son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Baba yüreği işte, dayanmıyor. Ana yüreği değil miydi o?

Baba yüreği işte, dayanmıyor. Ana yüreği değil miydi o? Opistognathus aurifrons, Opistognathidae, Perciformes, Actinopterygii

Su ve Yaşam

Yaşamın temelindedir su. Ana karnında sıvı dolu bir kesede tamamlarız 9 ayımızı. Emdiğimiz sütün yaklaşık % 70 i sudur.İnsan vücudunun da yaklaşık % 70 i sudur.( 3/4)Hatta ne tasadüftür ki Dünya yüzeyinin yüzde 70’i suyla kaplıdır. ”Bu gezegen açıkça Okyanus olmasına karşın, ona yerküre adını vermek ne kadar da isabetsiz bir hareket.” demiştir ARTHUR C. [devamını oku]

Rosaceae – Rosa sp.– Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Bilimin ışığıyla aydınlanan kedi

Görseli ilk gördüğümde masum kedinin tribi kamerayla birlikte bir aydınlanma hissi yarattı, e haliyle günlüğümüze de keyifli bir gülümseme için bilim ışığıyla aydınlatılarak eklendi.

Yara Yaş Tayininde Makroskobik Yöntem

Yara bölgesine yanıtı etkileyen pekçok faktör bulunduğundan, yaranın makroskobik özelliklerinin sınırlı değeri vardır. Makroskobik görünümleri (renk, iyileşme bulguları) birbirinden farklı olan yaraların farklı zamanlarda oluştuğu söylenebilmektedir. Yarada kabuklanmanın varlığı, yaralanmanın üzerinden ortalama 24 saat geçtiğini, inflamasyon varlığı, yaranın ölümden önce olduğunu gösterir. Ölümden kısa bir süre sonra vücuda uygulanan travmalar sonucu da ekimoz oluşabildiği bilindiğinden [devamını oku]

Bazıları cesur doğar, ya siz?¿

Bazıları cesur doğar, ya siz?¿

Söz bütünlemelere daha çok çalışıcam ve geçicem dersten!

Bu yüz ifadesinin birçok öğrencide oluştuğunu gördüm, kendimde de gördüm, siz de görün istedim 🙂 Bir sene boyunca finallere çalışmayan, vizelere çalışmayan, notları toplamayan öğrenci, sizce bütünlemelere DAHA ÇOK çalışır mı ? Bence çalışır 🙂  

Ölü Katılığı (Rigor Mortis) Nedir?

Ölümden sonra, primer müsküler gevşemeyi takiben oluşan, istemli ve istemsiz kasların tümünde görülen bir katılık halidir. Klasik kaynaklar ortalama 3-6 saatte ölü katılığının geliştiğini, 10-12 saatte tüm vücudu tuttuğunu, yaklaşık 36 saatte de çözüldüğünü yazmaktadır, ancak yalnızca ölü katılığına dayanarak bir kişinin ölüm zamanını tayin etmek sağlıklı olmayacaktır. Bu süre ortamın ısısı, genel özellikleri, ölüm [devamını oku]

HCV nedir?

Flavivirüs ailesinde yer alan, (+) sarmallı, zarflı bir RNA virusudur. Bulaşma hemen her zaman kan yolu ile olmaktadır. Cinsel temasla ve anneden bebeğe bulaş olasıdır. Ülkemizde özellikle diyaliz hastaları ve yoğun kan ürünü alan hastalarda yüksek oranda belirlenmekdir. Virus karaciğere ulaşınca oluşan immun yanıt nedeniyle harabiyet meydana gelir.

Kedinize ait mini bir iletişim kılavuzu ister miydiniz? Önden buyrun..

Kedinizin sizinle iletişim kurmak için kullandığı farklı miyavlamalar ve hareketlerin anlamları nelerdir? İlgisiz canlılar olarak ünlenen kedileri çözmek çoğu kez zor olabilir. Tavır ve hareketlerine yakından bakmak aslında bizim fark ettiğimizden daha fazla sinyal yaydıklarını gösterecektir. Hepimiz biliyoruz ki eğer bir kedi kuyruğunu kürklü bir şal miktarı kadar kabartıyorsa, korkmuş veya kızmış olabileceği ve her [devamını oku]

Oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler için oksijen varlığı neden öldürücü etki yapmaktadır ?

Anaerobik canlılardaki oksijenin toksik etkisinin nedeni, oksijenden kaynaklanan bazı reaktif türlerin biyolojik molekülleri oksitlemeleri ve bu reaktif türlere karşı anaerobik canlılarda savunma sisteminin bulunmamasıdır. Oksijen sadece anaerobik türlerde değil, yaşamları için mutlaka moleküler oksijene bağımlı olan canlılarda da toksik etkilidir.

Entomoloji Ders Notları – Hemipteroidea

Entomoloji Ders Notları – Hemipteroidea

Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?

• Hücreler ortamdan ham materyali alırlar. • Enerji üretirler: Bu enerji iç ortam dengesini sağlamak, ve sentez reaksiyonlarını yürütmek için gereklidir. Termodinamiğin 2. Kanununa karşı koymak ancak enerji ile mümkündür. • Kendi moleküllerini sentez ederler. • Organize bir şekilde büyürler. • Çevreden gelen uyarılara cevap verirler. • Çoğalırlar (bazı istisnalar haricinde).

yaz geliyor, böceklerden nasıl korunabilirim?

Yaz geliyor böceklerden korunmak için sigara dumanı,  fesleğen, ateş yakmak ne önerirsiniz?

Omurgasız Hayvanlar, Final sorusu, 5 adet örnek

Sanırım Omurgasız dersinden baya muzdarip arkadaşımız var, sürekli iletişim profilimizden soru örnekleri için tavsiyeler geliyor. Ben de notlara bakıp 5 tanesini seçerek belki çıkabilir diye paylaşıyorum, kesinlikle gerçek sorular değildir, yüz görümlüğüdür 🙂 1. Sölenterelerin sölomatlardan farkı? 2. Protozoa üreme biçimleri nelerdir? 3. İnsanda parazit olarak yaşayan 4 tane Nematod yazınız? 4. Filumlar arası geçiş [devamını oku]