son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi (2-4 Mayıs 2012)

Alıntı Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanması, atık miktarının azaltılarak ekonominin iyileştirilmesi amacıyla 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu çerçevede oluşturulan kongre konu başlıkları aşağıdaki gibi olup kabul edilen bildirilerden seçilen belirli sayıdaki çalışmalar www.teknolojikarastirmalar.com web sayfasında yer alan [devamını oku]

Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini, enerji verme sırasına göre yazabilir misiniz?

Enerji verici olarak kullanılma sırası: Karbonhidratlar -> Yağlar -> Proteinler Birim molarde çıkan enerji miktarı: Yağlar->Proteinler -> Karbonhidratlar

M13 vektörü nedir?

Klonlama vektörü olarak geliştirilen diğer bir viral vektör de M13 bakteriyofajıdır. Bu virüsün bakteri hücresini enfekte eden tek zincirli DNA’sı bakteri içinde çift zincir oluşturur. Replikatif form (RF) olarak bilinen bu çift zincirli molekül bakteriden izole edilerek gen klonlamada kullanılabilir. Bu moleküller bakteri hücresine aktarıldığında normal RF DNA gibi davranır ve kendisinin, dolayısıyla da taşıyacağı [devamını oku]

Dil yiyen bir Crustacea türü, Cymothoa exigua, Cymothoidae, Isopoda, Malacostraca, Crustacea

Dil yiyen bir Crustacea üyesi, Cymothoa exigua, Cymothoidae, Isopoda, Malacostraca, Crustacea Evet yanlış duymadınız. Resimde şu anda iki adet canlı görüyorsunuz. 1. Cymothoa exigua, Cymothoidae, Isopoda, Malacostraca, Crustacea, yani parazit olan, dil yiyen diye bahsettiğimiz Crustacea türümüz. 2. Lutjanus sp, Lutjanus, Lutjanidae, Perciformes, Actinopterygii sistematiği ile belirteceğim balık türümüz. Parazit aktivitesini dili deşerek ve tüm kanı emerek gerçekleştiren  Cymothoa exigua, kanın bitişine [devamını oku]

Adipohemosit nedir? Yapısı nasıldır? Hangi canlılarda görülür?

Omurgasız hayvanlarda kan hücre tipidir. Yuvarlak veya oval şekilli hücrelerdir. Sitoplazmalarında lipit benzeri inklüzyonlar bulundururlar. Çok sayıda granüler yapı içermelerine karşı bu yapılar lipit inklüzyonları değildir. bu inklüzyonlar genellikle nükleus çevresinde toplanmışlardır. Bazı türlerde hücreler dışarıya doğru filliform (saçak şeklinde) yapıda yalancı ayaklar çıkarır. Adipohemositler, mitokondri, lizozom, golgi kompleksi GER, açık renkli vakuoller, lipit ingklüzyonları [devamını oku]

Bakteri Hücre Duvarı Yapısı

Fiziksel ve kimyasal ajanlardan hücreyi korur fakat besinlerin ve atıkların hızlıca geçişine izin veren yapıya ‘Hücre Duvarı’ adı verilmektedir. Hücre duvarının görevlerini sıralamak gerekirse; -Hücreye şekil verir. -Gram pozitif hücreler daha sert bir yapıya sahiptir. -Antibiyotik ve kemoterapötikler için iyi bir hedeftir. -Gram boyamanın esasını oluşturur. -Hastalık semptomları için bazı sinyal bölgeler içerir. -Lipid A [devamını oku]

Enfeksiyon Etkenlerinin Sınıflandırılması

Enfeksiyon Etkenlerinin Sınıflandırılması //

Kan! Kırmızı kan hücreleri (kırmızı:), T hücreleri (turuncu), Trombosit (yeşil) rahatlıkla görülebiliyor, Dennis Kunkel imzasıyla

Kan! Kırmızı kan hücreleri (kırmızı:), T hücreleri (turuncu), Trombosit (yeşil) rahatlıkla görülebiliyor, Dennis Kunkel imzasıyla

Suyun enzimatik aktivite içerisindeki rolü ve önemi nedir?

Enzimler ortamdaki su %15’in altına düşerse aktivitelerini durdururlar.Bu nedenle ortamdaki su miktarı önem taşır.

Mor yelkenli, Velella velella, Porpitidae, Anthomedusae, Hydrozoa, Cnidaria, Animalia

Mor yelkenli, Velella velella, Porpitidae, Anthomedusae, Hydrozoa, Cnidaria, Animalia Kendi cinsi içerisindeki tek tür olarak bilinir. Üst kısmındaki yelken diye isimlendirilen yapı ile hareket amacıyla okyanus yüzeyindeki rüzgardan faydalanırlar. Velella, deniz anasının yakın bir akrabasıdır. Balık yumurtası, larva ve küçük deniz kabuklularıyla beslenir.

Larix sibirica, Pinaceae, Pinophytina

Larix sibirica, Pinaceae, Pinophytina   cite: http://www.nic.funet.fi

Filipin kartalı, Pithecophaga jefferyi, Accipitridae, Aves

Filipin kartalı, Pithecophaga jefferyi, Accipitridae, Aves fotoğraf: ShaumingLo (http://bit.ly/1oGXjzV) kaynaklar: http://bit.ly/1pyT494 / http://bit.ly/1o82Kdm

Saç ekimi yaparken de deri altına kıl batırıyorlar, bu saç taneleri veya kıllar kafa derisi içinde büyümeye devam etmiyor mu?

Arkadaşlar bir sorum olacak; şimdi bu insan vücudundaki kıllar ucundan kıvrılıp deriye girdiğinde deri altında içeri doğru büyümeye devam ediyor ya(meşhur kıl dönmesi dediğimiz vak’a), merak ettiğim saç ekimi yaparken de deri altına kıl batırıyorlar, bu saç taneleri veya kıllar kafa derisi içinde büyümeye devam etmiyor mu, orada bir iltihap, bir kıl yumağı veya herhangi [devamını oku]

Nörokrin hücreler (salgılama) nasıl olur?

Hücreler kimyasal mesaj moleküllerini kendileri ile temas halinde olan hedef hücrelere iletirler. Sinir hücreleri örnek olarak verilebilir. Bu hücreler messenger maddelerini sinapslarla bağlı oldukları effektör hücrelere iletirler.

10 Saniyelik bir öpüşme ile ortalama 80 milyon bakteri transferi oluyor desem?..

Evet, yanlış duymadınız. Hollanda’da yapılan bir çalışma sonrası Microbiome dergisinde yayınlanan “Shaping the oral microbiota through intimate kissing” isimli makalede ilginç bir bulguya yer veriliyor. 21 çift üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı, anket ve sorgulu çalışma içerisinde elde edilen bulgulara daha detaylı ulaşmak için buradaki makaleye göz atabilirsiniz. Buyrun: http://www.biyolojigunlugu.com/link/XxNlh