son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Adli Açıdan Kesici Alet Yaralarının Genel Özellikleri Nelerdir?

1. Yara dudakları genellikle düzgün olmakla beraber kullanılan aletin keskin yüzünün özelliklerine bağlı olarak çentiklenmeler veya düzensizlikler olabilir. 2. Yaranın her iki açısı da dardır. 3. Yaranın boyu genellikle derinliğinden fazladır. 4. Olguların büyük çoğunluğunda sadece deri ve deri altı dokular etkilenir. 5. Yara dudakları çevresinde ekimoz izlenmemektedir. 6. Yara zemini düzgün ve kayık şeklindedir.

İmmünoglobulin G (IgG) nedir?

Bu sınıftaki Ig’ler birbirine S-S bağları ile bağlı iki hafif, iki ağır polipeptid zincirinden oluşmuş Y şeklindeki moleküllerdir ve kandaki antikor mol. büyük bir kısmını (%75) oluştururlar. Erişkinlerde 100 ml serumda 1000-1500 mg IgG bulunur. İki tane Fab parçasına iki antijen bağlanabilir ve iki Fab parçası arasındaki açı 0-180o arasında değişebilir IgG’ler plasentadan geçebilen tek [devamını oku]

Virüslerde çoğalma nasıl gerçekleşir, şematize anlatım

Virüslerde çoğalma nasıl gerçekleşir, şematize anlatım

Biyoloji yerine hangi bölümü okumak isterdiniz? Tüm olumlu/olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum.

Mezun arkadaşlara sesleniyorum. Hep kötü, kaka, eh, okuma yapma diyorsunuz. Biyoloji yerine hangi bölümü okumak isterdiniz? Nedenleriz ile birlikte yanıtlarınızı alabilirsek ne mutlu bize, bizden sonra yolunu çizecek dostlarımıza..

Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?

►Havada bulunan gazların yalnızca %1-1.5’luk kısmı uçucu ağır metaller olmasına karşın bu maddelerin birikimleri günümüzde birçok rahatsızlığa neden olmaktadır. ►Bunun yanında toprak ve su kaynaklarına bulaşan ağır metallerin bitkiler tarafından alınarak ve bu ortamlarda gelişen canlılar tarafından absorblanması ile yine birikme yoluyla seviyelerinde giderek artmalar görülür. ►Maruz kalma süresi de hastalıkların sayısında artışa neden olmaktadır. [devamını oku]

Ortam nedir?

Canlı varlıkların bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri mekan birimine Ortam denir.

Lotus meyvesi, Hint lotusu, Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae, Proteales

Lotus meyvesi, Hint lotusu, Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae, Proteales

Cyanobacteria – Siyanobakterler

//

Neden kaşınırız, kaşıntının ölçütü ya da tatminiyet noktası nedir, nasıl ölçülür ?

Basitçe anlatacak olursak : Normal bir kaşınma hissi için, beynimiz deri altındaki sinir hücrelerine vakti geldiğinde kaşınma eyleminin sinyalini iletiyor. Sinir hücreleri harekete geçiyor ve kaşınmamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü derimizin yenilenmeye ihtiyacı var. Ölü hücrelerin, birçok başka yolla vücuttan atılması gibi bu yolla da atılarak yenilenmesi gerekiyor. Bunu da kaşınırken, havlu ile kurulanırken, giyinirken ya [devamını oku]

Evrimde Tip Kavramı

//

Embriyolu tavuk yumurtası, şematik görünümü

Embriyolu tavuk yumurtası, şematik görünümü

Prion nedir?

Prionlar insan ve bazı hayvan türlerinde Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalığına (TSE, transmissible spongiform ensefalopati) neden olan ve yaklaşık 250 amino asitten oluşan protein yapısındaki hastalık etkenleridir.

Chlamydia nedir?

Zorunlu hücre-içi bir bakteri ve enerji parazitidir. Hücre duvarında peptidoglikan bulunmaz. Hem DNA hem RNA içermeleri ile bakteri olarak tanımlanmışlardır. Üremeleri farklı bir mekanizma ile olur.

Perrenial bitki nedir? Çok yıllık bitki nedir?

Bazı bitkiler ise vejetatif organları ile çok yıllık hayat sürerler yanlız belirli mevsim ve yıllarda çiçek açıp tohum üretir ve çoğalırlar. Bunlara da perennial bitkiler veya çok yıllık bitkiler deriz.

Bisiklete bin, bir sürü sebebin var, neden diye sorma, sadece bin.. Yeşilist paylaşımıdır.

Bisiklete bin, bir sürü sebebin var, neden diye sorma, sadece bin.. Yeşilist paylaşımıdır.