son eklenenler

Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. Tasaki solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerelerde kullanılır? Krebs Etenseleit Solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Hayem solüsyonu nasıl hazırlanır, nerede kullanılır? Toisson çözeltisi nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Turck solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Ankara eriyiği nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Natt-Rerrick solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır? Giemsa nasıl hazırlanır? Giemsa nerede kullanılır? Eriyik nedir? Hidrasyon kabuğu nedir, nasıl oluşur? Biyoloji de tespit etme kavramı nedir? Sterilizasyon - Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir? Hücreyi inceleme yöntemleri nelerdir? Moleküler Biyoloji’de kullanılan ayrıştırma yöntemleri nelerdir? Kompetent hücre nasıl hazırlanır? Rekombinant DNA nasıl çoğaltılır? Elektromanyetik Spektrum Nedir? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop nedir? Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler nelerdir? Sıcak kanlılar için Tyrode Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Locke Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Ringer Eriyiği nasıl hazırlanır? Soğuk kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Sıcak kanlılar için Serum Fizyolojik nasıl hazırlanır? Laboratuvarda arkadaşınız bayılırsa neler yapılması gerekir? Laboratuvarda bir patlama meydana gelirse yapılması gerekenler nelerdir? Laboratuvarda bir yangın vakasıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerekir? heleley heleley

Ölümün Olası Bulguları Nelerdir?

Tüm reflekslerin ortadan kalkması: Tüm refleksler ortadan kalkmıştır. Ağrılı uyaranlara yanıt yoktur. Kaslarda birincil gevşeme: Ölüm sonrası meydana gelen gevşemedir. Ölü katılığının başlamasına kadar ki dönemde serebral ve serebellar fonksiyonların ortadan kalmasına bağlı olarak kas tonusu ortadan kalkar. Kas tonusunun olmaması nedeniyle basıya uğrayan gluteal bölgede düzleşme görülür. Sfinkter kontrolünün kalkmasına bağlı idrar ve gaita [devamını oku]

Rees-Ecker solüsyonu nasıl hazırlanır? Nerede kullanılır?

Rees-Ecker trombosit sayımı için kullanılır. Sodyum sitrat 0.80 gr N ötral formaldehit(%38) 0.22 ml Parlak krezil mavisi 0.05 gr Saf su 100.0 ml

Zavallı.. Bir amip sarılması her zaman keyifli olmayabilir..

Zavallı.. Bir amip sarılması her zaman keyifli olmayabilir..

Lipoblast nedir?

Lipoblast… Adipositlerin meydana geldiği mezenşimden derine olan hücrelerdir.

Livor mortis ve postmortem hipostaz nedir, nasıl oluşur?

Vasküler dolaşım durduktan sonra, yer çekimi etkisiyle kan cesedin alt bölümlerine doğru birikmeye başlar. Sırt üstü yatan bir cesette vücudun arka bölümündeki kapiller ve venüllerde toplanmaya başlar. Bu postmortem hipostaz tüm organ ve dokuları tutar. Deride önceleri küçük noktacıklar şeklinde başlar, giderek yayılıp tüm cildi kaplar. Basıya uğrayan bölümlerdeki kapillerler kanla dolamayacağından bu bölümlerde ölü [devamını oku]

Nörilemmosit nedir?

Nörilemmosit… Schwann hücresinin diğer adıdır.

Antipod hücresi nedir?

Embriyo kesesi hücreleri arasında en çok çeşitlilik gösterenidir. Birçok dikotil bitkide embriyo kesesi olgunlaşması sırasında ya da daha önce körelir. Bazı türlerde ise embriyo ve endosperm oluşumu sırasında bile görülebilirler. Çok büyük çeşitlilik gösterdikleri için görevleri hakkında genelleme yapmak zordur. Nusellusdan merkezi hücreye metabolitler için geçiş yolu durumundadırlar ve besinlerin aktarılmasında rol oynarlar. Gelişen embriyo [devamını oku]

Bitkilerin karasal ortamda gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel uyumlar nelerdir?

Kök veya benzeri yapılar: Bitkiler, her türlü metabolik faaliyetlerinde kullanmak zorunda oldukları suyu bağlı bulundukları toprak, ağaç kabuğu vb substrattan sağlamak zorundadır. Bu nedenle karasal ortamlarda gelişen bitkiler kök veya benzeri yapılar oluşturur. İletim sistemi: Kök veya benzeri yapılar tarafından alınan suyun, diğer organlara özelleşmiş bazı dokular tarafından iletilmesi gerekir. Destek doku: Bitkinin şeklinin korunması [devamını oku]

Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu – Kitap

Laboratuvar Güvenliği Kılavuzu – Kitap

Fimbrianın fonksiyonu nedir?

Diğer hücrelere bağlanma Her hücrede 200 kadar fimbria bulunur

Açık havada kalan cesetlerde pütrefaksiyon, çürümeye etki eden faktörler nelerdir?

1. Cesedin bulunduğu ortamın ısısı, nemi, hava sirkülasyonu: Hava sirkülasyonu olmayan, nem oranı yüksek, sıcak, açık havada pütrefaksiyon çabuk başlayıp hızlı olur. Örneğin Adana’da yazın sıcak günlerinde açık havada 24 saatte kokuşma başlamaktadır. 2. Şahsın yaşı, beslenme durumu, dokularının hidrasyonu: Hiç beslenmemiş yeni doğanlarda pütrefaksiyon gecikir. Çocuklar ise erişkinlere oranla daha hızlı kokuşur. Şişman kişiler [devamını oku]

Kteriyel Patogenez Nedir?

Bir mikroorganizmanın hastalandırıcılık yeteneği virulans olarak tanımlanır. Bir mikroorganizma bir konağa girdiğinde infeksiyon oluşur. Bunun nasıl seyredeceği konağın direnci ve etkenin direncine bağlıdır. Patogenezi belirleyen etmenler bulaşma yolu, hücre yüzeyine yapışma ve invazyon, inflamasyon ve hücre içinde sağ kalım olarak sıralanabilir. Sonuçta oluşan inflamasyon ya piyojenik ya da granülomatöz karakterdedir. Granülomlar Mycobacterium, Brucella, Listeria, Legionella [devamını oku]

Gasteracantha sp., Arachnida, Araneae, Araneidae, Atea,Gibba

Gasteracantha sp., Arachnida, Araneae, Araneidae, Atea,Gibba

Böyle bir kene yapışma vakasıyla karşılaştığınızda siz ne yapardınız? Peki ne yapmanız gerekiyor?

Böyle bir kene yapışma vakasıyla karşılaştığınızda ne yapardınız? Peki ne yapmanız gerekiyor?

Argiope argentata, Arachnida, Araneae, Araneidae

Argiope argentata, Arachnida, Araneae, Araneidae  

Daha Fazla

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…