son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Sucul hayatı biraz daha düşünerek gerçekten “insan” gibi hareket etmemizi söyleyen, hatta yüzümüze bağıran bir kare.. Ama maalesef.

Sucul hayatı biraz daha düşünerek gerçekten “insan” gibi hareket etmemizi söyleyen, hatta yüzümüze bağıran bir kare.. Ama maalesef.

Bölüm 22 ve 23 – Euceolomata ve Annelida

Bölüm 22 ve 23 – Euceolomata ve Annelida

Bir biyolog olarak, kahvenizi bitirmek isteyemeyeceğiniz, ancak türünü merak ettiğiniz “o an”

Bir biyolog olarak, kahvenizi bitirmek isteyemeyeceğiniz, ancak türünü merak ettiğiniz “o an”

Ligamentler ile ilgili genel bilgiler

Ekleme katılan kemikleri bir arada tutan ligamentler, eklemin asırı ve istenilmeyen yonlerdeki hareketlerini sınırlayarak eklemdeki yaralanmayı onlerler. Hareketli eklemlerde iki grup ligament vardır. 1. Ekstrinsik (ekstrakapsuler) ligamentler; eklem kapsulunun dısında olan ligamentlerdir. 2. Intrinsik (intrakapsuler) ligamentler; eklem bosluğu icinde bulunan ligamentlerdir. Eklem yuzleri arasında uzanırlar. Bazı intrinsik ligamentler eklem kapsulunun lokal kalınlasmaları sonucu olusur. Discus [devamını oku]

Ekzomikorizza (ektomikoriza)nedir?

►Bitki dokularını dışlarından sararak buralarda azot fiksasyonu değerlerini arttırmanın yanında bitkiyi dış etmenlere karşı korumada görev almaktadır. ►ektomikorizzalar gymnosperm ve angiospermlerde yaygın olarak görülürler, en çok da meşe, kayın, huş ve conifer biçimli ağaçlarda ►. Ektomikorizal mantarlar genellikle optimum 15-30 ºC ‘de ve asidiofilik ortamlarda yani pH 4.0-6.0 ve en az pH 3.0 değerlerinde gelişim [devamını oku]

Sınıflandırma teorileri nelerdir?

GELENEKSEL SINIFLANDIRMA; Taksonomiyi üzerinde düşünülmekten çok yapılacak bir iş olarak görür. EVRİMSEL SINIFLANDIRMA; Organik çeşitliliğin var oluş nedenini evrimsel ve doğal yasalar kapsamında açıklamaya çalışır. FENETİK SINIFLANDIRMA; Taksonomik birimler arasındaki benzerlik ve yakınlığı sayısal olarak değerlendirir. KLADİZM; Taksonlar arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde, filogenetik ağacın dallanma noktalarını temel alır.

Royal Society, 60.000 adet akran denetimli (peer reviewed) makaleyi çevrim içi olarak, ücretsiz yayınlamaya başladı.

Royal Society, 60.000 adet akran denetimli (peer reviewed) makaleyi çevrim içi olarak, ücretsiz yayınlamaya başladı. Bu makaleler içinde, dünyada basılan ilk bilimsel makale (Isaac Newton, 1671) de bulunuyor (http://goo.gl/Sf19t). Konu ile ilgili habere http://royalsociety.org/news/Royal-Society-journal-archive-made-permanently-free-to-access/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kordalıların temel özellikleri nelerdir?

1. Vücutları bilateral simetri gösterir. 2. Hepsi triploblastik hayvanlardır. Vücutları ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak 3. üzere 3 embriyonik tabakadan oluşmuştur. 4. Sindirim sistemleri ve sölom boşlukları çok iyi bir şekilde gelişmiştir. 5. Vücutlarında bir kuyruk bölgesi bulunur. 6. Sırt tarafında boru şeklinde bir sinir şeridi vardır. 7. Bir ilkel omurga mevcuttur. 8. Yutakta (Farinkste) [devamını oku]

Artık bölümünüz hakkında sızlanmaktan vazgeçin!

Hiçbir şey kendi kendine düzelmeyecek, sızlanarak da bir faydası olacağını sanmıyorum.

Karaciğer – Zarı kalın olan kan damarı + zarı ince olan toplama kanalı

Virüs yapısı, kombine simetri sematik gosterimi

Elimizden geldiğince farklı sitelerimizde yayınladığımız ders görsellerinden de yer vermeye çalışacağız ve tek yerde toplamayı planlıyoruz. Virüs yapısı, kombine simetri sematik gosterimi Buyrun;

Sinekler Ellerini Neden Ovuştururlar? Sineklerin konduklarında yaptıkları el ovuşturma hareketinin sebebi nedir?

Sinekler Ellerini Neden Ovuştururlar? Sineklerin konduklarında yaptıkları el ovuşturma hareketinin sebebi nedir?  Sinekleri daha yakından gözlemlerseniz aslında sadece ayaklarını birbirine sürtmediklerini fark edeceksiniz.Sinekler aslında ayaklarını,proboscis adı verilen,ağızlarından bir uzantı şeklinde çıkan ve beslenme için kullandıkları hortumlarına sürterler.Bildiğimiz kadarıyla bunu yapmalarının iki amacı var. Birinci amaç,proboscis’e yapışmış olan polen tanelerini ayaklar yardımıyla temizlemek.ikincisi ise,sineklerin ayaklarından tat almalarıyla ilgili. Sinekler normalde kıvrık duran proboscisi [devamını oku]

Poaceae – Graminea sp. – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Calliphora vomitoria, Calliphoridae, Diptera, Insecta, #ahmetözkan #makro #biyoloji #sinek

Calliphora vomitoria, Calliphoridae, Diptera, Insecta, #ahmetözkan #makro #biyoloji #sinek

Susayan caniler, Vespidae, günün fotoğrafı ^.^ #biyoloji #fotobiyoloji

Susayan caniler, Vespidae, günün fotoğrafı