son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Julus terrestris – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri

İnsan vücudundaki kemiklerden oluşan keyifli bir çalışma. Yetişkin vücudunda bulunan 206 kemiğin, 106 tanesinin sadece el ve ayaklarda bulunduğunu biliyor muydunuz?

İnsan vücudundaki kemiklerden oluşan keyifli bir çalışma. Yetişkin vücudunda bulunan 206 kemiğin, 106 tanesinin sadece el ve ayaklarda bulunduğunu biliyor muydunuz?

2002 Öss Biyoloji Soru ve Cevapları

2002 Öss Biyoloji Soru ve Cevapları

Multiadeziv protein nedir?

Hücreleri kendine yapıştıran protein tipi. Örneğin, Fibronektin polimerleşerek filamentler oluşturur ve hücrelerin kendisine yapışmasını sağlar.

Lycopodium annotinum, Lycopsida, Lycopodiaceae

Lycopodium annotinum, Lycopsida, Lycopodiaceae   cite: http://www.nic.funet.fi

Mantarların büyüme ve çoğalmaları nasıl olur?

Apikal büyüme (hif ucundan büyüme) Eşeyli ve eşeysiz çoğalma Eşeysiz çoğalma Tomurcuklanma Fragmentasyon (parçalanma) Sporlarla Sporangiumda; sporangiospor Hif ucunda; konidia Tek hücreli ve küçükse; mikrokonidia Çok hücreli ve büyükse; makrokonidia Klamidospor; hif ucunda veya ortalarında kalın ve çift katlı spor kılıfı ile çevrili sporlar Arthrospor;hifin bölünmesi ile oluşurlar Blastospor; mayalarda görülen tomucuklanmaya benzer spor oluşumu

Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?

Çevre niteliğine göre; 1. fiziksel çevre 2. toplumsal çevre

Aşırı koruyucu ebeveynler olmak da sıkıntılı, sonra kuşlardan uçmayı öğrenmelerini beklerler bir de utanmadan!

Aşırı koruyucu ebeveynler olmak da sıkıntılı, sonra kuşlardan uçmayı öğrenmelerini beklerler bir de utanmadan!

Dişçi korkusuna son! Geliştirilen yeni teknik içten tedavi edebiliyor.

Yeni düzeltici diş dolguları, dişinizi içten düzeltiyor. İngiltere’deki bilim insanları, dişe yerleştirilebilen ve dentini (dişin çoğunluğunu oluşturan sert, kemik benzeri doku) düzeltip yenileyebilen yeni bir malzeme geliştirdiler. Yeni malzeme, tıpkı bakterilerin yerleşebileceği yerleri kapatmak için dişe konulan sıradan dolgular gibi dişe konuluyor ve mor ötesi ışık ile sertleştiriliyor. Fakat diş pulpasının içine girdiğinde aslında kök [devamını oku]

İnterferon genel özellikleri nelerdir?

Antiviral protein üretilmesini uyararak etkili olur. Antiviral etkisi yanında immünomodülatör etkisi de (özellikle IFN-gama) vardır. İFN-alfa; HBV, HCV kronik infeksiyonları, HPV inf (kondilomata aküminata), HHV-8 Kaposi sarkomu tedavisinde etkilidir. Kronik HBV infeksiyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca IFN-beta multiple skleroz, IFN-gama kronik granülomatöz hastalık tedavisinde kullanılmaktadır.

Serbest ve immobilize enzimler ile biyotransformasyon nasıl yapılır?

İmmobilize hücrelerin biyotransformasyonlarda kullanılması daha ekonomik olmasına rağmen çok basit yapılı bir hücre bile binlerce enzim içerdiğinden istenmeyen yan ürünlerin oluşması ve ortamın bu reaksiyon ürünleri ile kirletilmesi söz konusudur. Ama biyotransformasyonu katalizleyen enzimin kullanılması bu sakıncayı ortadan kaldırır.

Bu yazıyı tüm kamu kurumlarına dilekçe olarak vermeliyiz #biyologsuzolmaz #biyoloji #biyolog #biyologlar

TÜM KAMUOYUNA AÇIK MEKTUP SAYIN CUMHURBAŞKANIM SAYIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANIM SAYIN BAŞBAKANIM SAYIN CHP GENEL BAŞKANIM SAYIN MHP GENEL BAŞKANIM Türkiye’de Fen /Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji Bölümlerinde halen, ortalama 25.000 öğrenci okuyor ve her yıl ortalama 6.000 öğrenci Biyoloji bölümlerinden mezun oluyor. Kamuda meslek ünvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak: Dünyada gelişmiş [devamını oku]

Bakteriler, Genel Özellikleri, Boyama Teknikleri, Zararlı, Yararlı Tipleri, Metabolizmaları

BAKTERİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Monera alemini oluşturan prokaryot canlıların en yaygın ve en çok bilinen grubu bakterilerdir. O kadar yaygındır ki bugün dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz. En çok organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Bununla beraber, -90 0C buzullar içinde ve +80 0C kaplıcalarda yaşayabilen bakteri türleri de vardır. Hava ile ve [devamını oku]

BİYOLOGLAR!! 2013 Yılı için alınacak Geçici Personel Sayıları Kurumlar ve Rakamları ile Birlikte Belirlendi.

  Arkadaşlar merhaba, Biyologların sözlüğünde size henüz net olarak alınacak biyolog sayısı belirlenmemişken hangi kurumların kaç adet alım yapacağı konusunda bilgi vermek istiyorum. 2013 YILINDA GEÇİCİ PERSONEL ALIMI YAPACAK OLAN KURUM VE PERSONEL SAYILARI Avrupa Birliği Bakanlığı 50 Adalet Bakanlığı 4.500 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 Çalışma ve [devamını oku]

Hayvan olmanın dayanılmaz acısı

1931 yılında Hollanda Lahey’de oluşturulan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu‘nu tarafından ilan edilen  4 Ekim‘i Hayvanları Koruma Günü ‘nde konuya ilişkin bilinçlendirme, farkındalık çalışmaları her ülke ve şehirde farklı etkinliklerle sürdürülmektedir. Dünya’nın tek hâkimi olarak kendini gören insanoğlu ve insan kızları  doğaya yenik düştükleri zamanları ve hor gördükleri hayvanlarda olduğu gibi içgüdülerine yenik düştüklerini nedense görmemeye, anlamamaya çalışmaktadır. Dünyamızı [devamını oku]