son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Bir Uzm. Biyolog Yazısı: Kolesterol yüksekliğini anlama kılavuzu (1. Bölüm)

Ana akım tıp bir numaralı ölüm nedeni olan koroner kalp hastalığını büyük ölçüde kolesterol yüksekliğine bağlıyor. Halbuki on yıllardır düşük kolesterollü gıdaların tüketiminin ve kolesterol düşürücü ilaçların kullanımının artmasına rağmen, koroner kalp hastalığının artış hızı durdurulamıyor. Artık otuzlu yaşlarda, hatta yirmili yaşlarda koroner kalp hastalığının görülmesi bir istisna olmaktan çıktı. Kan kolesterol düzeyi normal olanlarda [devamını oku]

Selaginella rupestris, Lycopsida, Selaginellaceae

Selaginella rupestris, Lycopsida, Selaginellaceae cite: http://www.nic.funet.fi

Kollagen tip IV nedir? Görevleri nelerdir? Nerede bulunurlar?

Kollagen tip IV ağ oluşturan ve yalnızca bazal lamina da bulunan bir kollagen tipidir. Bu tip kollagenlerde Gly-X-Y kalıbının ( X çoğunlukla prolin a.a. , Y ise hidroksiprolin a.a.) heliks şeklinde olmayan uç kısımlarında kesintili olarak ancak sık sık tekrarları vardır. Molekülün diğer kısımlarında yani üçlü heliks yapan kısmında bulunur. Non-helisel kısımlarının bulunması fibril oluşturan [devamını oku]

Arthropoda Cevaplı Vize Soruları

Arşivden soruları ekliyorum. 8 tane Arthropoda sınav sorusu ve cevaplarını buldum. Umarım biyoloji öğrencilerinin işine yarayacak. Teşekkürler. VİZE SORULARI 1)ARTHROPODANIN MORFOLOJIK YAPISI: Bilateral simetrilidir.Baş, torax ve abdomenden oluşur. Bazılarında 2si veya 3ü birleşmiş olabilir. Baş, ilk segment (akson) ile diğer birkaç segmentin kaynaşmasından oluşur. En önemli hareket organelleri bu gölgede yer alır. Abdomende her segmentten [devamını oku]

Echinoderm varsayımını destekleyen kanıtlar nelerdir?

Echinodermlerde görülen Bipinnaria larvaları ile kordalıların .Hemichordata larvalarında görülen Tornaria larvaları arasındaki benzerlikler. Yumurta segmentasyonları eşit potansiyele sahiptir. Mezodermik kökenli bir iskelete sahiptirler. Hayvanlar aleminin Deuterostomia alt bölümünde yer alırlar. Sölom boşlukları enterosöl tiptedir. Kan ve kas biyokimyaları birbirine son derece yakındır.

Vorticella campanula, Vorticellidae, Sessilida, Oligohymenophorea, Ciliophora

Vorticella campanula, Vorticellidae, Sessilida, Oligohymenophorea, Ciliophora

Bağ dokusunun görevleri nelerdir?

Bağ dokusunun çeşitli görevleri vardır bunlar; 1. Destekleyici görevi: Organların etrafında kapsül oluşturarak onlara desteklik yapar. Bağlayıcı görevi: Tendonlar, ligamentler ve arcolar dokuyla. 2. Besleyici görevi: Bağ dokusunun beslenmesi dokuda yaygın şekilde bulunan kan damarları ile sağlanır. Kan damarları bağ doku hücrelerine metabolitleri taşırken diğer taraftan dokudan artık maddekeri de yine kan damarları aracılığı ile [devamını oku]

Mantarların morfolojileri özellikleri nasıldır?

Vejetatif yapı TALLUS adını alır. Vejetatif yapıyı oluşturan iplikçiklerin her birine HİF denir. Hiflerin oluşturduğu ağ yapıya MİSEL denir. Hifi oluşturan, silindirik hücreler SEPTUM denen bölmelerle birbirinden ayrılırlar. Septum bulunmayan hifler SÖNOSİTİK adını alır. Septa içeren hiflerde bile septumdaki porlar sayesinde hücrelerin sitoplazmaları birbiriyle bağlantılıdır.

Hemoglobin nedir, yapısında yer alan önemli inorganik element hangisidir?

Hemoglobin iki alfa ve iki beta zincirden oluşan, kuaterner yapıdaki bir proteindir. Her zincirinde bir tane olmak olmak üzere toplamda dört tane ‘hem’ bileşiği bulundurur. Hem bileşiğinde inorganik element olan demir(Fe) vardır. Okisjen, demir elementi aracılığı ile kanda taşınır.

Ölümün Olası Bulguları Nelerdir?

Tüm reflekslerin ortadan kalkması: Tüm refleksler ortadan kalkmıştır. Ağrılı uyaranlara yanıt yoktur. Kaslarda birincil gevşeme: Ölüm sonrası meydana gelen gevşemedir. Ölü katılığının başlamasına kadar ki dönemde serebral ve serebellar fonksiyonların ortadan kalmasına bağlı olarak kas tonusu ortadan kalkar. Kas tonusunun olmaması nedeniyle basıya uğrayan gluteal bölgede düzleşme görülür. Sfinkter kontrolünün kalkmasına bağlı idrar ve gaita [devamını oku]

Pseudoscorpionida sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

Hücresel zarların yapısında en çok bulunan birimler nelerdir?

Hücresel zarların yapısında en çok bulunan elemanlar proteinler ve fosfolipitlerdir.

LYS, Bitkiler Alemi Konu Anlatımı

LYS, Bitkiler Alemi Konu Anlatımı D: BİTKİLER ALEMİ Ökaryotturlar. Hepsi çok hücrelidir. Hücre çeperleri vardır ve hücre çeperinin ana maddesi selülozdur. Klorofil maddeleri kloroplast içindedir. Kloroplasttan başka; kromoplast ve lökoplast gibi renk maddelerde vardır Nişasta Depo ederler Yeşil bitkilerin hepsi otorfodur. Işık enerjisini kimyasal enerjiye çeviriler. Çoğu toprağa bağlı olduğu için yer değiştiremezler. Sinir ve duyu [devamını oku]

Somatik ölüm nedir?

Bugün dünyanın çoğu ülkesinde dolaşım ve solunum sistemlerinin yapay destek almaksızın çalışmaması ve santral sinir sistemi fonksiyonlarının durması hukuken ölüm olarak kabul edilmektedir. Bu üç ana sistemin fonksiyonlarının durmasına SOMATİK ÖLÜM denilmektedir.

Kirlenme Türleri Nelerdir?

A. Biyolojik Kirlenme B. Organik Kirlenme 1. Asıl Madde Kirliliği 2. Ötrifikasyon 3. Mikrobiyal Kirlenme C. Termal Kirlenme D. Radyokatif Kirlenme E. Kimyasal Kirlenme 1.Deterjan Kirliliği 2.Pestisit Kirliliği 3.Ağır Metal Kirliliği 4.Petrol Kirliliği