son eklenenler

A ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriB ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriC ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriD ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriE ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriF ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriG ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriH ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriI ve İ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriJ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriK ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriL ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriM ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriN ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriO ve Ö ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriP ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriR ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriS ve Ş ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriT ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriU ve Ü ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriV ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriY ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriZ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriKeneler ve Kanamalı Kırım KongoSyphylus - Sifiliz - FrengiAşı türleri ve Aşı MekanizmalarıBağışıklık, Aşı ve Serum ÖzellikleriGrip, Bronşit, Öksürük, Nezle, Bitki TedavisiBaş Ağrısı, Migren, Şifalı Bitkilerle Nasıl Tedavi Edilir?Akciğer iltihabı, Zatürre, Akciğer Kanaması, Astım Şifalı bitkiler ile tedavisiSaç Dökülmesi, Saç Kıran, Kepek, Bitki TedavisiAşırı Terleme Sorunu ve Bitki TedavisiAraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir? heleley heleley

Ellerimizin neden dört değil de beş parmaklı olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Ellerimiz Nasıl Beş Parmakla Evrimleşti? Ellerimizin neden tam olarak beş parmaklı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Etmediyseniz bile, şu an muhtemelen ediyorsunuzdur. Université de Montréal’den araştırmacılar da bu soruyu merak ettiler ve bu gizemin bir kısmını aydınlığa kavuşturarak, araştırma makaleleriniNature‘da yayımladılar. Evrim  Omurgalıların kol ve bacak gibi organlarının balık yüzgeç ve kanatlarında kök bulduğunu uzun [devamını oku]

Gün gün kanserli hücre: Kontrolsüz Hücre Bölünmeleri

Gün sayısı ve normal hücre kıyaslamaları ile kanserli hücre animasyonu http://www.youtube.com/watch?v=IeUANxFVXKc

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrt. Üy. Bio Cemalettin Bekpen ile genom projesi çalışması üzerine söyleşi..

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrt. Üy. Bio Cemalettin Bekpen ile Boğaziçi Üniversitesi’nde ki genom projesi çalışması üzerine söyleşi yapılıyor. ile biyologlar

Evet örümcekten sıkıldınız ama, Eresus cinnaberinus, Eresidae, Arachnida

Evet örümcekten sıkıldınız ama, Eresus cinnaberinus, Eresidae, Arachnida Bu örümcek başka örümcek, şu güzelliğe baksanıza 😀 bilgi isteyen göz atabilir, farklı bir tür ancak aynı cinse ait bir yazı var: http://www.biyolojisozluk.com/link/ySwDR

Phacus sp. – Biyoloji Günlüğü Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Mor yelkenli, Velella velella, Porpitidae, Anthomedusae, Hydrozoa, Cnidaria, Animalia

Mor yelkenli, Velella velella, Porpitidae, Anthomedusae, Hydrozoa, Cnidaria, Animalia Kendi cinsi içerisindeki tek tür olarak bilinir. Üst kısmındaki yelken diye isimlendirilen yapı ile hareket amacıyla okyanus yüzeyindeki rüzgardan faydalanırlar. Velella, deniz anasının yakın bir akrabasıdır. Balık yumurtası, larva ve küçük deniz kabuklularıyla beslenir.

Tür ismi: Ay ay, Latincesi: Daubentonia madagascariensis

Tür ismi: Ay ay. Latincesi: Daubentonia madagascariensis Primat takımından Daubentoniidae familyasına ait olan ve sadece Madagaskarda bulunan nadir bir tür. Yorumları duymak isterim.

Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?

Popülasyon, belirli bir ortamda yaşayan ve karşılıklı ilişkiler içinde bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu canlılar grubudur. Populasyonlarda dört temel karakteristik vardır : 1. Birey sayısı 2. Bireyler arasındaki genetik benzerlik 3. Canlılık (Yaşama gücü) 4. Zaman ve mekan bakımından sınırlı oluşları

Fish yönteminin kullanım amaçları nelerdir?

