son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Organik Kirlenme Nedir?

Evsel atık suların içerdikleri organik maddeler, su ortamlarında bulunan bakteriler tarafından ayrıştırılır. Bu ayrışma başlangıçta aerob koşullarda oluşur. Çünkü bakteriler, suda çözünmüş haldeki oksijeni yaşamsal aktiviteleri için kullanırlar. Oksijenli koşullardaki ayrışma devam edebildiği sürece organik maddeler çevre açısından bir sorun oluşturmazlar. Çünkü reaksiyonun son ürünü kirliliğe neden olmaz. İşte, sudaki organik maddelerin biyokimyasal ayrışımı için [devamını oku]

İntrinsik (esas) sonlandırıcılar nelerdir?

DNA’da GC bakımından zengin olan dizilerin, AT bakımından zengin olan dizilerin takip ettiği bölgeler otomatik terminasyona (transkripsiyonun sonlanmasına) neden olur. Bu tür dizilere intrinsik sonlandırıcılar denir.

Güzeller güzeli Bıdık kız yuva arıyor!

1 Yaşına yakın küçücük kısırlaştırılmış bir kız. Büyüklüğü bu kadar olacak, kibar sessiz, uyumlu Bıdık kızımıza ömürlük yuva arıyoruz. Bu küçücük hakiyle sokakta ve barınakta yaşayamaz, siz onun ailesi olur musunuz? İletişim: 0537 612 78 74 Antalya     Hayvan Severler grubu tarafından paylaşılmıştır.

Parazitoloji, farklı bir bakış açısı.. Gülümseyen kurtçuğa dikkat :)

Parazitoloji, farklı bir bakış açısı.. Lütfen gülümseyen kurtçuğa dikkat edelim 🙂

Ne söylediğimiz hakkında hiçbir fikrimiz olmayınca gülücük kullanıyoruz.

Bilgiye göre gülücük işaretleri kullandığımız zaman ne söylediğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok! Gülücük işaretlerini günlük yaşamlarımızda gitgide daha fazla kullanıyor olduğumuz inkâr edilemez. Oxfor Sözlükleri, 2015’te yılın kelimesi olarak “mutluluk gözyaşlarına sahip yüz”ü seçmişti ve şimdi ebeveynlerimiz bile bu sevimli resimleri mesajlaşmalarına dahil ediyorlar. Dilbilimcilerin gülücük işaretlerini Mısır simge yazıları ile karşılaştırmaları ve onları, yazılı [devamını oku]

Deney hayvanı hangi özellikleri taşımalıdır?

Deney hayvanı nedir? Deney hayvanı hangi özellikleri taşımalıdır? Deney hayvanı kaça ayrılır? Hiperimmun serum ve komplement gibi biyolojik materyallerin elde edilmesi amacıyla zorunlu olarak canlı konak olarak kullanılan hayvanlara deney hayvanı diyebiliriz. Virüslerin üretilmesi amacıyla en sık kullanılan deney hayvanları arasında tavşan, rat, fare, hamster, civciv ve maymunlar sayılabilir. Ancak araştırma amaçlı çalışmalarda kullan›lan kedi, [devamını oku]

Torba yasa kabul oldu, biyologlar da artık iş güvenliği uzmanı olabilecek!

02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No. 6495, Kabul Tarihi: 12/7/2013)’a göre: MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı [devamını oku]

Bölüm 9 ve 10 – Ceolomata ve Aceolomata – Plathelminthes

Bölüm 9 ve 10 – Ceolomata ve Aceolomata – Plathelminthes

Neden gece olunca kas ağrıları ve kramplar artar?

Kramplar ve kas ağrıları neden geceleri daha yoğundur?  Kramplar aniden ortaya çıkan, acı veren, şiddetli kas kasılmalarıdır. Vücudun herhangi bir bölgesindeki kas dokularında ortaya çıkabilen bu kasılmalar birkaç saniye ile birkaç dakika arasında devam edebilir. Kaslar kasılıp gevşeyerek vücudumuzun hareket etmesini sağlayan dokulardır. Ancak istemsiz olarak kasılıp belli bir süre gevşemediklerinde kramplar oluşur. Kaslardaki yorgunluğun, [devamını oku]

Makromoleküller nasıl oluşur ?

Makromoleküller, dehidrasyon sentezi veya kondensasyon sentezi ile oluşur. Monomerler bir araya gelerek polimerleri oluşturur ve bu işlem esnasında su molekülü açığa çıkar. Polimerlerin oluşumunu sağlayan kondensasyon reaksiyonu spesifik enzimler tarafından katalize edilir, dolayısıyla sadece doğru monomerler reaksiyona dahil edilirler.

LYS, Eşeysiz Üreme, Üreme Çeşitleri Konu Anlatımı

LYS, Eşeysiz Üreme, Üreme Çeşitleri Konu Anlatımı Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri  Bir canlıdan döllenme olmaksızın yeni bireylerin oluşturmasına denir.Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünmeye dayanır.Eşeysiz üreyen canlılarda kalıtsal çeşitliliğe sebep olan tek etmen mutasyondur. Eşeysiz üreyen canlıların çoğunda zaman zaman eşeyli üremede görülür.eşeysiz üreme, bölünme, tomurcuklanma,sporlu üreme ve vejatatif üreme gibi çeşitlere ayrılır. A-Bölünerek üreme Tek [devamını oku]

ÖSYM – Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri – Güncelleme – 21 Kasım 2011

DUYURU (21 Kasım 2011)   Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri   ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda, bugüne kadar yapıla gelen uygulamalara ilave olarak, güvenliği daha da artırmak amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır: 1. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim [devamını oku]

Epitel dokudaki farklılaşmış hücreler nelerdir?

1. İyon taşıyan hücreler 2. Pinositozla taşıma yapan hücreler 3. Kimyasal mesaj meydana getiren hücreler ( Nörokrin, Parakrin, Endokrin, Otokrin salgılama) 4. Protein sentezleyen hücreler 5 Diffüs nöroendokrin sistem hücreleri (DNES) 6. Steroid salgılayan hücreler

Öğrenirken kitaplara bağlı kalmayın! Tavsiye Bilim, Biyoloji siteleri..

Öğrenirken kitaplara bağlı kalmayın! Tavsiye Bilim, Biyoloji siteleri.. http://www.youtube.com/watch?v=hDAJbr1YmMg

Canlı hücre programlayabilen yazılım biyologlar tarafından üretildi.

Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler. Biyologlar ilk defa, basit bir yazılım dili aracılığıyla canlı hücreleri bir bilgisayar gibi programlayarak her türlü işlevi gerçekleştirmelerini sağlayan bir yazılım türü üretti. Biyologlar, bizim için faydalı şeyler yapabilen, özel olarak üretilmiş bakteri ve diğer tek hücreli canlıları 1973’den beri üretiyordu. kaynak