son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Küfler

Küflerin gıdalar üzerinde gelişmesini etkileyen dört önemli faktör; uygun besin, pH, sıcaklık ve su aktivitesidir. Büyümeyi etkileyen fizikokimyasal faktörlerin birbiriyle etkileşimi önemlidir. Örneğin bazı küflerin diğer tüm faktörler optimal olduğunda minimum su aktivitesi değerleri verilmiştir. Sıcaklık faktörü bakımından Aspergillus ve Penicillium karşılaştırıldığında, Aspergillus daha çok tropikal ya da subtropikal bölgelerden, Penicillium ise optimum sıcaklık aralığını [devamını oku]

Muhteşem bir anjiogenez (var olanlardan, yeni damarların oluşması ve gelişmesi) illüstrasyonu.

Muhteşem bir anjiogenez (var olanlardan, yeni damarların oluşması ve gelişmesi) illüstrasyonu.

Bir kilo limonda, bir kilo çilekten daha fazla şeker olduğunu biliyor muydunuz?

Akut ve Kronik İnflamasyon nasıl anlaşılır ?

Eğer inflamasyondan kuşkulanılan bölgelerde nötrofiller (İltihap durumlarında bölgeye ilk nötrofiller göç eder) , makrofajlar ve lenfositler bulunmaktaysa: ”Akut inflamasyon, kronik inflamasyona dönüşmüştür.” diyebiliriz.

Böceklerde boşaltım nasıl gerçekleşir?

Böceklerin bir boşaltım sistemi var mı? Böceklerde boşaltım nasıl gerçekleşir? Metabolizma atıklarının vücuttan uzaklaştırılması işlemine boşaltım denir. Böceklerde C02′ in elimine edilmesi büyük ölçüde solunum (respirasyon) ile olmaktadır. Böceklerde boşaltım suyun fazlası, tuz, nitrojen artıkları (ürik asitin gibi) ve bir takım vücutça istenmeyen organik bileşiklerdir. Böceklerde Malpigi tüpleri bilinen ana boşaltım organıdır. Buna ilaveten bir [devamını oku]

Ulusal Zooloji Kongresi 4-7 eylül

Merhaba arkadaşlar. Ben ulusal zooloji kongresine katılmak istiyorum. Fakat her hangi bir bilgim yok. Kongreye konu anlatanlar mı katılıyor ? Bir dinleyici olarak katılamıyor muyuz ? Herhangi bir bilgisi olan var mı ? E-posta adresim: Dejavu_ragin@hotmail.com Lütfen gerçekten yardıma ihtiyacım var bu konuda. Beni bilgilendirmek isteyenler lütfen e-posta göndersinler konuşalım.Hepinize teşekkür ederim şimdiden. İyi günler.

Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

1. Özel Bir Kimyasal Dizilime Sahip Olmaları; Tüm canlılar genleri oluşturan çekirden asitlerini  ”DNA-RNA”  içerirler.Tüm genler aynı birimlerden; fakat değişik dizilimlerden oluşmuştur. 2.Hücresel Dizilim; Hücre birçok kimyasal değişimin yapılabilmesi için değişik enzimleri ve en önemlisi yalnız başına kendinin aynını üretebilecek yeteneğe sahiptir. 3.Organizasyon; Canlıların çeşitli vücut kısımlarının görev bölümüne ve belirli kurallar içerisinde canlılık etkinliğini [devamını oku]

Doğayı mahveden ‘insan’, inanılmaz bir animasyon, göz atın!

Kısa ve öz.. http://www.youtube.com/watch?v=G17NWB4J9HY

Fungal spor tipleri nelerdir?

Fungal spor tipleri nelerdir?

Lupus, Yaygın Lupus Kızarıklığı, Sistemik Lupus Eritematozus

Lupus, Yaygın Lupus Kızarıklığı, Sistemik Lupus Eritematozus Orijinal adı sistemik lupus eritamatozis olan otoimmün hastalık çeşidi. Sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi bir çok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren kronik sistemik bir hastalıktır. House izleyen arkadaşlar bilirler, Lupus kelimesi ve bir House bakışı ile [devamını oku]

Synchiropus splendidus, Callionymidae, Perciformes, Actinopterygii, Chordata

Synchiropus splendidus, Callionymidae, Perciformes, Actinopterygii, Chordata Pasifik okyanusunda yaşayan bu renkli balık kalın deri yapısı sayesinde mercanlardan kendini koruyor. Renkli canlılar her zaman bir alternatif korunma metodunu da beraberinde barındırmazlar mı zaten ?  

Monofonksiyonel ve bifonksiyonel protein nedir?

Monofonksiyonel ve bifonksiyonel protein nedir? Eğer spesifik bir proteinin spesifik bir görevi varsa bu proteine monofonksiyonel protein denir. Proteinlerin çoğu bu şekildedir. Eğer bir proteinin hücrede iki farklı görevi varsa bu proteinebifonksiyonel(difonksiyonel) protein denir.

LYS, Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

LYS, Sindirim Sistemi Konu Anlatımı BESLENME VE SİNDİRİM Bu konumuzda beslenme ve sindirim olayını işleyeceğiz.Büyük ve karmaşık moleküllü besinlerin kendilerini meydana getiren daha küçük moleküllere parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Üç evrede gerçekleşir; 1-Mekanik sindirim: Büyük parçaların mekanik bir şekilde küçük parçalara ayrılmasıdır. Herhangi bir kimyasal(enzim) kullanılmaz. Mekanik sindirim;ağız (dişler vb), mide,taşlı gibi [devamını oku]

İnterferon genel özellikleri nelerdir?

Antiviral protein üretilmesini uyararak etkili olur. Antiviral etkisi yanında immünomodülatör etkisi de (özellikle IFN-gama) vardır. İFN-alfa; HBV, HCV kronik infeksiyonları, HPV inf (kondilomata aküminata), HHV-8 Kaposi sarkomu tedavisinde etkilidir. Kronik HBV infeksiyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca IFN-beta multiple skleroz, IFN-gama kronik granülomatöz hastalık tedavisinde kullanılmaktadır.

Bitkilerin Sınıflandırılması

Bugün 500.000 civarında taksondan oluştuğu kabul edilen bitkiler dünyasını yedi bölümde toplama olanağı vardır. Bu bölümler ilkel olanlardan başlanarak, gelişmiş bitkilere doğru sırasıyla aşağıda görülmektedir. Bacteriophyta: Bakteriler Cyanophyta: Mavi yeşil su yosunları Phycophyta: Algler, esmer ve kızıl su yosunları, Flagellatae ve Diatomeae’ ler Mycophyta : Mantarlar Lichenes : Mantarlarla alglerin ortak yaşamından oluşan bitkilerdir. Bağımsız bir bölüm değildir. Bryophyta: Kara [devamını oku]