TANISAL AMAÇ: * Klinik sitogenetik * Prenatal tanı (trizomi, monozomi, mozaizm, translokasyon, delesyon) * İnterfaz sitogenetiği (mayoz, mitoz,.) * Mikrodelesyon sendromlarının tanısı * Dokuda enfeksyon ajanlarının tanısı * Kanser genetiği * Dokuda mRNA düzeyinde onkogenlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA AMACI: * Gen haritalaması * Tümör biyolojisi * Viroloji * Gen expresyon analizi * Mayoz/mitoz analizleri * Hücre [devamını oku]

LYS, Hayvanlarda Üreme Konu Anlatımı

LYS, Hayvanlarda Üreme Konu Anlatımı Hayvanlarda Üreme Bu ders notumuzda hayvanlarda üreme konusunu göreceğiz. Konumuzun içinde hayvanlardaki üreme çeşitleri, ve üreme sistemlerindeki yapıların görevlerini ve daha fazlasını bulabilirsiniz.   a-Spermatogenez : Erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir. Özellikleri: Testiste seminifer tüplerinde gerçekleşir Ergenlik dönemine kadar sadece sperm ana hücreleri (Spermatogoniumlar) mitozla çoğalır Ergenlikle beraber mitozla çoğalırken [devamını oku]

Helicostyla fulgens, Bradybaenidae

Helicostyla fulgens, Bradybaenidae cite: www.schnecken-der-welt.de

Dünya Kupası faciası olarak, ünlü futbolcu Neymar’a tam olarak ne oldu? L3 ile isimlendirilen 3.Lumbar Omuru kırıldı. Çok acı çektiği kesin.

Dünya Kupası faciası olarak, Omuru kırılan Neymar’a tam olarak ne oldu? L3 ile isimlendirilen 3.Lumbar Omuru kırıldı. Çok acı çektiği kesin.

Virüsoidler nedir, Uydu Virüs nedir?

İki terim de virus türünün uydusu konumundadırlar. Uydu RNA (virusoid) ve uydu virus olmak üzere iki tip satelite bulunmaktadır. Virusoidler sadece bitkilerde enfeksiyon olufltururken, bazı uydu viruslar hayvanlarda (kronik arı felci virusunun uydu virüsü) ve insanlarda (hepatitis B virüsünun uydu virüsü olan hepatitis D virüsü) enfeksiyon oluşturmaktadır.

Histopatolojik Yöntem Nedir?

Yara iyileşmesi sürecindeki mikroskobik değişikliklerin ortaya konması ile yara yaşı yaklaşık olarak belirlenebilmektedir. Mikroskobik iyileşme süreci kronolojik olarak değerlendirildiğinde; 30 dakika- 4 saat; Damarlarda polimorf marjinasyonu izlenir. Polimorflar ölümden sonra da toplanabilecekleri için bu olay yaranın antemortem olduğunu göstermez. Bu periyodun sonuna doğru bazı alanlarda hücre eksravazasyonları görülebilir. Polimorflar subkutan yağ dokuda daha sonra üst [devamını oku]

39 farklı ülkeden bilim insanları, akıllı cihazların yarattığı sağlık tehlikeleri konusunda uyarıyor.

Rusya’dan İran’a ve ABD’ye biyoloji ve sağlık bilimcileri BM, Dünya Sağlık Örgütü ve ulusal hükümetleri, elektromanyetik alanlar oluşturan cihazlar ve cep telefonları hakkında sıkı yönetmelikler geliştirmeye çağırıyor. Bilim insanları 39 ülkeden ve elektromanyetik alan tayfının parçası olan iyonlaştırıcı-olmayan radyasyonun sağlık ve biyoloji etkileri üzerine 2000 akran denetimli tez yazdılar. Bir mektupta cep telefonları gibi cihazların [devamını oku]