son eklenenler

bir ufak deneme yapalım Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? Anadolu’nun canlılar dünyasındaki yeri ve önemi nedir? Bir üzüm asması neden az sulanınca daha küçük ama daha tatlı meyve veriyor? Karanlıkta bırakılan filizlenmiş bir patates yumrusu neden filizleri geliştikçe pörsür? Evinizi eşek arıları basarsa ne yaparsınız? İnsan neden hıçkırır? Dejavu nedir, nasıl olur? Refleksoloji ve Ayağın Refleks Haritası Yalnızca Havuç Yenirse Cilt Rengimiz Turuncu Olur mu? Kızartmalar neden zararlıdır? Bir bitkide, enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine hangisinin bir etkisi yoktur? Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle hangisini oksijen kullanarak tüketir ? Hangisi provitamin olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüştürülür? heleley heleley

FİLİZ KANKUR: DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA —YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ YAPILDI.

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

—YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ VARDIR.-

DAVACI : FİLİZ KANKUR’a vekaleten TÜM SAĞLIK VE
SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI
SENDİKASI (TÜM SAĞLIK SEN)
Toros Sk. No:5/2-3 Sıhhiye/ANKARA

VEKİLİ : AV.FATMA PORTAKAL – Hanımeli Sk. No:20/10
Sıhhiye/ANKARA
AV. MELTEM TEMURER- Güneş Sk. No:16/2
Kavaklıdere/ANKARA

DAVALI : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ANKARA

DAVA KONUSU : 21 Ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği
Yönetmeliği’nin” 5. ve 6. maddelerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar
verilmesi dileğidir.

OLAYLAR :
1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21 Ocak 2012 tarihinde 28180 sayılı Resmi Gazetede yayınlamış olduğu “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” Yönetmeliğinin İKİNCİ BÖLÜM- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar başlığı altında Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev gurupları ve kadrolar başlıklı
5. maddesinde;
(1)- Bu yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet gurupları bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin )1), (2), (3), (4) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere aşağıda gösterilmiştir.
(2)- Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları;
a) Yönetim hizmetleri grubu
1)- Çevre ve şehircilik il müdürü,
2)- Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı,
3)- Bölge temiz hava merkezi müdürü,
4)- Bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı,
5)- Şube müdürü,
6)- Şef,
b) Hukuk hizmetleri grubu
1)- Hukuk Müşaviri,
2)- Raportör
c) Bilgi işlem hizmetleri müdürü
1)- Çözümleyici
ç)Araştırma ve savunma hizmetleri grubu
1)- Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı,
d) İdari hizmetler grubu
1)- Sayman ve ayniyat saymanı,
2)- Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve
güvenlik görevlisi, sekreter, veznedar ve şoför.
e) Destek hizmet grubu
1)- Hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci ve
bahçıvan
(3)- Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları: mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog,jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, ekonomist, istatikçi,matematikçi,dekoratör, kimyager, tekniker, laborant,teknisyen, kütüphaneci,teknik ressam, fen memuru,veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, sağlık teknikeri,sağlık teknisyeni, sağlık memuru,hemşire ve çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mütercim, tercüman rehber, programcı ve avukat.

6. maddesinde

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLMADAN YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ŞARTLAR
6- (1) Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı atamalarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden veya öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkleği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilen diğer fakülte ve yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b)…

Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olanların sınavsız olarak 5. maddenin a bendinin 1-2-3-4 alt bentlerinde belirtilen Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı olarak atanması, buna karşılık genetik mühendisi, gıda mühendisi,biolog gibi meslek gruplarının atanmaması kararı hukuka aykırılık oluşturmaktadır. BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİ DERSİNİ TEK ALAN BİOLOGLAR Çevre Bakanlığındaki bu görevlere gelememektedir.
Sözkonusu yönetmelik Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine ve 2004/24/EC sayılı düzenlemesine paralel olarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri ürünler hakkındaki direktifi “üretim ve ithalat “ adlı başlığı altında; eczacılık, tıp, veterinerlik, biyoloji bilim dallarında eğitim görmüş kişileri yetkili personel olarak nitelendirmektedir.
Özellikle BİOLOGLARIN ve bunun gibi gıda mühendisi, genetik mühendisi gibi meslek gruplarının mutlaka olması gereken ilgililerin sayılan 5. maddenin a bendinin 1-2-3-4 alt bentlerinde belirtilen Çevre ve Şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava müdür yardımcısı görevlerine getirilmemesi nedeniyle ve bunun AB düzenlemelerine de aykırı olması nedenleriyle yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemek zaruretiyle Sayın Başkanlığınıza başvuruyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

DELİLLER : Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifi ve 2004/24/EC sayılı düzenlemesi, her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca belirtilen nedenler ve resen takdir
edilecek edenlerle;

1-21 Ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği
Yönetmeliği’nin” 5. ve 6. maddelerinin
uygulanması halinde telafisi imkansız zararların
doğması muhtemel olduğundan, öncelikle davalı
idarenin savunması alınmadan yürütmesinin
durdurulmasına, yargılama yapılarak 5. ve 6.
maddelerin iptaline,
2- Masraf ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine
karar verilmesini müvekkil adına saygıyla dilerim. 09.02.2012

DAVACI
FİLİZ KANKUR
VEKİLİ
AV.FATMA PORTAKAL

bunlara da bakabilirsiniz

Bölüm 8 – Ctenophora Tübitak Bilim ve Teknik dergisi biyoloji ekleri Annealing (kaynaşma) nedir? Antijen çeşitleri nelerdir? Ne söylediğimiz hakkında hiçbir fikrimiz olmayınca gülücük kullanıyoruz. Aminoglikozidler nelerdir? Nitzschia sp. – Biyoloji Günlüğü Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Resimleri Adenovirüs nedir? Lateral zar katlanmaları nelerdir? Dünya Kupası faciası olarak, ünlü futbolcu Neymar’a tam olarak ne oldu? L3 ile isimlendirilen 3.Lumbar Omuru kırıldı. Çok acı çektiği kesin. Buyrun: Ergastik madde nedir? Aşağıdakilerden hangisi ergastik madde değildir? LYS, Radyasyon Kirliliği Aspergillus türleri ve genel özellikleri nelerdir? Donmuş bir Einstein! Antifriz niteliğindeki kan metabolitleri sayesinde kış bitimine kadar donmuş ancak canlı kalabilen bir kurbağa türü. Attenüasyon nedir, Louis Pasteur’ü tüm dünyada üne kavuşturan çalışmayı biliyor musunuz?