son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Türler arası aşk kavramı.. Hayat herkese bir başka güzel..

Türler arası aşk kavramı.. Hayat herkese bir başka güzel.. Herkesin bir popisi var.

Apalone spinifera, Trionychidae

Apalone spinifera, Trionychidae, Testudines, Reptilia, Chordata, Animalia Kuzey Amerikada bulunan bu şirin kaplumbağa türünün karapaksı üzerinde çizgiler bulunmuyor, aynı zamanda ayakları yüzmeye özelleşmiştir. Tür içerisinde eşeysel dimorfizm görülür, erkek bireyler daha küçük olur ve kuyrukları daha küt ve kalındır. Kaynak: http://ow.ly/hwVi1 Fotoğraf: http://ow.ly/hwVIS

Nükleotitlerin Bağlanması

Nükleotitlerde DNA’da karşılıklı bir araya gelerek bağlanırlar. Peki bu bağlanma nasıl olur biliyor muyuz? Nükleotitlerde fosfat şeker arasında ester bağı, şeker ile baz arasında ise glikozit bağı bulunur. Böyleyece nükleotit ortaya çıkmış olur. DNA nükleotitleri birbirine bağlanırken bazlardan bağlanır. Adenin karşısına timin, guanin karşısına da sitozin gelir. Guanin ile sitozin arasında üçlü, adeninle timin arasında [devamını oku]

Bal arıları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Lütfen bir cümle yorum yapmaya özen gösterelim.

Bal arıları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Lütfen bir cümle yorum yapmaya özen gösterelim.

Kullandığımız klavye türü, kelimelere karşı olan hislerimizle oynuyor olabilir.

Q klavye, kelimelere karşı olan hislerimizi değiştiriyor. Q klavye aslında, cümlelerde sık sık bir araya gelen harflerin arasına boşluk koyarak daktilo sıkışıklıklarını önlemek için tasarlanmıştı, fakat yeni bir araştırmanın bulduğuna göre, şimdi belirli kelimelere karşı bizim duygularımızı şekillendiriyor. Bunların hepsi duygularla ilgili: Q klavyenin sağ el tarafındaki harflerden daha çok bulunduran kelimeler, önceki birkaç çalışma [devamını oku]

Doktor yazısını okumak, Doktorlara özel alfabe varmış, Reçete okumak artık hayal değil

Hepimiz o kıvrandığımız zamanlar elimize tutuşturulan reçetenin üzerindekileri bilirkişi kıvamında okumaya çalışmışızdır. Ama bir türlü anlaşılamayan özgün karakterlerden oluşan o yazı tipinin, bir uzman olarak gördüğünüz “Eczacı teyze” tarafından:”hmm bu şuymuş evet, 5 mg ondan, hı hı evet” diyerek tercüme ediliş sürecine hayranızdır milletçe içten içe. İşte sırrı açıklıyoruz:

Mavi leş sineği, Calliphora vomitoria, Calliphoridae, Larva

Hiç bir sinek larvasının böyle görünebileceği aklınıza gelir miydi? Mavi leş sineği, Calliphora vomitoria, Calliphoridae, Diptera, Insecta, Arthropoda, Animalia Resimde üstten görünüm ve yakın plan elektron mikroskop görüntüsüne sahip bir sinek 3. evre larvasını görüyorsunuz.

Hemidesmosome (Yarım desmozom) nedir? Yapısı nasıldır?

Epitel hücrelerinin lateral yüzeyindeki morfolojik değişikliktir. Genellikle epitel hücrelerinin lateral yüzeylerinin bazale yakın yerlerinde ve bazal plazma zarı üzerinde bulunur. Bu yapılar plazma zarlarını bazal lamina’ya bağlarlar.

REGNUM (ALEM): MONERA

REGNUM (ALEM): MONERA Monera aleminde incelenen tüm canlılar, zar ile çevrili gerçek organelleri bulunmayan prokaryot hücre yapısına sahiptir. (Bkz. Prokaryot hücre ile ökaryot hücre arasındaki farklar) Kitin yapıda bir hücre duvarı ve halkasal yapıda basit bir genetik materyal taşıyan bu canlılarda, amitotik hücre bölünmesi ile çoğalma görülür. Monera alemi sınıflandırılırken, hayvanlar ve bitkiler gibi diğer [devamını oku]

Astacus sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

Bir hücrelilerde evrimsel sıralama nasıldır?

1.Kamçılılar 2.Kökbacaklılar 3.Silliler 4.Sporlular

Ölü Katılığı (Rigor Mortis) Nedir?

Ölümden sonra, primer müsküler gevşemeyi takiben oluşan, istemli ve istemsiz kasların tümünde görülen bir katılık halidir. Klasik kaynaklar ortalama 3-6 saatte ölü katılığının geliştiğini, 10-12 saatte tüm vücudu tuttuğunu, yaklaşık 36 saatte de çözüldüğünü yazmaktadır, ancak yalnızca ölü katılığına dayanarak bir kişinin ölüm zamanını tayin etmek sağlıklı olmayacaktır. Bu süre ortamın ısısı, genel özellikleri, ölüm [devamını oku]

Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?

Popülasyon, belirli bir ortamda yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu canlılar grubudur. Populasyonlarda dört temel karakteristik vardır : 1. Birey sayısı 2. Bireyler arasındaki genetik benzerlik 3. Canlılık (Yaşama gücü) 4. Zaman ve mekan bakımından sınırlı oluşları

Omurgalıların genel özellikleri nelerdir?

Vücutları bilateral simetrilidir. 2. Tribloblastik hayvanlardır Vücutları segmentli bir yapı gösterir. Sindirim sistemi ve sölom boşlukları çok iyi gelişmiştir Vücutlarında bir kuyruk bölgesi bulunur. Sırt tarafında boru şeklinde bir sinir şeridi vardır. Bir ilkel omurga (notokord= sırt ipliği) bulunur. Yutak (farinks) ta solungaç yarıkları bulunur.

Adli açıdan Saçlı Deri Yaralanmaları nelerdir?

; Künt bir travma isabet ettiğinde, saçlı deri künt cisim ve kafatası arasında sıkışır. Saçlı derinin düzgün bir şekilde yaralanması nedeniyle oluşan laserasyon, kesici alet yarası ile karıştırılabilmektedir. Bu tür travmalarda yüzeyel yapılarda az miktarda kanama olurken, deri altı gevşek bağ dokuda şiddetli kanama meydana gelebilir. Saçlı deri travmaları sonrasında, mevcut venöz bağlantılarla kafa içine [devamını oku]