son eklenenler

A ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriB ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriC ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriD ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriE ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriF ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriG ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriH ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriI ve İ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriJ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriK ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriL ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriM ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriN ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriO ve Ö ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriP ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriR ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriS ve Ş ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriT ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriU ve Ü ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriV ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriY ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriZ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriKeneler ve Kanamalı Kırım KongoSyphylus - Sifiliz - FrengiAşı türleri ve Aşı MekanizmalarıBağışıklık, Aşı ve Serum ÖzellikleriGrip, Bronşit, Öksürük, Nezle, Bitki TedavisiBaş Ağrısı, Migren, Şifalı Bitkilerle Nasıl Tedavi Edilir?Akciğer iltihabı, Zatürre, Akciğer Kanaması, Astım Şifalı bitkiler ile tedavisiSaç Dökülmesi, Saç Kıran, Kepek, Bitki TedavisiAşırı Terleme Sorunu ve Bitki TedavisiAraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir? heleley heleley

Ekzomikorizza (ektomikoriza)nedir?

►Bitki dokularını dışlarından sararak buralarda azot fiksasyonu değerlerini arttırmanın yanında bitkiyi dış etmenlere karşı korumada görev almaktadır. ►ektomikorizzalar gymnosperm ve angiospermlerde yaygın olarak görülürler, en çok da meşe, kayın, huş ve conifer biçimli ağaçlarda ►. Ektomikorizal mantarlar genellikle optimum 15-30 ºC ‘de ve asidiofilik ortamlarda yani pH 4.0-6.0 ve en az pH 3.0 değerlerinde gelişim [devamını oku]

Tohum nedir? Tohum içeriği nedir? Tohumun özelliği nedir?

Tohum, tohum kabuğu ile korunmuş, içinde gelecekteki bitkinin kaynağı olan, çift kromozom takımlı hücrelerden olu şan, embriyo ve bunun gelişmesi için gerekli besinlerin depolandığı dokuları taşıyan bir bitki organıdır.

Heterophrynus sp., Phrynidae, Amblypygi

Heterophrynus sp., Phrynidae, Amblypygi

Mumyalaşma (Mumifikasyon) Nedir?

Kuru ve yüksek ısının olduğu ortamlardaki cesetlerde, dokuların ve organların dehidrate olup kuruması olan mumyalaşma nadir olarak meydana gelmektedir. Mumyalaşma sonunda dokular siyah, sert ve kuru bir görünüm alır. Meydana gelmesi aylar hatta yılları alır. Genel morfolojik özellikler korunduğu için Adli Tıp açısından önemlidir.

Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?

Doğal veya suni olarak azot ve fosfor gibi temel besin maddelerinin suya katılması veya sudaki bitki ve hayvanlar tarafından değiştirilerek suyun doğal varlığının dolayısıyla kalitesinin bozulması olayına denir. Ötrofik, kelime anlamı olarak “iyi beslenen” demektir. Bu tanıma göre, sadece yaşlanan ve değişen durgun su kütleleri için ötrofikasyondan söz edilebilir. Akarsular bu anlamda yaşlanmazlar ve ötrofikasyon [devamını oku]

Mutasyonun sonuçları nelerdir?

Gen ürünlerindeki değişikliler: Tüm mutasyonlar genetik kodları ve bunlara bağlı genetik bilgileri değiştirmesine rağmen bunların gen ürünleri üzerindeki etkileri farklıdır. Farklı bir a.a.’din şifresini oluşturan mutasyonlara genellikle missense mutasyon denir. Bazende mutasyonlar hiçbir a.a.’di kodlamayan kodonlar oluşturur bunlara da nonsense mutasyon denir. Esansiyel gen ürünleri: Bazı gen ürünleri hücrenin yaşamı için çok önemlidir. Örn. DNA [devamını oku]

Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes), kendinden daha geniş, daha ağır bir çıyanı yutmayı başarmış…

Kim kimi yedi? Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes), kendinden daha geniş, daha ağır bir çıyanı yutmayı başarmış… Sonuç Makedonya’da iki ölü! Bu da araştırma dökümanı; kaynaklar: http://www.nbcnews.com/science/weird-science/last-supper-centipede-dies-eating-way-out-snake-belly-n80071 http://ecol-mne.com/wp-content/uploads/2014/02/Arsovski-et-al.pdf Konu ile ilgili kaynak video:

Tropismus nedir?

Bir virusun belirli bir hücre tipine, dokuya, organa veya organ sistemine olan ilgisini ifade etmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

pentoz-fosfat yolağının amacı

NADPH ve Pentoz üretmektir. ATP üretilmez.

Adli Açıdan Kesici-Ezici Alet Yaralarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Kesici-Ezici Alet Yaralarının Genel Özellikleri 1. Yara dudakları düzgündür. 2. Yara dudakları çevresinde ekimoz bulunur. 3. Yara zemini düzgündür. Altta kemik dokunun bulunduğu bölgede, kemiklerde ciddi kırıklar ve parçalanmalar meydana gelir. Bu kırıklarda, kemiklerin kesilerek ayrılması dikkat çeker.

sıkma canını olur böyle şeyler

sende bir iki cümle karala açılırsın   Sözlüğümüze yazar ve yönetici arıyoruz..

Ötrifikasyon Nedir?

Evsel atıklardan, bazı kimyasal sanayi kuruluşlarından, tarımsal gübrelemelerden su ortamlarına, bol miktarda azot ve fosfor elementlerinden oluşmuş besleyici tuzlar girmektedir. Alıcı ortamı oluşturan deniz, akarsu ve göllere bitkisel organizma normal gereksinimlerinden daha fazla besin maddesi gelmesi durumunda, bu fazlalık sudaki bitkisel yaşam için gübreleme etkisi yapar. Böyle durumlarda besleyici tuzların neden olduğu kirlenmeden doğan aşırı [devamını oku]

Büyük yarasalar, Pteropus conspicillatus, Pteropodidae, Megachiroptera

Büyük yarasalar, Pteropus conspicillatus, Pteropodidae, Megachiroptera

Balık arka yüzgeçleriyle yürürken görüntülendi!

Akciğerli balığı takibe alan bilimciler evrim sürecindeki ‘ilk adımlar’ın suda atılmış olabileceğine dair önemli ipuçları elde ettiklerini düşünüyor.  Çekilen videoda bu balık, iki uzun arka yüzgecini akvaryumun tabanında arka ayak gibi kullanırken görülüyor. Ön yüzgeçler ise hareketsiz kalıyor ve hayvanın gövdesi, sadece arka yüzgeçlerin yardımıyla ileriye ittiriliyor. Bilim adamlarına göre bu görüntüler, yürüme konusunda “ilk [devamını oku]

Archaebacterial hücre duvarı nasıldır?

Hiçbir Archaebakterial hücre duvarı peptidoglukan içermez. Archaebakterial hücre duvarı pseudopeptidoglukan (= Pseudomurein ), polisakkarit veya protein (S tabaka) yapısındadır. Pseudopeptidoglikanın omurgası N-asetilglikozamin ve N-asetiltalosaminüronik asittir Pseudopeptidoglukan, Peptidoglukana benzer olarak peptid bağı ile çapraz bağlanmış glukan birimlerinden oluşmuştur. Pseudopeptidoglukan da şekerler β,1-3 glikozidik bağ ile birbirine bağlıdır. Peptidlerdeki aminoasitler L-aminoasittir. Lizozim enzimi ile yıkıma uğramaz.