’nden ANÜBİT olarak gitmeyi planlıyoruz biz de Hacettepeyle görüşme içerisindeyiz, hatta organizasyon yönetimiyle ilgilenen arkadaşımız Sözlük yönetiminde de yer alıyor 🙂

Aynen Ankara Üniversitesi Biyoloji Topluluğu olarak bir boğum bizimdir 🙂 

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Hücre zarındaki seçici geçirgen özellik nasıl sağlanır? Virüsler nasıl isimlendirilirler? Virüslerin Yapısal Özellikleri Laktat Dehidrogenaz Bu yeni cihaz, bitki hücrelerinden kendi yiyeceğinizi üretmenizi sağlıyor. Kollagen tip V nedir? Yapısı nasıldır? Bir bölgenin yada bir ilin fauna veya florası hakkında bilgi sahibi olmak bize ne kazandırır? Rigor mortis nedir? Ölü katılığı nasıl oluşur? Diffuz nöroendokrin sistem hücreleri (DNES) nedir? Görevleri nelerdir? Dryopteris carthusiana, Pteropsida, Dryopteridaceae Virüs titrasyonu nedir? Omurilik sinirinin içeriden nasıl göründüğünü hiç merak etmiş miydiniz? SEM, Thomas Deerinck, Ncmir Filipendula ulmaria, Rosaceae, Magnoliopsida Rhoea discolor, Amaryllis Tipi Stoma (Alt Yüzeysel) B6 (pyridoxine) Vitamini hangi besinlerde bulunur?