son eklenenler

DNA parmak izi analizinin kullanım alanları nelerdir?DNA parmak izi nedir?DNA parmak izi analiz yöntemleri nelerdir?Parmak izi nedir ve yapısı nasıldır ?Ölüm sonrası dolaşım sistemi muayenesi nasıl yapılır?Çürüyen İnsan ModellemesiOlay yeri - Keşfetme ve KurtarmaOlay Yeri İnceleme TeknikleriOlay Yeri Araştırma Üçgeni OluşturulmasıDomuz Üzerinde Çürüme AşamalarıAdli Palinoloji - Arazi YorumuKriminalistik içinde Adli Palinoloji ve YeriAdli ToksikolojiAdli BiyolojiAdli Kan LekeleriAdli OtopsiAdli Entomolojide ÖrneklemeAdli Entomoloji Nedir?Adli Açıdan Önemli Böcekler Nelerdir?Cesette Çürüme ve Çürüme AşamalarıAdli Böcek BilimiMetabolizmanın amacı nedir?Sindirilen besinlerin emilimi nasıl olur?Yağların sindirimi nasıl olur?Proteinlerin sindirimi nasıl olur?Karbonhidratların sindirimi nasıl olur?Hemoglobin 4 zincirliyken, miyoglobin neden tek zincirlidir ve neden hemoglobinin yerini alamaz?Akciğerlerimizde bulunan epitel hücre tipi nedir?Kanda besin monomerlerinin taşınmasını ne sağlar?Neden uyuduğumuz zaman büyüme hormonu daha çok salgılanır ?Canlılar için suyun önemini nedir?Sindirim sisteminde karaciğerin görevi nedir?Sindirim sisteminde pankreasın görevi nedir?Sindirim sisteminde kalın bağırsağın görevi nedir?Sindirim sisteminde ince bağırsağın görevi nedir?Sindirim sisteminde HCl görevi nedir?Sindirim sisteminde midenin görevi nedir?Sindirim sisteminde ağızın görevi nedir?Koku Duyusu, Reseptör Hücreler, Sinirsel İletimKalbin AnatomisiBöcek faaliyetinin tozlanma üzerine etkisi nedir?Entomofil bitki nedir?Tozlanma ve tozlaşma kavramları aynı mı ?Bitki eşey hücrelerinde neden hücre duvarı yoktur?Cyanobacteria (Cyanophyta, Mavi Yeşil Algler) sınıflandırılması nasıldır?Cyanobacteria (Cyanophyta, Mavi Yeşil Algler) yaşam alanları nelerdir?Alglerin yaşama alanları ve beslenme şekilleri nelerdir?Angiospermlerin gymnospermlere göre üstünlükleri neledir?Anthocerotopsida (Boynuzsu Otlar) yı diğer Bryophyta lardan ayıran özellikler nelerdir?Bryophyta (Karayosunlarının) genel özellikleri nelerdir?Bitkilerin karasal ortamda gelişebilmeleri için ihtiyaç duydukları temel uyumlar nelerdir?Bitki nedir?Bitki Büyüme Düzenleyicileri Nelerdir?Plastisite ve Totipotensi nedir?Organografi nedir?Yüksek yapılı bitkiler için gerekli olan elementler nelerdir?Bitkilerin element içerikleri nasıldır?Devirsiz Fosforilasyon Nedir?Algler Hakkında Bilgiler - Ders NotuVejetasyon Ekolojisi - KitapBitki Morfolojisi - KitapBitki Taksonomisi Ders NotuTürkiye'nin Floristik YapısıKöşe kollenkimasıSalgı tüyüTek Katlı Kübik Epitel (Böbrek)Mikroskopta Yalancı Çok Katlı Silli Silindirik EpitelMikroskopta Tek Katlı Silindirik EpitelT hücreleri, Trombositler, Dennis KunkelGram pozitif kok (mikroskobi)Neisseria gonorrhoeaeCaenorhabditis elegansEnterobius vermicularis yumurtasıEscherichia coli, Konjugasyon, SEMParamacrobiotus craterlaki, Su AyısıAspergillus nigerAspergillus clavatusAspergillus fumigatus mikroskobik görüntüsüAscaris megalocephalaAllium cepa, Laboratuvar KesitleriRektum Preperat, Kesit GörüntüsüTilia sp. sekonder çeperAllium cepa, basit çeperAllium cepa, kök ucuMinium Tipi StomaGövde KesitiKalonchae - AnisocyticKalkan tüyTek hücreli basit tüyYıldız şekilli, Şamdan TüyNerium olender özel odalardaki stomaNerium olender özel odalı stomaMezomorf StomaBir biyolog günlüğü'ndenBir biyolog kardan adam yaparsa..Onların gözünden görebilmek hayatı..İsteseniz de Biyologsuz Olmaz!Siz bilmesenizde biz "Biyologlar" biliyoruz!Biyologlara sahip çıkınBiyologlar kimdir ve neden "Biyologsuz Olmaz" heleley heleley

Muhteşem minik dünyalara yakından bakalım

Mikroskobik dünyalar, bir biyolog laboratuvarda görüyor, gördüğünü düşünüyor veya bazen ne gördüğünü pek anlamadan gördüm diyerek geçiyor. Ancak profesyonel çekimlerde makro özellikte bu canlıları gördüğünüzde “aman tanrım didim” moduna giriyorsunuz, hayretlere düşelim birlikte, buyrun gelin inceleyelim.

