son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

İzole edilmiş insan sperm hücreleri, Floresans tekniği ile Albert Tousson imzasıyla.

İzole edilmiş insan sperm hücreleri, Floresans tekniği ile Albert Tousson imzasıyla.

Larinia lineata, Arachnida, Araneae, Araneidae, Larinia

Larinia lineata, Arachnida, Araneae, Araneidae, Larinia

Textrix denticulata, Arachnida, Agelenidae, Textrix

Textrix denticulata, Arachnida, Agelenidae, Textrix

Büyük balık, küçük balık hikayesinin görsel özeti, Gaby Barathieu objektifinden..

Büyük balık, küçük balık hikayesinin görsel özeti, Gaby Barathieu objektifinden..

Bir babunu 3 yıl domuz kalbiyle yaşatmayı başardılar, peki insan?

Bir domuzun kalbi, bir babunun karnında tam iki yıldan fazla sağlıklı ve atan bir halde tutularak yeni bir dünya rekoru kırıldı ve türler arası nakillerin daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu gösterildi. Babun’un kendi kalbi hâlâ var, bu yüzden domuzun kalbine bel bağlamıyor fakat kalbin, maymunun karnında onun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmeden çok [devamını oku]

İmmünoglobulin G (IgG) nedir?

Bu sınıftaki Ig’ler birbirine S-S bağları ile bağlı iki hafif, iki ağır polipeptid zincirinden oluşmuş Y şeklindeki moleküllerdir ve kandaki antikor mol. büyük bir kısmını (%75) oluştururlar. Erişkinlerde 100 ml serumda 1000-1500 mg IgG bulunur. İki tane Fab parçasına iki antijen bağlanabilir ve iki Fab parçası arasındaki açı 0-180o arasında değişebilir IgG’ler plasentadan geçebilen tek [devamını oku]

Golgi aygıtı.. Raporlarda birbirine yakın çizgiler halinde çizdiğim günleri hatırlarım, muhteşem bir mikrograf.

Golgi aygıtı.. Raporlarda birbirine yakın çizgiler halinde çizdiğim günleri hatırlarım,  muhteşem bir mikro çekim.

Dromia personata – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?

a)Lethal (Öldürücü) Etkiler Ağır metallerin su organizmaları üzerine lethal etkileriyle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Suda yaşayan bir organizmayı öldürebilecek ağır bir konsantrasyonu hem metale hem de organizmaya bağlıdır. Örnek olarak Cyprinus carpio ve Oreochromis niloticus’taki Cu derişimleri verilebilir. 10ppm’lik Cu çözeltisinde Cyprinus carpio’nun tümü ilk 10 gün içerisinde ölmesine karşın Oreochromis niloticus’ta 20. gün sonunda [devamını oku]

Euphorbiaceae – Euphornia sp. (Sütleğen) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Resimleri

Renklerin Dansı, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Trakya Üniversitesi, 13 Mayıs 2014

Konferans Günleri, Renklerin Dansı, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Trakya Üniversitesi

Çoğu vitaminin faydası yok, işte almanız gereken vitaminler!

Multi vitaminleri unutun. Kulağa basit ve açık bir tavsiye gibi geliyor: sebzelerinizi yiyin, biraz egzersiz yapın ve (tabii ki) vitaminlerinizi alın. Veya almayın. On yıllar boyunca yapılan araştırmalar, vitaminlerin ve takviyelerin herhangi bir fayda getirdiğine dair sağlam kanıt bulmayı başaramadı. Aslında, yeni yapılan çalışmalar ters bir yöne saparak, belirli vitaminlerin sizin için kötü olabileceklerini gösterdi. [devamını oku]

GDO nedir? Faydalı mıdır? Zararlı mıdır?

(G)enetiği (D)eğiştirilmiş (O)rganizmalar anlamına gelir. Hem zararı, hem fayfası olan bir durumdur. Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte, bir canlının taşıdığı özelliği rekombinant dna teknolojileri ile başka bir canlıya aktarmak kolay hale gelmiştir. Örneğin, soğuk iklimlere adapte olmuş bir balığın, bu adaptasyonu sağlayan genini çilek bitkisine aktardığımızda, artık elimizde soğuklara karşı dirençli bir çilek yapmış oluruz. Piyasada satılan [devamını oku]

Silah patladığında yakında olan insan neden geçici sağırlık yaşar?

Silah patladığında yakında olan insan neden geçici sağırlık yaşar?

Virüs, Bakteri, Mikoplazma, Riketsiya, Klamidya

Virüs, Bakteri, Mikoplazma, Riketsiya, Klamidya