son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Kongreye poster sunumuna gidiyorum, ancak dikkat çekmek istiyorum; ne yapabilirim?

Merhabalar, Bir üyemizin mesajına istinaden güzel cümleler ile yanıtladığımı fark ettim ve kalıcı hale gelmesini istediğim için sizlerle paylaşıyorum. Genelde kongrelerde kartvizit, ufak poster kopyaları gibi fikirler yürütülür ve bunu da yapan zaten %1’lik bir kesim olur; ülkemizde ne yazık ki dikkat de çekmez, çünkü bilime olan ilgi orada gösteriş için sarf edilen eforun yanında [devamını oku]

DNA Virüsü – Adenovirüsler

Etken: Adenovirüsün antijenleri şunlardır; • Tüm adenovirüslerde ortak penton antijenleri vardır; virüsün adenovirüs olduğunu gösterir. Kapsiddeki eşkenar üçgenlerin köşelerini oluşturur. • Adenovirüslerdeki grup-spesifik (insan-hayvan ayrımı) kapsomer antijenlerine hekzon adı verilir. Viral kapsiddeki 20 üçgenin yüzlerini oluşturur. • Pentonlardan dışarıya doğru uzanan ışınsal uzantılar (fiberler) hemaglütinin niteliğindedir. Bu gibi kapsidden fiber çıkıntıları bulunan tek virüstür. Konak [devamını oku]

Polisistronik mRNA nedir?

Birden fazla proteinin genetik koduna sahip olan mRNA’ya denir. Bu durum sadece prokaryotlara özgüdür.

Yumurtaya kaşık çalarcasına, mecazi döllenme oluşturmak #biyoloji #döllenme

Yumurtaya kaşık çalarcasına, mecazi döllenme oluşturmak #biyoloji #döllenme Keyifli bir sentez ürünü. Anonimdir.

Gülümseyen güzellik, Orchis simia, Orchidaceae, Asparagales

Gülümseyen güzellik, Orchis simia, Orchidaceae, Asparagales

MikroRNA nedir ?

21-23 nükleotit uzunluğunda , tek iplikli RNA moleküledür , gen ekpresyonunun düzenlenmesinde rol oynar. Kodlanamayan RNA grubundadır.

Rhinopias aphanes, Tetrarogidae, Scorpaeniformes, Actinopterygii

Sistematikten anlayamayanlar için, gördüğünüzün bir balık olduğunu söylesem?

yeni ufuklara pencere açan bir gözlük tadında sözlük #biyoloji

Valla cok geç olmuş ama güzel de olmuş. Hepimizin bir cümlesiyle ayağa kalkacak bir proje olmuş. Elinize sağlık diyorum. Sevgi ve saygılarımla bize katacağınız bilgileri merakla bekleyen gözlerle.

Ağaçlar, mantarlara dayalı özel ağları aracılığıyla iletişim kuruyorlar

Ağaçlar, mantara dayalı ‘internet’leri ile iletişim kuruyorlar Ağaçların Gizli Yaşamı isimli yeni bir kitap, ağaçların birbirleriyle konuştuğunu iddia ediyor. Fakat durum gerçekten bu mu? Basit cevap, bitkilerin birbirleriyle ve böcekler gibi diğer canlılarla kesinlikle bilgi alış verişi yaptıkları. Yeni biçilmiş çimlerin veya ezilmiş adaçayının kokusunu düşünün. Bu aromaları oluşturan kimyasalların bazıları, diğer bitkilere bir saldırıya [devamını oku]

Organik Kirlenme Nedir?

Evsel atık suların içerdikleri organik maddeler, su ortamlarında bulunan bakteriler tarafından ayrıştırılır. Bu ayrışma başlangıçta aerob koşullarda oluşur. Çünkü bakteriler, suda çözünmüş haldeki oksijeni yaşamsal aktiviteleri için kullanırlar. Oksijenli koşullardaki ayrışma devam edebildiği sürece organik maddeler çevre açısından bir sorun oluşturmazlar. Çünkü reaksiyonun son ürünü kirliliğe neden olmaz. İşte, sudaki organik maddelerin biyokimyasal ayrışımı için [devamını oku]

Metaplazi nedir? Handi durumlarda ortaya çıkar?

Bazı fizyolojik ve patolojik şartlarda bir tip epitel doku başka bir tip epitel dokuya dönüşebilir. Bu olaya metaplazi denir. Örneğin çok sigara içen kişilerde bronşların yalancı tabakalı epiteli çok tabakalı epitel haline dönüşür. Metaplazi kalıcı bir olay değildir. Uygun şartlar oluştuğunda epitel doku tekrar eski durumuna döner.

Bir kaynağın “Bilimsel Değerini” nasıl anlayabiliriz?

Merhaba arkadaşlar,   Bu yazımızda Evrim Ağacı olarak hazırladığımız ve  sunumlarınızda, tartışmalarınızda, günlük hayatınızda veya herhangi bir yerde kullanacağınız veya size karşı sunulan kaynakların bilimsel değerini anlayabilmeniz için takip edebileceğiniz bir dizi soru-cevap sunacağız. Bu soru-cevapların sonucuna göre söz konusu kaynağın ne kadar bilimsel ve tarafsız, ne kadar bilim-dışı ve taraflı olduğunu anlayabilirsiniz.   Evrim Ağacı’ndaki kurallarımız gereği, sadece [devamını oku]

Phrynus exsul, Phrynidae, Amblypygi

Phrynus exsul, Phrynidae, Amblypygi  

Birleşmiş Milletler, Haiti kolera salgınında bir rolü olduğunu itiraf etti.

BM, Haiti’deki kolera salgınında rol oynadığını itiraf etti Birleşmiş Milletler (BM), nihayet, yaklaşık altı yıl önce başlayan ve binlerce insanı öldürerek neredeyse 800.000 insana bulaşan Haiti’deki kolera salgınında bir rolü olduğunu kabul etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, geçen hafta ilk defa örgütün salgını başlatmaya karıştığını ve sorunu çözmek için “çok daha fazlasını yapması gerektiğini” [devamını oku]

Sağlıklı bir kalbin kas fibrilleri ve fazlası, SEM mikrografi örneği

Yeşil ile belirtilen mitokondri kas hücrelerine enerji sağlıyor. Miyofibriller veya kas fibrilleri, çaprazlama olarak transvers tübüller ile birleşmiş durumda görünüyor. Sarkomerlerin içerisine miyofibrillerin birleşimini sağlıyor. Kalp kası yorulmadan ve sürekli olarak kanın tüm vücuda erişiminden sorumlu bir şekilde huzurla görevine devam ediyor.