son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Laktat Dehidrogenaz

Laktat Dehidrogenaz //

Koronavirüs nedir?

(+) RNA içeren zarflı bir virustur. İnsanda sadece nezle etkeni olarak tanımlanmıştır. Günümüzde SARS etkeni olarak tanımlanmış ve öldürücü bir solunum sistemi infeksiyonuna neden olabildiği gösterilmiştir.

Ekoloji Nedir?

Canlıların çevreyle ve birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.Çevre ise bir canlının yaşaması ve neslini sürdürebilmesi için uygun ortamdır.Yandaki şekle baktığımız zaman canlının metabolizma iklimden ağır gelirse canlı adapte olmuş anlamına gelir.Eğer tam tersi gerçekleşirse bu sefer seleksiyon olur. Bireysel baktığımız zaman canlı yaşlandığı için daima iklim galip gelecektir.Tüm canlılar ortamın müşterek etkisi altında belli [devamını oku]

astacus fluviatilis – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

Parlak tüylü olanlara niyetlenmek, genetik miras, kafası karışan

Parlak tüylü olanlara niyetlenmek. Parlak tüylü olanlara yazılayım mı cümlesinde kahkahalarla buluştuğum karikatür. Bazen olayları akışına bırakmak gerek 🙂 Yine Selçuk Erdem farkıyla..

Bir Uzm. Biyolog Yazısı: Kolesterol yüksekliğini anlama kılavuzu (1. Bölüm)

Ana akım tıp bir numaralı ölüm nedeni olan koroner kalp hastalığını büyük ölçüde kolesterol yüksekliğine bağlıyor. Halbuki on yıllardır düşük kolesterollü gıdaların tüketiminin ve kolesterol düşürücü ilaçların kullanımının artmasına rağmen, koroner kalp hastalığının artış hızı durdurulamıyor. Artık otuzlu yaşlarda, hatta yirmili yaşlarda koroner kalp hastalığının görülmesi bir istisna olmaktan çıktı. Kan kolesterol düzeyi normal olanlarda [devamını oku]

Proteinler hakkında bilgi verir misiniz?

Proteinler şüphesiz ki hücre içerisinde en önemli ve hücrenin her yerinde bulunan moleküllerdir. Basit bir iyondan büyük kompleks bir moleküle kadar her türde moleküle bağlanabilme özelliğine sahiptirler. (lipit, nükleik asit, şeker ve diğer proteinler gibi) Proteinler ancak 3 boyutlu yapılarını veya konfigürasyonlarını kazandıkları zaman fonksiyon gösterirler. İster fotosentezde CO2 fiksasyonundan, ister kandaki oksijen transportundan isterse [devamını oku]

Alessio Albi imzasıyla, muhteşem bir ürün: “Nature Boy”

Alessio Albi imzasıyla, muhteşem bir ürün: “Nature Boy” dileyenler için: http://500px.com/photo/44566196/nature-boy-by-alessio-albi

Tiroid Hormonlarının Biyosentezi

– Tiroid hormonları üç aşamada üretilip hazırlanırlar. Her üç aşamada da, tiroid stimulan hormon etkilidir. – Birinci aşamada, tiroid bezi folikül hücreleri, kandaki iyodu tutup biriktirirler. -İkinci aşamada, folikül hücrelerinde üretilen proteinlere iyot bağlanması gerçekleşir ve iyotlu tiroglobulin oluşur. – Üçüncü aşamada ise, tiroglobulin proteolitik enzimler aracılığıyla parçalanır ve tiroid hormonları meydana gelir. 1. Folikül [devamını oku]

Paramacrobiotus craterlaki, Su Ayısı, Yosun Domuzcuğu, Tardigrade, Ecdysozoa, Water Bear

Su ayısı olarak ingilizceden tercüme edebileceğimiz, 4 çift ayağı bulunan ve sistematik yerleşiminde kesin bilgiye yüzeysel bir araştırmayla ulaşamadığım Filum olarak Ecdysozoa olarak belirtilen canlı grubu. Paramacrobiotus craterlaki, yani su ayıcığımız, sucul ya da yarı sucul ortamlarda, likenler veya nemli yosunluk bölgelerde yaşayan minik omurgasızlardır. Nematod ve rotiferler ile beslenen karnivor canlılardır. Resimdeki örnek SEM [devamını oku]

Hepimizin bir dönem tutkunu olduğu Pokemonların gerçek tür isimleri, Latince olarak bu görselde ;)

Hepimizin bir dönem tutkunu olduğu Pokemonların gerçek tür isimleri, Latince olarak bu görselde 😉

Asteraceae – Taraxacum sp. – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Aspidomorpha sanctaecrucis, Cassidinae, Chrysomelidae, Coleoptera

Aspidomorpha sanctaecrucis, Cassidinae, Chrysomelidae, Coleoptera

Mutasyon türleri nelerdir?

Spontan (doğal) mutasyon: Bakteriyal populasyon dışarıdan herhangi bir indükleyici madde katılmadan veya müdahale edilmeden mutasyonlara maruz kalabilir. Buna spontan mutasyon oluşan mutantlarada spontan mutantlar denir. Bakteri DNA’ları çoğalma esnasında çok fazla replikasyona tabi tutulurlar doğal olarakta çok sayıda ve sınırsız mutasyonlar oluşabilir Silent mutasyon: Moleküler düzeyde DNA’daki bazlarda meydana gelen her türlü değişiklik mutasyon olarak [devamını oku]

Colopteryx sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri