son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Osmiyum tetroksid (OsO4) nedir, özellikleri nelerdir?

Parmakizi tesbitinde ve mikroskopta incelemek üzere hazırlanılan preparatta yağın boyanmasında kullanılır.Kuvvetli bir yapısı olduğundan yağları tutabilir.Ayrıca farklı karışımlar oluşturularak cerrahi protez yapımında da kullanılır.

Kalp ve akciğer diseksiyonu. İki organın ne kadar yakın ilişkide olduğunu görebilirsiniz. Kan kalpten ciğerler pompalanır, oksijenlenir, tüm vücuda gitmek üzere tekrar kalbe geri döner..

Kalp ve akciğer diseksiyonu. İki organın ne kadar yakın ilişkide olduğunu görebilirsiniz. Kan kalpten ciğerler pompalanır, oksijenlenir, tüm vücuda gitmek üzere tekrar kalbe geri döner..

Monosistronik mRNA nedir?

Sadece bir proteinin genetik kodunu bulunduran mRNA’dır. Ökaryotlarda görülür.

Mycorrhizae (Mikorizzalar)

Mycorrhizae(Mikorizzalar) Bazı mantarlar bitki köklerine girerek mikorizza denilen mutualistik ilişkiler kurarlar(litaratürde ‘mantar kökleri’ olarak geçmektedir)bitkilerin fiziksel yapıları ile bütünleşik olarak bulunmaktadırlar(Harley 1965; Cooke 1977; Dommergues and Krupa 1978; Powell 1982; Campell 1985; Allen 1991). Bu mantar yapıdaki oluşumlar bitki kökleri ile maddesel yarar sağlarken diğer yandan bitkiler üzerinde hastalık oluşturmazlar. Mikorizal birleşmeler diğer rizosfer birleşmelerinden [devamını oku]

Aşağıda verilenlerden hangisi derinin görevi değildir?

A) İçteki yapıları fiziksel ve kimyasal etkilerden korur B) Gaz alışverişini sağlayarak solunuma yardımcı olur C) Terleme yoluyla boşaltıma yardımcı olur D) Mikroorganizmaların vücuda girmesini engeller E) Hormon salgılayarak kana verir.

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi :  Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları besin içerikleri, vücutta enerji üretimi için, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Besin içeriklerinin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması (besin maddelerinin hücrelerde parçalanması) sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir. [devamını oku]

Paralel evrende avcılık, aslında biraz da böyle olmalı; denge ;)

Paralel evrende avcılık, aslında biraz da böyle olmalı. http://www.biyolojigunlugu.com/wp-content/uploads/2014/06/l-75811.jpg

Eşeyselliğin evrimi nedir?

Eşeysellik canlının en önemli evrensel özelliklerinden biridir. İlke olarak eşeyselliğin evrimi eşeylerin oluşumu ile başlamıştır. Birçok önemli biyolojik yararların sağlanması ve canlıların evrimsel gelişiminin özü bu eşey oluşumuna bağlıdır.

İnsanda cerebellum yapısına ait bir arteriolden yakalanan ve kırmızı kan hücrelerini barındıran inanılmaz bir elektron mikroskop görüntüsü, Dr. Dennis Kunkel imzasıyla.

İnsanda cerebellum yapısına ait bir arteriolden yakalanan ve kırmızı kan hücrelerini barındıran inanılmaz bir elektron mikroskop görüntüsü. SEM X400 Dr. Dennis Kunkel Visuals Unlimited, Inc.

Klonlama vektörleri nedir?

Restriksiyon kesimleri ile oluşturulmuş çalışılması düşünülen DNA parçaları doğrudan bakteri hücresine giremez. Dolayısıyla, vektör adı verilen bakteri içinde bağımsız çoğalabilecek başka bir DNA molekülüne eklenmesi gerekir. İlk olarak, vektör molekülü küçük olmalı ve bakteriden izolasyonu kolay olmalıdır. Vektör molekülü konakçıya uygun bir replikasyon merkezi taşımalıdır. Aksi halde vektör bakteri içinde çoğalamaz. Vektör DNAsı üzerinde pek [devamını oku]

BİYOLOGLAR BİRLEŞİYOR Türk Biyologlar Birliği ve Biyologlar Odası

Biyolojiden mezun olanların şu an kendi işlerini yapmadıklarını görmek Türkiye’de hiç de zor olmamalı bence bunun için bir an önce harekete geçmek gerekmez mi? Baktığımız da aktif olmayan bir odamız ve meslek tanımı olmayan bir bölüm okuduğumuzu görüyor musunuz?

Fumarik asit fermantasyonu nasıl olur?

Bir üyemizin twitter üzerinden sorduğu konu üzerine detaylı bir türkçe kaynağa rastlayamadığım için ingilizce bir yayın ile cevaplamak istiyorum. Buyrun: http://www.biyolojigunlugu.com/link/WZLxg

Aspergillus türleri ve genel özellikleri nelerdir?

Doğada, toprakta ve çürümüş bitkiler üzerinde yaygın olarak bulunurlar. Aspergillus türleri, genellikle laboratuarlarda bulaşmalara neden olurlar. Klinik örneklerden patojen olarak en sık soyutlanan A.fumigatus, A.flavus ve A.niger’dir. Aspergillus türleri termotolerandır. İnvazif enfeksiyonlarda en sık soyutlanan A.fumigatus 45 derecede iyi ürer. Aspergillus türlerinin konidiyumları tek hücreli, kuru ve hidrofobiktir. Bu özellikleri nedeni ile kolaylıkla inhale edilirler. [devamını oku]

Adli Açıdan Göğüs Yaralanmaları Nelerdir?

Travmatik ölümler içinde göğüs yaralanmaları önemli bir yer tutmaktadır. Göğüs yaralanmaları; açık ve kapalı yaralanmalar diye ikiye ayrılmaktadır. Penetran göğüs yaralanmaları olarak da adlandırılan açık göğüs yaralanmaları; sıklıkla kesici-delici ve delici aletler, ateşli silahlarla yaralanma sonucunda meydana gelmektedir. Bu olgularda akciğerler, kalp, büyük damarlar, trakea ve özofagus tek başlarına veya birlikte yaralanabilir. Göğüsün alt kısmında [devamını oku]

Birkaç Maddede Solaklık

Solaklık veya sinistralite, kişinin günlük aktiviteler esnasında ve özellikle yazı yazarken sol elini kullanması olarak tanımlanabilir. Bu yazıda solaklığı detaylarına girmek yerine solaklar ve solaklık hakkında bilinen bir kaç özellikten bahsedeceğim. İşte o özellikler:   -Dünya nüfusunun sadece %10′ u solaktır. -Kişinin solak olmasında genetiğin payı sadece %25 oranındadır. Diğer faktörler bebeğin anne rahminde konaklama pozisyonu ve [devamını oku]