son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler için oksijen varlığı neden öldürücü etki yapmaktadır ?

Anaerobik canlılardaki oksijenin toksik etkisinin nedeni, oksijenden kaynaklanan bazı reaktif türlerin biyolojik molekülleri oksitlemeleri ve bu reaktif türlere karşı anaerobik canlılarda savunma sisteminin bulunmamasıdır. Oksijen sadece anaerobik türlerde değil, yaşamları için mutlaka moleküler oksijene bağımlı olan canlılarda da toksik etkilidir.

Endoepitelyal ve ekzoepitelyal bez nedir?

Örtü epitel hücreleri arasında kalmış bezlere endoepitelyal (goblet hücresi) bezler, Örtü epiteli hücreleri dışında kalmış bezlere ekzoepitelyal (tükürük bezi) bezler denir.

Bitkilerde Büyümeyi Sağlayan Hormonlar

1.)Oksin hormonu ve etkileri: …Bitkilerdeki en önemli büyüme hormonudur. …Hücre bölünmesi,büyümesi,hücre ve doku farklılaşmasını düzenler. …Bitkinin güneşe doğru yönelmesini sağlar. …Az salgılanması durumunda yapraklar dökülür,fazla salgılanırsa büyüme durur. …Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller ve meyve oluşumunu etkiler. …Oksijenli solunum reaksiyonlarını hızlandırır,ilkbaharda kambiyum gelişimini düzenler. …Ovaryum gelişmesini ve çekirdeksiz meyve oluşmasını sağlar. …Oksin özellikle bitkinin uç kısımlarından [devamını oku]

Bu nasıl karnıbahar, Brassica oleracea (botrytis group)

biyoloji günlüğü sayfasında Seda Yasar sordu: Arkadaşlar selam. bugün babam elinde bununla geldi. manav karnıbahar demiş.ama ben türünü bulamadım.ne karnıbaharı bu ? Cevap veriyoruz, bir çaprazlama ürünü olan bir karnıbahar çeşidi. Meyveleri büyük, çekici ve taze yeşil floretlere sahiptir. Tarlada uzun süre kalabilir. Pirinçlenmeye, kırmızı renk almaya karşı dayanıklıdır. ilgili linkler: 1. http://hibrittohum.wordpress.com/2011/04/11/hibrit-karnibahar-tohumu-veronica-f1/ 2. http://www.johnnyseeds.com/p-6316-veronica-f1.aspx

Yüksek bitkilerin genel yapıları nelerdir? Yüksek bitkiler kaça ayrılır?

Yüksek bitkilerin genel yapıları: Yüksek bitkiler denince, bitkiler alemindeki iletim demeti ihtiva eden bitkiler anlaşılır. Bu bitkiler dört filum da toplanırlar; 1. Phyllum Psilopsida (hemen hepsi fosildir). 2. Phyllum Lycopsida (yosunlar). 3. Phyllum Sphenopsida (atkuyrukları) 4. Phyllum Pteropsida (eğreltiler, açık ve kapalı tohumlu bitkiler) Bunlardan kapalı tohumlu bitkiler diye adlandırdığımız Angiospermae, dünya üstünde tabii ve [devamını oku]

Ekosistem ekolojisi nedir?

Komüniteyi oluşturan bireylerin çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalına ise ekosistem ekolojisi(sinekoloji) adı verilir.

Yakında içine düşeceğimiz durum: Parasız ve işsiz.

Yakında içine düşeceğimiz durum: Parasız ve işsiz. Empati veya ironi, nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.  

Olimpiyat sorusu, cevaplarınızı ufak da olsa yorumlarla belirtirseniz sevinirim.

Olimpiyat sorusu, cevaplarınızı ufak da olsa yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Bitkilerin floem dokularında fotosentez ürünlerinin taşınması, net üretimin yapıldığı kaynak dokularından tüketim veya birikimin yapıldığı depo dokulara doğru kütle akışı ile gerçekleşmektedir. Aşağıda verilen taşınım yönlerinden hangisi bu kurala uygunluk göstermez?  