Tabiat ananın bizlere bir süprizi var.

Lütfen saçma sohbetler yapmayalım.

Geraniaceae – (Turnagagasigiller) – Erodium sp.(Dön baba) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Resimleri

Holokrin bez nedir? Nerelerde bulunur?

Hücrede salgının dışarı atılması sırasında hücre tahrip olur. Holos Yunanca’da bütün demektir. Dağılan hücrelerin yerine yeni epitel hücreleri çoğalarak geçer. Holokrin bezler faaliyetleri bakımından aktif ve dejeneratif tiptedir. Dejeneratif tipte salgı sırasında hücre canlılığını tamamen kaybeder yağ bezlerini örnek olarak gösterebiliriz. Aktif holokrin bezler ise ovaryum ve testislerdir. Yumurta ve sperm bu bezlerin salgısıdır.

Calceolaria uniflora, Calceolariaceae, Lamiales

Calceolaria uniflora, Calceolariaceae, Lamiales Evet gerçek, bize göre şirin ve komik görüntülerine rağmen böcekler için çekici etki yapan bu bitkiler dağ bölgelerinde yetişir ve 10 santim boyuna ulaşırlar.

Cilia (sil) nedir? Görevleri nelerdir?

Epitel hücrelerinin apikal yüzeylerinde bulunan morfolojik yapılardır. Işık mikroskobu ile incelendiği zaman kısa, ince ve saç kılı şeklinde görünür. Üzeri sil örtüsü ile kaplıdır. Bu yapı plazma zarının bir uzantısı şeklindedir. İç yapıları memeliler için karakteristik olan 9+2 sistemi olarak isimlendirdiğimiz şekildidedir. Mikrotüpçük yapılar silin uzun ekseni boyunca uzanır. Silin plazma zarının üzerinde kalan kısmından [devamını oku]

LYS, Gürültü Kirliliği

3:Gürültü Kirliliği: Sanayileşme ve modern teknoloji yüzünden ortaya çıkan kirliklerden biride ses kirliliği. Gürültü kirliliği insanları, doğayı rahatsız eden sestir.Ses kirliliğini oluşmasındaki önemli nedenler; Nüfus artışı Sanayileşme Plansız kentleşme Ekonomik yetersizlikler İnsanların yetersiz eğitime sahip olması Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Bu etkiler:  İşitme Sistemi Üzerindeki Etkisi Çok gürültülü ortamlarda uzun [devamını oku]

Difüzyonu etkileyen faktörler nelerdir?

1) Küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha kolay geçerler. 2) Nötr moleküller iyonlara göre daha kolay geçer.Çünkü zarın dış kısmı da iyonik yapıdadır ve negatif iyonlar biraz daha kolay geçer. 3) Yağda çözünen maddeler de çözünmeyenlere göre daha kolay geçer.(A,D,E,K vitaminleri) 4) Yağı çözen maddelerde kolay geçer.(Alkol ve eter gibi.) 5) Por sayısı ve sıcaklık [devamını oku]

Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?

Ekosistem: Doğadaki canlı ve cansız varlıkların, aralarında düzenli ilişkiler kurarak oluşturdukları ortama ekosistem denir. Kommünite: Eklolojik anlamda belirli bir yeri işgal eden bütün populasyonlar demektir. Kommunite cansız bir çevre ile birlikte ekolojik bir sistemi,kısaca ekosistemi meydana getirir. Popülasyon: Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa populasyon denir.

Konjugasyon nedir?

Verici hücre DNA’sının tümünü veya bir segmentinin verici ve alıcı hücrelerin ya direkt teması ile yada seks pilusları aracılığıyla alıcı bakteriye aktarılması olayıdır.

Hoplobatrachus tigerinus, Ranidae, Anura, Amphibia

B-DNA formu özellikleri nelerdir?

1 .Her bir zincirdeki ardışık nükleotitler birbirine 34,6 derecelik bir açı ile dönerler. İkili sarmalın tam bir dönüşü yaklaşık 10,4 baz çiftinde tamamlanır. 2. İkili sarmalın bir tam dönüşünde oluşan uzunluk 3,40 nm’dir. Buradan, yaklaşık her bir baz çiftinin DNA uzamasına 0,33 nm katkıda bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 3. İkili sarmalın çapı 2,37 nm’dir.

Nemoscolus laurae, Arachnida, Araneae, Araneidae, Nemoscolus

Nemoscolus laurae, Arachnida, Araneae, Araneidae, Nemoscolus

Rosaceae – Rosa canina (Kuşburnu) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Arcanobacterium haemolyticum özellikleri nelerdir?

A grubu beta hemolitik streptokok ile karışabilen, bakteriyel farenjit etkenlerinden birisidir. Nadiren osteomiyelit, yara infeksiyonu gibi hastalıklar da oluşturabilir. Geçici bir döküntü oluşabilir. Besiyerlerinde beta hemoliz yapan, katalaz (-) pleomorfik Gram (+) çomaklar şeklinde görülür.