son eklenenler

A ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriB ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriC ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriD ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriE ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriF ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriG ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriH ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriI ve İ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriJ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriK ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriL ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriM ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriN ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriO ve Ö ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriP ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriR ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriS ve Ş ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriT ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriU ve Ü ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriV ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriY ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriZ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriKeneler ve Kanamalı Kırım KongoSyphylus - Sifiliz - FrengiAşı türleri ve Aşı MekanizmalarıBağışıklık, Aşı ve Serum ÖzellikleriGrip, Bronşit, Öksürük, Nezle, Bitki TedavisiBaş Ağrısı, Migren, Şifalı Bitkilerle Nasıl Tedavi Edilir?Akciğer iltihabı, Zatürre, Akciğer Kanaması, Astım Şifalı bitkiler ile tedavisiSaç Dökülmesi, Saç Kıran, Kepek, Bitki TedavisiAşırı Terleme Sorunu ve Bitki TedavisiAraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir? heleley heleley

Kan depoları hastalık yuvası!

Bağış yoluyla toplanan kanlarda hiç beklenmedik virüsler, hastalık yapan etkenler, klasik temiz kan tarama testlerinde saptanamıyor ve bu yolla bulaşan hastalıklar ölümcül olabiliyor. New York’ta çok sayıda hastada beyinlerinde garip bir iltihaplanma saptandı. Hastalardan kimi yaşamlarını yitirdi. O güne dek kentte böylesi bir durum yaşanmamıştı. Gerçekte, batı yarıkürede ilk kez böyle bir olaya tanık olunuyordu. [devamını oku]

Embriyolu yumurta nedir, nerelerde kullanılır, hangi ekimlerde kullanılır?

Değişik hayvan türlerinin yumurtaları virus üretilmesi amacıyla kullanılabilse de en yaygın kullanım alanı bulan embriyolu tavuk yumurtası (ETY)’dır. Günümüzde özellikle kanatlı virüsleri, influenza virüsler ve bazı memeli virüslerinin sahadan izolasyonu ve üretilmelerinde ETY kullanımı devam etmektedir. Ayrıca bazı aşıların üretimi de embriyolu yumurtalarda yapılmaktadır.

LYS, Sitoplazma ve Organeller Konu Anlatımı

LYS, Sitoplazma ve Organeller Konu Anlatımı Bu ders notumuzda Sitoplazmanın tanımı, görevleri ve içinde görece yapan organnellerin (Ribozom,Lizozom, Golgi,E.R (Endoplazmik Retikulum), Sentrozom, Koful, Mitokondri, Plastitler) genel yapısı, görevleri, biribirinden farkı ve ortak özellikleri gibi bir çok konuyu ders notumuzda bulabilirsiniz. SİTOPLAZMA VE ORGANELLER: Sitoplazma hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran peltemsi bir sıvıdır. İçresinde değişik görevler yapan [devamını oku]

Hücrenin türü ve görevine göre bir yada daha fazla sahip olduğu, güç kaynakları: Mitokondriler!

Hücrenin türü ve görevine göre bir yada daha fazla sahip olduğu, güç kaynakları: Mitokondriler!

Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?

Popülasyon, belirli bir ortamda yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu canlılar grubudur. Populasyonlarda dört temel karakteristik vardır : 1. Birey sayısı 2. Bireyler arasındaki genetik benzerlik 3. Canlılık (Yaşama gücü) 4. Zaman ve mekan bakımından sınırlı oluşları

Prion proteini nedir, kaç çeşit prion proteini tanımlanmıştır?

Doğada bulunan 2 tip prion proteini tanımlanmıştır. PrPc ile gösterilen normal prion proteini birçok canlı türünde özellikle sinir doku ve lenforetiküler dokularda bol miktarda bulunur. Anormal (enfeksiyöz) prion proteini ise PrPsc ile gösterilir. Enfeksiyöz nitelikte olan bu prion proteini (PrPsc) fizikokimyasal etkilere karşı oldukça dirençlidir.

Kuşsal dinozorlar ve akrabaları hayatlarını tohumlara borçlu olabilir.

Nihayet kuşların dinozorlardan nasıl sağ kurtulduğu bulunmuş olabilir. Tam da bu hafta, araştırmacılar belirli dinozor türlerinin yaklaşık 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan küçük bir gezegenden önce zaten tükenmekte olduğuna dair yeni bir kanıt bulduklarını duyurdular. Fakat bir şekilde bir hayli tür, bu çok yıkıcı olan olaydan kurtularak hayatta kalmayı başardı ve bunların çağdaş akrabaları [devamını oku]

Döllenme nerede gerçekleşir?

Döllenme nerede gerçekleşir?

Kolayca Periyodik Tablo Ezberlemek

Periyodik tabloyu öğrenmenin kolay yolu. (katkılarından dolayı Ünal Hocamıza teşekkürler) https://www.youtube.com/watch?v=1nPDZnragOQ

Yalnız erkeklerde bozukluk meydana getiren X’e bağlı kalıtım neye neden olur?

Yalnız erkeklerde bozukluk meydana getiren X’e bağlı kalıtım Pseudohipertrofik Kas Erimesine sebep olur.

Kongreye gidicem, poster hazırlamayı bilmiyorum, poster nasıl hazırlanır, iyi bir poster sunumu

Her öğrencinin bir döneminde kıvrandığı bir konu, heyecan yapmayın, çaresi var, tavsiyeleri uygulayın! POSTER NASIL HAZIRLANIR? ¢  Bilimsel poster l  Kısa bir başlık l  Çözüm bekleyen sorunuzun tanıtımı l  Son modaJ deneysel tasarımınızın genel taslağı l  İnsanı hayrete düşürecek sonuçlarınız l  Sonuçlarınız hakkında bazı anlamlı tartışma paragrafları l  Çalışmanız için önemli daha önce yayınlanmış çalışmaların [devamını oku]

Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi //

Cypraea sp. – Mollusca – Gastropoda – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri

Enzimlerin sınıflandırılması nasıl yapılır?

•Oksidoredüktazlar ( oksidasyon-redüksiyon)•Transferazlar (grup transferi)•Hidrolazlar (hidroliz)•Liyazlar (grup ayırma )•İzomerazlar (izomerleştirme)•Ligazlar (moleküllerin birleştirilmesi)

Azot Döngüsü nedir, nasıl oluşur?

Canlıların temel yapı ve fonksiyon gören molekülleri proteinlerdir. Proteinlerin yapısında ise bol miktarda azot bulunur. Ayrıca DNA, RNA, ATP ve birçok koenzimin yapısında organik baz yer alır. Bunlar da azot içerir. Ayrıca bazı vitaminlerde de azot vardır. Bütün bu saydıklarımız canlının en önemli molekülleridir. Bunun için azot kullanmak zorundadırlar. Atmosferimizde % 78 gibi yüksek oranda [devamını oku]