son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Streptokoklar hakkında genel bilgiler

Streptokoklar, gram (+) , zincirler oluşturarak üreyen fakültatif anaerob koklardır. Streptokok ailesinin en belirleyici özelliği katalaz (-) olmalarıdır. Streptokoklar öncelikle hemoliz özellikleriyle üç büyük gruba ayrılırlar. Kanlı besiyerinde eritrositleri tamamen eritenler (beta hemoliz), kısmi bir erime yaratanlar (alfa hemoliz) ve hemoliz yapmayanlar (non-hemolitik, gama hemoliz). Ayrıca streptokoklar hücre duvarındaki karbonhidrat antijenlerine göre de sınıflanabilirler (Lancefield [devamını oku]

Biyotransformasyonun kazandırdığı özellikler nelerdir?

Spesifiklik Reaksiyon koşullarının verimliliği Aktivasyon enerjisinin düşürülmesi

Granüler Hemosit tip 2 nedir?

Omurgasız hayvanlarda kan hücresi tipidir. Polimorfik şekle sahip hücrelerdir. Bazen düzenli yapı gösterirken bazen de fazla sayıda parmak şeklinde yalancı ayaklar oluştururlar. Orta derecede granüllü ER ve çok sayıda golgi kompleksleri vardır. Sitoplazmaları elektronca yoğundur. Eşit ölçü ve şekillerde membrana bağlı granüllerle doldur. Bunlar golgiden sentezlenirler. Fagositik kapasiteleri in vivo ortamda azdır veya yoktur. Bazen [devamını oku]

Hücresel Düzeyde, Bağışıklık Sistemi, İmmun Tepki, Animasyon

Hücresel Düzeyde, Bağışıklık Sistemi, İmmun Tepki, Animasyon ile sizlerle. http://www.youtube.com/watch?v=H6RsdDfAjy8

Karıncanın sinir sistemine yerleşerek bir süre sonra kontrolü ele geçiren ve konağını öldüren katil etobur mantarlar..

Karıncanın sinir sistemine yerleşerek bir süre sonra kontrolü ele geçiren ve konağını öldüren katil etobur mantarlar..

Hipofiz Bezi ve Salgılanan Hormonlar

…Ara beyinin ön tarafında bulunan ,nohut büyüklüğünde ,pembe renkli bir endokrin bezdir. …İnsanda yaklaşık 5-6 gram ağırlığında olup ince bir sapla beyin tabanındaki hipotalamusa bağlanmıştır. …Hipofiz bezi ön,ara ve arka lop olarak üç bölümden oluşur.Bu bölümlerden farklı özellikte hormonlar salgılanır. …Hipofizin hormon salgılaması hipotalamus tarafından kontrol edilir. …Vücuttaki hormon dengesini düzenleyen hipotalamus gerekli olduğu durumlarda [devamını oku]

Glikozun Kolaylaştırılmış Diffüzyonu

Glikozun Kolaylaştırılmış Diffüzyonu

Biyologları bu hale getirmeye çalışıyorlar

kısa ve öz, komik ve dramatik bir o kadarda tatlı. http://c1208.hizliresim.com/10/9/bnt08.gif

Omaspides trichroa, Chrysomelidae, Coleoptera

Omaspides trichroa, Chrysomelidae, Coleoptera

Ekvatorda yaşayan hayvanların vücut yüzeyleri niye geniş, tam tersi olması gerekmez mi?

 Aklıma geldi sormak istedim. Ve sordum. Ekvatorda yaşayan hayvanların vücut yüzeyleri niye geniş, tam tersi olması gerekmez mi?

Bakın yılan zehri insan kanını ne hale getiriyor!

Basit görünüyor, ama bir o kadar da ölümcül bir kompozisyon.. http://www.youtube.com/watch?v=4WvnjCkLbvY

pUC vektörleri nelerdir?

pUC vektör sistemleri daha da geliştirilmiş yapıdadır. u vektörler seçici belirteç geni olarak antibiyotiğe (ampisillin) direnç geninin yanında E. coli B-galaktosidaz geninin bir parçasını taşır. E. coli B-galaktosidaz geni içinde farklı restriksiyon enzim kesim dizileri taşıyan bir çoklu klonlama bölgesi bulunur. Bu bölgeye DNA klonlandığında genin yapısı bozulur ve bu plazmitleri içeren hücreler B-galaktosidaz substratı [devamını oku]

Kamuflaj ustası, Uroplatus phantasticus, Squamata, Reptilia

Kamuflaj ustası, Uroplatus phantasticus, Squamata, Reptilia

Rekombinant (pozitif) kolonilerin seçimi neye göre yapılır?

Rekombinant koloni, rekombinant plazmit (plazmit+eklenen DNA parçası) taşıyan transformasyona uğramış bir hücredir. Gen klonlama çalışmalarında rekombinant hücrelerin diğerlerinden mutlaka ayrılması gereklidir. Transformasyonda kullanılan DNA aslında ligasyon reaksiyonu sonucu oluşmuş üründür. İdealde aktarılacak geni taşıyan plazmit DNA’dır. Fakat ligasyon sonucu oluşan ürünler arasında başka yapılar da vardır: Birleşmemiş vektör molekülleri Birleşmemiş DNA fragmentleri İçine yeni DNA [devamını oku]

Bazıları cesur doğar, ya siz?¿

Bazıları cesur doğar, ya siz?¿