son eklenenler

A ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriB ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriC ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriD ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriE ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriF ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriG ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriH ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriI ve İ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriJ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriK ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriL ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriM ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriN ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriO ve Ö ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriP ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriR ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriS ve Ş ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriT ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriU ve Ü ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriV ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriY ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriZ ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileriKeneler ve Kanamalı Kırım KongoSyphylus - Sifiliz - FrengiAşı türleri ve Aşı MekanizmalarıBağışıklık, Aşı ve Serum ÖzellikleriGrip, Bronşit, Öksürük, Nezle, Bitki TedavisiBaş Ağrısı, Migren, Şifalı Bitkilerle Nasıl Tedavi Edilir?Akciğer iltihabı, Zatürre, Akciğer Kanaması, Astım Şifalı bitkiler ile tedavisiSaç Dökülmesi, Saç Kıran, Kepek, Bitki TedavisiAşırı Terleme Sorunu ve Bitki TedavisiAraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir? heleley heleley

Çekirdekçik neden bir organel olarak kabul edilmiyor ?

Bütün canlı hücrelerde bulunduğundan dolayı, yönetim vasfına sahip; organelliği ilan edilemez.

LYS, Üreme, Üreme Konu Anlatımı

LYS, Üreme, Üreme Konu Anlatımı Üreme   Canlıların nesillerini devam ettirmek için kendilerine bezer bireyler oluşturmasına üreme denir. Üremede bir yandan birey sayısının artırılmasın sağlanırken diğer yandan türlerin sahip olduğu genetik bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılması sağlanır. Canlılarda iki tip üreme görülür. Eşeyli ve Eşeysiz Üreme  A-Virüslerde üreme Özel üreme şekilleri vardır.Mitoz,mayoz ve döllenme görülmez yeniden sentezlenme şeklinde (Sentrozom gibi) [devamını oku]

DNA denatürasyonu nedir?

DNA zincirlerinin birbirinden tamamen ayrılması olayına DNA’nın denaturasyonu adı verilir.

Ceratium sp. – Biyoloji Günlüğü Tohumsuz Bitkiler Laboratuvar Resimleri

Bölüm 7 – Eumetazoa ve Cnidaria

Bölüm 7 – Eumetazoa ve Cnidaria

Mutasyon oranı nedir?

Kültürlerde oluşan spontan mutasyonlar az çok sabit bir durum gösterirler. Mutasyon oranı her generasyonda herbir hücreye isabet eden mutasyon miktarı ile ölçülür. Mutasyon oranı şu förmülle hesaplanır: M.O.= Ms / N1-N0 M.O.=mutasyon oranı Ms=mutasyon sayısı N1=Başlangıçtaki mikroorganizma sayısı N0=Bir generasyon sonrası mikroorganizma sayısı

DNaz ve RNaz nedir?

DNA’ya etkili nükleazlar deoksiribonukleazlar ya da DNaz’lar, RNA’ya etkili nukleazlar ise ribonukleazlar ya da RNAaz’lar olarak adlandırılır.

Genetik şifre ve Transkripsiyon

Genetik şifre ve Transkripsiyon

neden oda olamıyoruz, paramıza mı kıyamıyoruz?

arkadaşlar biyologlar olarak sizce derneklerimiz ile ilgili nasıl bir sorunumuz var da oda olamıyoruz, onda biyolog işsiz diye yakınıyoruz, oda olmamız gerekiyor diye dert yanıyoruz, dava, avukat masrafları diyoruz, ama ne eksik, nerede hata yapıyoruz dersiniz?

Vücudundan ayrılan bir baş ve vücut organları makinalarla birbirine bağlanarak yapay bir sistem yaratılabilir mi?

1940 ylından Rusya’da yapılan bir deneyde bir köpeğin başı ve vücudu birbirinden ayrılmış ve geri kalan organları birbirlerine makinalar aracılığı ile bağlanmıştır. Kalp, akciğer gibi organlar vücut dışında görevlerini yerine getirebilmiştir. Ayrıca kesilen başın kan damarları makinaya bağlanarak yapay bir sistem ile oksijen ihtiyacı sağlanmış ve verilen tepkilere cevap alınmış. Aynı deneyde bir başka köpeğin [devamını oku]

Enterobacteriaceae Genel Özellikleri

//

Süper Erkek sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar?

Süper Erkek sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? xxy kromozomları nasıl bir araya gelir? Sanki iki ayrı soru sorulmuş a) xxy kromozomları; bilindiği gibi eşey kromozomları(gonozom), dişilerde mayoz bölünme sırasında “ayrılmama olayı” ile oluşur. Anafaz – I yada Anafaz – II de normal zıt kutuplara gitmesi gerekirken ayrılmadan bir kutba gider.Böylece anormal yumurta oluşur (22+XX, 22+0). [devamını oku]

Biyoloji aleminde bugün neler oluyor?

Biyoloji Günlüğü projesine günlük olarak takip edebildiğimiz kadar kısa ve öz haberler ile eşlik etmeye ve güncel tutmaya çalışacağız, bakalım neler oluyor..

Fotosentez yapan organeller olan kloroplastları hiç bu kadar detaylı görme şansınız olmuş muydu?

Fotosentez yapan organeller olan kloroplastları hiç bu kadar detaylı görme şansınız olmuş muydu?

kalbin çalışma prensibinde sinirlerin rolü nedir?

kalbin atriyo-ventriküler düğümünden çıkan sinaps atriyo-ventriküler dallanma yaparak his demetlerine ulaşırken 2-3m/sn ile hızlanmasıyla aynıdır.