Kongreye gidicem, poster hazırlamayı bilmiyorum, poster nasıl hazırlanır, iyi bir poster sunumu

Her öğrencinin bir döneminde kıvrandığı bir konu, heyecan yapmayın, çaresi var, tavsiyeleri uygulayın! POSTER NASIL HAZIRLANIR? ¢  Bilimsel poster l  Kısa bir başlık l  Çözüm bekleyen sorunuzun tanıtımı l  Son modaJ deneysel tasarımınızın genel taslağı l  İnsanı hayrete düşürecek sonuçlarınız l  Sonuçlarınız hakkında bazı anlamlı tartışma paragrafları l  Çalışmanız için önemli daha önce yayınlanmış çalışmaların [devamını oku]

Kotiledon nedir?

Tohum içinde bulunan yaprak(lar)dır. Tohum çimlenmeye başladığında çıkan ve fotosentizi gerçekleştiren ilk yapraktır.

Aşağıda verilen salgı bezlerinden hangisinin salgısı kan yoluyla taşınmaz?

A) Hipofiz bezi B) Tiroid bezi C) Böbrek üstü bezi D) Yumurtalık E) Ter bezi

Hemaglütinasyon nedir? Virüslerin hemaglütinasyon yeteneğini nasıl ölçebiliriz?

Hemaglütinasyon, eritrositlerin viruslar tarafından (veya diğer faktörlerin etkisiyle) bağlanarak bir araya getirilmesi (agregasyon) ve çöktürülmesidir. Birçok virus türü hemaglütinasyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Virüslerin bu yeteneğinin belirlenmesinde hemaglütinasyon testi kullanılır. Bu amaçla virüse uygun bir hayvan türünden alınan kandan hazırlanan eritrosit süspansiyonu ile virüs süspansiyonu belirli koşullar altında bir araya getirilir ve çökeltilerin oluşup oluşmadığına bakılır.

Bitkisel Hormonlar Genel Özellikleri

…Bitkilerde sinir ve duyu sistemi yoktur. …Bu nedenle bir bitkinin çiçek açması,ışığa veya farklı uyaranlara karşı yönelim hareketi yapması ,tomurcuklanması ve meyve vermesi gibi olaylar hormonlar etkisiyle gerçekleştirilirler. …Bitkilerde inorganik maddelerin taşınmasında ise hormon etkinliği görülmez. …İnsanlarda ve hayvanlarda bulunan endokrin bezler bitkilerde görev yapmaz. …Bitki hormonları meristem dokuda ve diğer bazı dokularda bulunan hücrelerden [devamını oku]

Paramecium aurelia, 400X büyütme, mikroskop görüntüsü

Dünya dönüyor, hayat devam ediyor, görmediklerimiz ile birlikte her canlı aktivitesine devam ediyor ve biz sadece gözlerimizin gördükleriyle yetiniyoruz. Gerçek bilim insanları ise sürekli bir arayış içerisinde, keşfetmeye odaklı devam ediyor. Buyrun, onlardan biri merakını giderirken, bizleri de aydınlatmak istemiş ve video görüntüsünü paylaşmış; keyifli seyirler. http://www.youtube.com/watch?v=N-u3fA2Vbp4

Jericho Gülü – Tekrar dirilebilen bitkiyle tanışın

“Jericho” gülü olarak bilinen (Rose of Jericho) 3 saat sulanma ardından tekrardan canlı haline geri dönüyor. Anastatica hierochuntica dirilebilen bitkilerden sadece biri. Bu bitkilerin karakteristik özelliği, aşırı dehidrasyona uğradıklarında tek hamlede yıllarca hayatta kalarak optimal koşulları beklemelerine olanak sağlayan Poikilohidrik mekanizmalarıdır.