son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

“Kelebeklerin dili mi var ya” diyen arkadaşlarımız için geliyor bu paylaşım. Kelebek dili mikroskop görüntüsü (720x)

“Kelebeklerin dili mi var ya” diyen arkadaşlarımız için geliyor bu şarkı. Kelebek dili mikroskop görüntüsü (720x)

Süper Erkek sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar?

Süper Erkek sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? xxy kromozomları nasıl bir araya gelir? Sanki iki ayrı soru sorulmuş a) xxy kromozomları; bilindiği gibi eşey kromozomları(gonozom), dişilerde mayoz bölünme sırasında “ayrılmama olayı” ile oluşur. Anafaz – I yada Anafaz – II de normal zıt kutuplara gitmesi gerekirken ayrılmadan bir kutba gider.Böylece anormal yumurta oluşur (22+XX, 22+0). [devamını oku]

Atheris squamigera, Viperidae, Squamata, Reptilia

Tehdit onun özünde var..

Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?

►İzolasyon ve immobilizasyon teknolojileri, ►Mekanik ayırma teknolojileri, ►Pirometalurjik teknolojiler, ►Elektrokinetik teknolojiler, ►Biyokimyasal teknolojiler, ►Toprağı su/sıvı ile yerinde(in-situ) temizleme teknolojileri, ►Toprak yıkama (kimyasal sızma) teknolojileriile, ►Fitoremediasyon(bitkiler tarafından alınabilme potansiyeli olan ağır metaller ile yapılır) teknolojileri olarak sıralanabilmektedir.

DNA izolasyon yöntemlerinin aşamaları nelerdir?

1-Hücrenin parçalanması ile yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın açığa çıkması, 2-Denatürasyon veya proteoliz ile DNA-protein kompleksinin ayrılması ve DNA’nın çözünür duruma getirilmesi, 3-DNA’nın basit enzimatik ve/veya kimyasal yöntemlerle proteinler, RNA ve diğer makromoleküllerden ayrılması

Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?

Ortamsal özelliklerine göre komüniteler üçe ayrılır. karasal komüniteler denizel komüniteler tatlısu komüniteler

Doğaya temas ettiğinde onu besleyen kutu halkaları geliştirdi.

Doğaya zarar vermektense besleyen yenilebilir altılı kutu halkaları geliştirildi. Hepimiz, eğer düzgün şekilde atılmazlarsa altılı kutu halkalarının vahşi yaşama ne yapabildiğini biliyoruz. En ünlü örneklerden birisi, küçük bir deniz kaplumbağasının kabuğunun yıllarca bu halkaların etrafında gelişmiş olması ve ona tuhaf, yerfıstığı gibi bir görünüm vererek iç organlarına müdahale etmesiydi. Diğer canlılar da çok şanslı değil. [devamını oku]

Kısa kuyruklu meyve yarasası embriyosu, Carollia perspicillata, Phyllostomidae, Chiroptera, Mammalia, Chordata, Animalia

Kısa kuyruklu meyve yarasası embriyosu, Carollia perspicillata, Phyllostomidae, Chiroptera, Mammalia, Chordata, Animalia     50 günlük embriyo fotoğraflarında lateral (sol) ventral (sağ) görüntülerini görmektesiniz. Bu yarasa türleri Güney ve Merkez Amerika’da geniş yayılış gösteren bir örnektir. Genellikle 1000 m yükseltisinin altındaki bölgelerde yaşamayı tercih ederler, 10-100 bireylik gruplar halinde mağaralarda konumlanırlar.  

Genç Biyologlar Derneği’nden bir çağrınız var!

Sevgili biyolog arkadaşlarımız!! Darwin’i sansürlediler,sustunuz. TÜBİTAK’ı ele geçirdiler,sustunuz. Okulda dersini gördüğünüz bilimsel gerçek olan evrimle dalga geçtiler,sustunuz. Bilimsel kitapları yasaklattılar, sustunuz. Richard Dawkins’in sitesini yasakladılar,sustunuz. İşinizle dalga geçtiler,sustunuz. İşinizi başka meslek gruplarına yaptırdılar,sustunuz. Kadroları düşürdükçe düşürdüler,sustunuz. Biyoloji bölümlerini kapatmaya niyetlendiler,sustunuz. İnsanlar siz “biyoloji okuyorum” dediğinizde acıyan gözlerle bakıp işsizsin dedi,sustunuz. “Napıyosun sen,çiçek böcek incele anca” [devamını oku]

Gen nedir?

Gen; Mutasyona uğrayabilen ve bununla fenotipte değişiklik meydana getirebilen en küçük kalıtsal birim olarak tanımlanır.

Grip misin nezle mi? Grip ve nezle arasında ne fark var?

Nezle misiniz yoksa Grip misiniz? Fark eder mi? Reçetesiz satılan ilaçlar ve çorbanın yardımı olur, değil mi? O kadar çabuk değil. Ne tür bir hastalık ile mücadele ettiğinizi öğrenmek önemlidir. Çünkü grip, akciğer enfeksiyonu zatürre gibi ciddi karışıklıklara yol açabilir. Hatta ölümcül bile olabilir. Grip tedavileri, belirtiler başladıktan sonraki ilk 48 saat içinde en iyi [devamını oku]

HCV nedir?

Flavivirüs ailesinde yer alan, (+) sarmallı, zarflı bir RNA virusudur. Bulaşma hemen her zaman kan yolu ile olmaktadır. Cinsel temasla ve anneden bebeğe bulaş olasıdır. Ülkemizde özellikle diyaliz hastaları ve yoğun kan ürünü alan hastalarda yüksek oranda belirlenmekdir. Virus karaciğere ulaşınca oluşan immun yanıt nedeniyle harabiyet meydana gelir.

Seroloji nedir?

Pek çok hastalık serumda spesifik antikorların varlığının tespiti ile teşhis edilir ve immünolojinin serumla çalışılan kısmına Seroloji denir.

Kaide zarı (membranı) nedir?

Bütün epitel doku hücreleri bazal lamina üstüne oturur. Bu tabaka ışık mikroskobu ile çok ince bir çizgi halinde görüldüğü için bazal lamina için kaide zarı ifadeside kullanılmaktadır.

Enzimler

Enzimler Enzimler canlı hücreler tarafından sentez edilen, fakat invitro olarak da etkinlik gösteren ve biyokimyasal reaksiyonları özgüllükle katalize eden, özel yapı kazanmış protein moleküller olarak tanımlanmaktadır. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç bütün enzimler proteindirler. Enzimlerin etki ettiği madde karışımına substrat denir. Başka bir deyimle bir enzim etkisi altında biçim değiştiren maddeye substrat elde [devamını oku]