son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Agalenatea redii, Arachnida, Araneae, Araneidae

Agalenatea redii, Arachnida, Araneae, Araneidae  

LYS, Radyasyon Kirliliği

LYS, Radyasyon Kirliliği 5: RADYASYON KİRLİLİĞİ Radyoaktif element denilen bazı elementlerin atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak etrafa yaydığı alfa, beta ve gama gibışınlara radyasyon denir. Çevreye yayılan bu ışınlar, canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denilen genlerdeki bozulmaya neden olur. Çok yoğun olmayan radyasyon, canlının bazı özelliklerinin değişmesine neden olurken yoğun radyasyon, canlının ölümüne neden olabilir. Örneğin; 1945′te [devamını oku]

Lacedo pulchella, Halcyonidae, Coraciiformes, Aves

Biyologlar olmasa sıradan bir kuş olarak kalırdı sanırım..

Cystoseira tamariscifolia – Biyoloji Günlüğü Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Resimleri

laboratuvarda can sıkıntısı :))

face’de gördük, güzel bir fotoğraf, aynısından görünce biz de yaptık 😀

Otopsi esnasında oluşan artefaktlar nelerdir?

Diseksiyon esnasında kemik kırıkları meydana gelebilmektedir. Özellikle trakeanın açılması esnasında hiyoid kemik ve tiroid kıkırdak kırıkları meydana gelebilmekte ve ikinci bir otopsi gerektiği takdirde bu kırıklar hata ile ası lehine bir bulgu olarak değerlendirilebilmektedir.

Endonörium nedir? Nerede bulunur?

Sinir demetlerini en içten saran örtüye endonörium denir.

Su altı alemi eşsiz güzelliklerinden seçmeler, Alexander Semenov

Biyologlar üstün güzellikteki deniz canlılarını fotoğraf karelerine sığdırıyor. Alexander Semenov bu güzel karelere tanık olmamızı sağlamış, çok uzak diyarlardan teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla bilgi ve detay isteyenler için ise adres belirtiyorum: wired.com/2012/07/arctic-sea-creatures

Restriksiyon parça uzunluk polimorfizimi (RFLP) nedir?

En önemli bileşeni restriksiyon enzimleridir. İlk defa Hamilton Smith tarafından keşfedilmiştir. Restriksiyon enzimleri(RE),DNA dizisinde belli bir nükleotid sırasını tanıyıp kesim yapar. Kullanılan ana yöntem Southern Blotlamadır. RFLP,kantitatif özelliklerde sorumlu olan gen bölgelerinin haritalanması ve sıralanmasında yeni bir yaklaşım sağlamaktadır.

Hareketli eklemler ile ilgili genel bilgiler

Hareketli eklemler, eksenlerine gore 4 tipe ayrılır: 1. Tek eksenli eklemler: Eksen transvers yada vertikaldir. Transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketi yapılır. Ginglymus tipi eklemlerde gorulur. Vertikal eksende ic-dıs rotasyon hareketi yapılır. Art. trochoidea tipi eklemlerde gorulur. 2. İki eksenli eklemler: Eksenlerden birisi transvers diğeri de sagittal’dir. Sagittal eksen etrafında abduksiyon-adduksiyon hareketi, transvers eksen etrafında da fleksiyon-ekstensiyon [devamını oku]

Genetik çalışmalarda mikroorganizmaların kullanılmasının nedenleri nelerdir?

1. Yüksek canlılarda yüzlerce, binlerce gen doğrusal olarak birden fazla kromozom üzerinde dağılmış durumdadır. Bu sebeple, bu genlerin fonksiyonlarının kromozom üzerindeki düzenlenmelerinin belirlenmesi ile ilgili deneylerden elde edilen bilgileri değerlendirmek çok zordur. Bakterilerde ise genler bir kromozom üzerinde halkasal olarak dizilmiştir ve bu nedenden bakteri genleri ile ilgili analizleri yapmak ve sonuç almak yüksek canlılardan [devamını oku]

Çok tabakalı epitel nedir? Nerede bulunur?

Çok tabakalı epitel çok sıralı hücreden meydana gelmiştir. Bu tabaka tipinde yüzey hücreleri kolaylıkla yırtılır ve dökülür. Çok tabakalı epitel koruma, salgı ve su kaybını önlemek gibi görevleri bulunur. Çok tabakalı epitel tipleri; 1. Çok tabakalı yassı epitel 2. Çok tabakalı kübik epitel 3. Çok tabakalı silindirik epitel 4. Çok tabakalı değişici epitel

Hayvanlar Alemi Sınıflandırılması

Hayvanlar Vikipedi, özgür ansiklopedi Başlığın diğer anlamları için Hayvanlar (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Hayvanlar Bilimsel sınıflandırma Domain: Eukaryota (Ökaryotlar) Alem: Animalia (Hayvanlar) Linnaeus, 1758 Altalemler Agnotozoa – Basit hayvanlar Eumetazoa – Gerçek dokusu olanlar Parazoa – Gerçek dokusu olmayanlar Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar (Eukaryota) üst âlemindeki hayvanlar (Animalia) âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. “Hayvan” sözcüğü, günlük kullanımda esasen insan dışı hayvanları ifade etmek için kullanılırsa da biyolojikbağlamda insanı da içerir. Hayvanlar âleminin [devamını oku]

Bitkilerdeki hücre duvarı ile siyanobakteriler arasında bir ilişki var mıdır?

Endosimbiyoz kuramı, ökaryot hücre organellerinden mitokondri ve plastitlerin kökeni ile ilgilenir. Kuram söz konusu organellerin ökaryot hücrelerle birlikte yaşamaya başlayan prokaryot canlılardan köken aldığını ileri sürer. Mitokondri, proteobakterilerden; kloroplastlar ise siyanobakterilerden gelişmiştir Hayvan hücresi ve bitki hücresi arasındaki farklılıklardan biri olan kloroplast, endosimbiyoz teorisine göre siyanobakterilerle ilişkilendirilmiştir. Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasındaki en belirgin [devamını oku]

Pankreas (Karma bez) – Sadece ekzokrin kısım (koyu renk)

Histoloji örnekleri