son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler – Elektroforez Çeşitleri

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler – Elektroforez Çeşitleri //

Sizce fare yerine tavşan üzerinde deney yapılabilir mi ? Evet/hayır/neden?

Cemre isimli kullanıcımız sormuş: Sizce fare yerine tavşan üzerinde deney yapılabilir mi ? farelerin neden kullanıldığını biliyorum,  annem fareyi getirmeme izin vermeyince tavşan aklıma geldi soru adresimizden alıntıdır: http://www.biyolojigunlugu.com/soru/1655/fare-yerine-tav%C5%9Fan-%C3%BCzerinde-deney-yap%C4%B1labilir-mi

6 molekül Glikoz’un glikoliz tepkimeleri ile parçalanması sonucunda toplam kaç ATP oluşur?

6 molekül Glikoz’un glikoliz tepkimeleri ile parçalanması sonucunda toplam kaç ATP oluşur? A) 4 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36

Galeodes sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

DNA Klonlarının Oluşturulması

DNA Klonlarının Oluşturulması Dr. Gonca Yüzügüllü Kocaeli Üniversitesi

Tür kavramları nelerdir?

Aynı kökenden gelen ve aynı coğrafik bölgede yayılış gösteren türlere SİMPATRİK türler, Farklı bölgelerde yayılış gösteren türlere ALLOPATRİK türler, Morfolojik olarak benzer fakat üreme bakımından birbirinden ayrılan türlere SİBLİNG türler, İki yada daha çok alt türe sahip türlere POLİTİPİK türler, Alt türü olmayan türlere MONOTİPİK türler, Belirli bir kıtada yayılış gösteren türlere KONTİNENTAL türler, Tüm [devamını oku]

Yüksek makro ile böcekler ve onlarla birlikte ortaya çıkan inanılmaz görüntüler

Bir kamera alıp kendinizi doğaya bırakmaya ne dersiniz? Video sahibi de aynen böyle yapmış. İmkansız mı, çok mu yoğunsunuz? O zaman video ile doğaya açılın.. http://www.youtube.com/watch?v=wqRn3at0H60

Evrim adına “Biyolojik Adem’in Emerjansı” isimli kitabı yazan din hocasına soruşturma!

Evrim adına “Biyolojik Adem’in Emerjansı” isimli kitabı yazan din hocasına soruşturma! Evrensel gazetesinden Volkan Pekal’ın haberine göre, ‘Biyolojik Adem’in Emerjansı’ adlı kitabında ‘dini değerleri aşağıladığı’ iddia edilen Zeki Coşkunsu hakkında İl illi Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. haberin tamamı: http://www.biyolojigunlugu.com/link/kPcMI

Türkiye ve Sulak Alan Ekosistemleri

İç sular Türkiye yüzölçümünün % 1,6’sım kapsar; 200 doğal gölün alanı yaklaşık 906.000 ha’dır. Yapay baraj göllerinin yüzey alanı ise 380.000 hektardır. Türkiye’nin 26 su havzasının yıllık ortalama yüzey akışı 186 milyar m3’tür. Uzunluğu 500 km’den fazla olan dokuz ırmak vardır. Akarsuların çoğu denize ulaştıkları kıyı alanlarında, lagünleriyle birlikte son derece verimli deltalara sahiptir. Bu deltalar, [devamını oku]

Bitki köklerinin mikrobiyal populasyonlara etkisi nedir?

►Bitki kök sisteminin yapısı, rizosferin mikrobiyal populasyonunun kuruluşuna katkıda bulunur. ►Toprak alanlarda gram negatif çomak şekilli bakterilerin sayısı gram negatif çomak, disülfovibrio gibi birçok bakterinin sayısından oldukça fazladır. ►Bitki kökü salgılarına bağlı olarak toprakta bir mikrobiyal populasyon gelişimi gözlenmektedir, çünkü bu bileşikler çok cazip birer besin kaynağı yada çok az seviyede bunların gelişimini engelleyici etkileri [devamını oku]

Kalp oksijen ve enerji tüketimini hangi kaynaklardan sağlar?

Kalp enerji kaynağı olarak daha çok yağ asitlerini (%65 oranında), daha az olarak da glikoz, laktat, piruvat ve keton cisimlerini (%35 oranında) kullanır.

Kulakta bulunan yarım daire kanallarının görevi nedir?

Kulakta bulunan yarım daire kanalları insan vücüdunun dengesini sağlar.

Bozuk fenotip meydana getiren ve X kromozomuna bağlı dominant genlerin kalıtımı sonucu ne görülür?

Bozuk fenotip meydana getiren ve X kromozomuna bağlı dominant genlerin kalıtımı sonucu ne görülür? Bozuk Dentin Vitamin D’ye Dayannıklı Raşitizm

Kromozomlarımızın mikrografisi, Berkeley Open Computing Facility

Kromozomlarımızın mikrografisi, Berkeley Open Computing Facility http://www.biyolojigunlugu.com/wp-content/uploads/2014/09/114.jpg

Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi (15-19 Şubat 2012)

15 Şubat 2012 – 19 Şubat 2012 Maritim Pine Beach Resort Acente:  Dream Incentive http://www.tarimvegidakongresi.org/ sales@dreamincentive.com KONGRENİN TANITIMI VE AMAÇLARI Kongre, 65 ülkeden 3000(ziyaretçi ve katılımcılar) den fazla şirket yöneticisi, akademisyen, bürokrat, perakendeciler, imalatçı, fabrika sahibi, tüketici önderleri, zincir restoran ve otel sahipleri, üretici birlikleri, tarımsal kooperatif üyelerini, yani sektörün tüm paydaşlarını, dünyanın en güzel [devamını oku]