son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Embriyolu yumurta nedir, nerelerde kullanılır, hangi ekimlerde kullanılır?

Değişik hayvan türlerinin yumurtaları virus üretilmesi amacıyla kullanılabilse de en yaygın kullanım alanı bulan embriyolu tavuk yumurtası (ETY)’dır. Günümüzde özellikle kanatlı virüsleri, influenza virüsler ve bazı memeli virüslerinin sahadan izolasyonu ve üretilmelerinde ETY kullanımı devam etmektedir. Ayrıca bazı aşıların üretimi de embriyolu yumurtalarda yapılmaktadır.

İnsan vücudundaki kan damarlarına saf bir göz atın..

İnanılmaz bir çalışma ürünü olan bu görsel ve daha fazlası için şinke göz atınız.. http://www.biyolojigunlugu.com/link/DJjVv

Sarcoptes scabiei – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

kalbin çalışma prensibinde sinirlerin rolü nedir?

kalbin atriyo-ventriküler düğümünden çıkan sinaps atriyo-ventriküler dallanma yaparak his demetlerine ulaşırken 2-3m/sn ile hızlanmasıyla aynıdır.

Inermocoelotes anoplus, Araneae, Arachnida, Agelenidae, Lycosoides

Inermocoelotes anoplus, Araneae, Arachnida, Agelenidae, Lycosoides

Bakterilerde genetik bilgi aktarımı nasıldır?

Bakterilerde genetik bilgi aktarımında 3 mekanizma vardır: 1.Transformasyon: hücre içinde bulunduğu ortamdan izole DNA moleküllerini alır 2.Konjugasyon: Bir hücreden diğerine direkt veya sex pilusları ile DNA transferi olur 3.Transdüksiyon: DNA transferi bakteriyofajlar ile olur

Türkiye nüfusu artıyor

“TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olurken, yıllık nüfus artış hızı ise binde 12 olarak gerçekleşti. 284 bin erkek evde kaldı.” (haber.sol.org.tr) Allah’ını seven azcık öteye gitsin.

Gelişim Biyolojisi, Final Sorusu, 5 Adet Örnek

1. Hücre sitoplazması ve hücre farklılaşması arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 2. Programlı hücre ölümlerine 3 örnek veriniz. 3. Polispermi nedir, bunun engellemesini sağlayan mekanizmalar nelerdir? 4. Sitoplazmanın çok büyük farklılaşma gösterdiği yumurta tipi nedir, açıklayınız.? 5. Partenogenezi etkileyen çevresel etkenlerden 3 tanesini yazınız? Tekrar etmekte fayda görüyorum, neler çıkabilir diye soran arkadaşlar için örnek sorular hazırlayarak [devamını oku]

Bitkilerde salgılanan hormonlardan üç tanesinin ismini yazınız.

Evet gençler alalım cevapları.

Kromozom Bantlama Teknikleri Nelerdir?

İnsan kromozomlarındaki karyotipleme çalışmaları sırasında benzer büyüklükteki ve benzer konumlu sentromere sahip kromozomların ayırt edilebilmesini sağlamak amacı ile kromozomların uzun eksenleri boyunca farklı boyanmaları bantlama olarak isim alır. Günümüzde  farklı bantlama yöntemleri bulunmaktadır. Q BANTLAMA Floresans boyalar kullanılır ve böylece kromozomlar üzerinde farklı bölgeler farklı renkte boyanmış olur. C BANTLAMA Kromozom preparatları ısı ile denatüre [devamını oku]

Photoshop değil, yılan tırtılı, Hemeroplanes sp.

Photoshop değil, yılan tırtılı, Hemeroplanes sp.

Şiddetli tavsiye: Akademik hayata atılıyorsanız, her zaman bir çok plan yapın!

Şiddetli tavsiye: Akademik hayata atılıyorsanız, her zaman bir çok plan yapın! Sözüm meclisten dışarı, yaşadığımız koşullar ve ülke şartlarını her zaman bir kere daha hesaba katarak hareket etmek şart. Dostça bir tavsiyedir, idealleriniz uğruna gitmeniz tabi ki en büyük isteğimizdir.  

RNA Genom, Nidovirales, Arteriviridae, Coronaviridae, Virus

RNA Genom, Nidovirales, Arteriviridae, Coronaviridae, Virus  

Karbon atomundan başka bir şeyler canlı bir varlık gelişebilir mi ?

Karbon atomundan başka bir şeyler canlı bir varlık gelişebilir mi ? Yani dünyada yaşam karbon ile başladı gelişti acaba uzayda başka bir şey ile başlayabilir mi ?

Biyolojik Kirlenme Nedir?

Ekosistemdeki bireylerin aktiviteleri sonucunda ortam kirlenmesine neden olan olaylara biyolojik kirlenme adı verilir. Canlı bireyler ekosistem içerisinde ortamların fizikokimyasal değişimlerine neden olan pollulant (kirletici) derişimlerine dayanamayarak ya yer değiştirirler ya da ölürler. Ekosistem içerisinde bazı türler ortamdaki fazla kirlilik değişimlerine karşı yüksek dayanıklılığa sahiptirler. Bu türler yaşadıkları biyotopun kirlilik düzeyini gösterdiğinden indikatör tür olarak kabul [devamını oku]