son eklenenler

bir ufak deneme yapalım Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda elektrik çarpması ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir yanık vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? laboratuvar ilk yardım ilk müdahale yanık Laboratuvarda kimyasal madde zehirlenmesi ile karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Laboratuvarda bir kesik vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? Histolojide Kullanılan Yöntemler Histoloji Preparat Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Toprak Solucanı Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Kurbağa Diseksiyonu Nasıl Yapılır? Preparat Hazırlama Teknikleri Nelerdir? Mikroskop Nasıl Kullanılır? Lam ve Lamel nasıl kullanılır? Mikroskopla Çalışma, Temizlik ve Bakım Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Embriyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Materyali Laboratuvar Teknikleri - Kitap Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu - Kitap Gymnosperm - Açık Tohumlar Lab. Kılavuzu - Kitap Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu - Kitap Mikroskopta Çalışma Yöntemleri - Kitap Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu - Kitap Klinik Laboratuvarlarda Temel Kavramlar Laboratuvarda meydana gelebilecek hatalar nelerdir? Balıkların kısa bir hafızaya sahip olduğu nereden bilinmiştir? Kuşların gözleri soğandan niye yanmaz? İstakoz, kerevit gibi deniz canlıları neden kaynar suda canlı canlı haşlanır? Hidroliz de neden enerji harcanmaz? Anadolu’nun canlılar dünyasındaki yeri ve önemi nedir? Bir üzüm asması neden az sulanınca daha küçük ama daha tatlı meyve veriyor? Karanlıkta bırakılan filizlenmiş bir patates yumrusu neden filizleri geliştikçe pörsür? Evinizi eşek arıları basarsa ne yaparsınız? İnsan neden hıçkırır? Dejavu nedir, nasıl olur? Refleksoloji ve Ayağın Refleks Haritası Yalnızca Havuç Yenirse Cilt Rengimiz Turuncu Olur mu? Kızartmalar neden zararlıdır? Bir bitkide, enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine hangisinin bir etkisi yoktur? Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle hangisini oksijen kullanarak tüketir ? Hangisi provitamin olarak vücuda alınıp karaciğerde esas vitamine dönüştürülür? heleley heleley

Tüketiciler nedir kaça ayrılır?

Heterotrof organizmalar olup, büyük çoğunluğu hayvan türlerinden oluşur ve genelde birincil ve ikincil tüketiciler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. birincil tüketiciler; otobur hayvanlardan oluşur, enerji kaynağı olarak yeşil bitkilerin yapısında biriken organik maddeleri kullanır ikincil tüketiciler etobur hayvanlardan oluşur ve yaşamlarını birincil tüketicileri yiyerek sürdürürler.

Maalesef Doğamızda var, Doğa’mızı katletmek ve ilerlediğimizi sanmak..

Maalesef Doğamızda var, Doğa’mızı katletmek ve ilerlediğimizi sanmak..

Bölüm 13 – 21 – PSEUDOCOELOMATA – ROTATORIA (Rotifera) – GASTROTRICHA – NEMATODA – KİNORHYNCHA (Echinodera) – PRIAPULIDA – LORICIFERA – NEMATOMORPHA – KAMPTOZOA (Entoprocta) –

Bölüm 13 – 21 – PSEUDOCOELOMATA – ROTATORIA (Rotifera) – GASTROTRICHA – NEMATODA – KİNORHYNCHA (Echinodera)…

Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler

# Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma(Değişik), Roma 1949 (Türkiye R.G. 7.7.1967, sayı12641) # Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, sayı12480) # Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme(Değişik), Paris 1951 (Türkiye 10.8.1965) # Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme(29.1.1960 ve onu değiştiren 28.1.1964 tarihli ek Protokol) [devamını oku]

Kimyasal romantizm, Sen benim öteki yarımsın

Görsel eğitim her zaman, her koşulda daha kalıcı, daha itinalı bilinç altı hükmü sağlar, yerleşimi güçlendirir. Bu yüzden sözlüğümüzde bilimsel detayları olabildiğince görsel işlemeye çalışıyoruz. Bize yardımcı olmak istersen bekleriz, gerçekten. Kimyasal bir birliktelik örneği, hepimizin çok iyi bildiği iki elementin ürünü..  

Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo)

Armadillo yada diğer adıyla tatuların vücutlarının bir tür zırhla korunduğunu biliyorsunuzdur. Küçük böceklerle beslenirler. Bunun için toprağı kazarlar. Toprağı kazarken çok hızlı davranır ve bu süre içinde burunları toprak ile temas hâlinde olduğundan nefesini tutarlar. Üç kemerli tatular boynuz ve kemikli çift tabakanın kayışımsı deriyle menteleşelenmesinden oluşan zırha sahiptirler. Tehlike anında diğer armadilloların yaptığı gibi [devamını oku]

HBV nedir?

Hepadnaviridae ailesinde Orthohepadnaviridae cinsinde yer alan, hepatotropik, zarflı, kısmen çift sarmallı bir DNA virusudur. İnfekte hücrelerde olgun virion yapıları (Dane partikülü) yanında non-infektif nükleik asit içermeyen küresel ve tübüler partiküller içerir (TUS). Tüm partiküller HBsAg taşırlar. Replikasyonu tamamen kendine özgüdür. Burada DNA polimerazın aynı zamanda reverse transkriptaz aktivitesi taşıması da önemlidir.

Tal nedir? Thallophyta ve Cormophyta gruplarının özellikleri nelerdir?

Alg, Tiken, yosun, mantar gibi gerçek kök ve gövdesi olmayan bitkiler de vardır. Bu ilkel bitkilerde gövde diye birbirine benzeyen, organize olmamış hücrelerden yapılmış olan yapıya genel olarak tal denir. Bu tip gövdeleri olan bitkiler Thallophyta grubunda, gerçek gövdesi olan bitkilere ise Cormophyta grubunda toplanmıştır.

Ani hava değişimi hastalık sebebi

Ani hava değişimi hastalık sebebi Haberi Dinle Mevsim değişikliğinin, ani hava değişimi nedeniyle hastalıklara sebep olduğu belirtildi. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, bahar aylarının özellikle bitkilerdeki tozlaşmaların arttığı, polenlerin çokça olduğu dönemler olduğunu söyledi. Dr. Dinççağ, bu bakımdan ani hava değişikliklerinin hastalık olarak geri dönebileceğini belirterek şöyle konuştu: “Bazen ani [devamını oku]

Orkidenin içinde yaşayan uzaylı, Alper Doruk objektifinden..

Orkidenin içinde yaşayan uzaylı, Alper Doruk objektifinden..

Kulakta bulunan yarım daire kanallarının görevi nedir?

Kulakta bulunan yarım daire kanalları insan vücüdunun dengesini sağlar.

Biz genelde anlamaya çalışmadan tartışma yolunu seçtiğimiz için, sorun yok sanırım..

Maalesef..

sıkma canını olur böyle şeyler

sende bir iki cümle karala açılırsın   Sözlüğümüze yazar ve yönetici arıyoruz..

Tropizm nedir? Doku tropizmi nedir?

Bir virusun belli bir doku veya organdaki hücreleri enfekte edebilme yeteneği tropizm (doku tropizmi) olarak tanımlanır.

Phoebis sennae, Pieridae, Lepidoptera, Insecta

Yeni bir yaşam için kuyruğa girmek..

Daha Fazla

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…