son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Granüler Hemosit tip 3 nedir?

Omurgasız hayvanlarda kan hücresi tipidir. Genellikle büyük hücrelerdir. Çok sayıda yalancı ayaklara ve pinositik keselere sahiptirler. Endoplazmik retikulumları gelişmiştir. Golgi kompleksleri çok sayıdadır ve primer lizozomları meydana getirirler. Oto veya hetero fagozomları her zaman için oldukça fazla sayıdadır. Endositozda görev alan hücrelerdir. Metamorfozda oldukça aktiftirler. Dokuların histolizinde önemli fonksiyona sahiptirler.

DNA sentezine katılan enzimler nelerdir?

E. coli’de yürütülen çalışmalarda, şablon DNA zinciri tarafından yönlendirilen DNA sentezine katılan 3 enzim belirlenmiştir. Bu 3 enzim; DNA polimeraz I, DNA polimeraz II ve DNA polimeraz III olarak adlandırılmıştır. Her üç enzim fizyolojik fonksiyonları ile birbirinden ayrılırlar. DNA polimeraz III şablon zincir karşısında nükleotitlerin sentezinden, yani zincir uzamasından sorumludur. DNA polimeraz I, replikasyonda DNA [devamını oku]

Sinirli dostumuzun adı da Garfie

Bu sinirli dostumuzun adı da Garfie, kendi sitesinde rastladım, siz de göz atabilirsiniz. http://www.meetgarfi.com/  

Bir mamogram (göğüs görüntülemesi) görüyorsunuz. Yeşil (sağda) kanser oluşumu gösteren bir tümör belirgin bir şekilde görülüyor.

Bir mamogram (göğüs görüntülemesi) görüyorsunuz. Yeşil (sağda) kanser oluşumu gösteren bir tümör belirgin bir şekilde görülüyor.

Eritrositin görevi nedir?

Kanda en fazla eritrosit bulunur ve görevi akciğerlerden dokulara oksijen taşımaktır.

Strigops habroptilus, Strigopidae, Psittaciformes, Aves

Dünyadaki en nadir ve en garip papağan: Kakapo

DNA sarmalının aktarım yönü neden hep 3′-5′ olarak belirtilir?

Çünkü DNA polimeraz enziminin çalışma prensibi bu yöndedir, diğer yönden ilerleyip okuma yapmaz. Tamam seviye atlayalım, peki neden prensip bu yönde, tercih meselesi değil elbet, mekanizmanın seçilimini yaratan sebep nedir? Okumaya başlamak için enzimin bazı promotor (hatta promotör 🙂 bölgelere bağlanmaya ihtiyacı var. Zaten kodlama da 3′-5′ yöneyinden başından başlayıp sonuna kadar gitmiyor, kısa kısa [devamını oku]

Genotipe yansımayan ancak fenotip karakterlerinde dış etkiler sonucu oluşan değişimler: Epigenetik!

Genotipe yansımayan ancak fenotip karakterlerinde dış etkiler sonucu oluşan değişimler: Epigenetik!

Tiroid Bezi Morfolojisindeki Dönemsel Değişiklikler

– Çeşitli omurgalı örnekleri ile yapılan çalışmalarda, * folikül epiteli yüksekliği, * kolloidin asidofil veya bazofil reaksiyonu, * kolloidde bulunan vakuoller, * salgı taneciklerinin sayıları, * çeşitleri ve içerikleri, * Golgi aygıtının büyüklüğü, * bezin total ağırlığı, * folikül hücrelerinin apikal zarlarındaki mikrovillusların sayıları ve boyları gibi sitolojik ve histolojik kriterlerin kullanılmasıyla, tiroid bezi aktivitesinin [devamını oku]

Hiperkromazi nedir?

Kromatin materyalinin çekirdek zarında yoğunlaşması ve histopatolojik boyamalarda koyu renkli bir görünüm sergilemesi durumudur.

Bakanlık Temel Bilimler okuyanları hem lisans, hem de yükseklisans/doktora seviyesinde daha geniş ölçeklerde desteklemeye başladı!

Bakanlık Temel Bilimler okuyanları hem lisans, hem de yükseklisans/doktora seviyesinde daha geniş ölçeklerde desteklemeye başladı! Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Tübitak artık Temel Bilimler okuyanları hem lisans, hem de yükseklisans/doktora seviyesinde daha geniş ölçeklerde desteklemeye başladı!  Çok güzel bir gelişme bu.. Ha bu arada devlet kurumlarında ilk defa “biyoloji” kelimesini de gördüm  Genelde Doğa [devamını oku]

Böcek nedir? Gördüğümüz her küçük hayvana böcek diyoruz ama tam olaran nedir böcek?

Üzerine terlikle vuruldugunda ölen tum hayvanlar midir? Böcek nedir? Gördüğümüz her küçük hayvana böcek diyoruz ama tam olaran nedir böcek?

Su Kirlenmesinin Tanımı ve Sınıflandırılması

Su Kirlenmesinin Tanımı ve Sınıflandırılması Su Kirliliği: Sularda insan etkisi sonucu ortaya çıkan, kullanımlarını kısıtlayan veya tamamen engelleyen ve ekolojik dengeyi bozan kalite, şeklinde tanımlanır. Bu olay, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmaksızın su ortamına boşaltılmaları, tarımda gübre ve ilaçların kullanımı sonucu bunların su ortamına taşınmaları sonucu oluşur. Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu [devamını oku]

Bir böcek ile bir örümcek arasındaki fark nedir? İkisi de böcek değil mi? Neye göre böcek diyoruz??

Bir soru sormuştum ancak cevap alamadım, soruyu netleştireyim. Bir böcek ile bir örümcek arasındaki fark nedir? İkisi de böcek değil mi? Neye göre böcek diyoruz??

Bir bölgenin yada bir ilin fauna veya florası hakkında bilgi sahibi olmak bize ne kazandırır?

Kısaca: Savaş çıkarsa aç kalmayız. Ne gördüğümüzü, ne aradığımızı bilir, neye ihtiyacımız olduğunu, nerede hata yaptığımızı, nereye gitmemiz gerektiğini, ne nerede ne zaman kim için neden nasıl gibi tüm soruların cevabını bulabiliriz. Evet Nihan arkadaşımızın dediği gibi, Savaş çıkarsa aç kalmayız. O bölgede bizim haricimizde canlı olarak ne var bildiğinizi düşünün, tüm bölgeye/ile hakimsiniz. Sınırınız [devamını oku]