son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Yeni bir saç stili mi arıyorsunuz? Alpakalar size örnek olabilir.

Yeni bir saç stili mi arıyorsunuz? Alpakalar size örnek olabilir.

Cochlostyla camelopardalis, Bradybaenidae , Gastropoda, Mollusca

Cochlostyla camelopardalis, Bradybaenidae , Gastropoda, Mollusca cite: www.schnecken-der-welt.de

Mantarların genel özellikleri nelerdir?

Ökaryotik Filamentli (ipliksi) Hücre duvarına sahip Hareketsiz Fotosentetik pigment içermezler Heterotrof Saprofit Parazitik Simbiyont Basit bileşikler (a.a., monosakkaritler gibi) sitoplazmik membrandan geçebilir Yüksek molekül ağırlığına sahip bileşikler sindirim enzimleri ile monomerlerine ayrılırlar Kullanmadıkları tek organik molekül METAN Şekil, davranış ve hayat devri bakımından birbirine uymayan çok sayıda org. içerirler Bir kısmı sucul (tatlı su ve [devamını oku]

Su nedir?

En iyi çözücüdür. Besin maddelerinin hücre zarından geçmesi için suda erimiş olmaları gerekir. O2 ve metabolizma ürünleri su ile taşınır. Mitokondri, salgı granülleri vd. su sayesinde hereket eder. Endositoz sulu ortamda yapılır. Vücut ısısının ayarlanmasında önemlidir. Kayma özelliğinden dolayı, eklem yerlerinde tampon ödevi görür.

Bitkilerde Üreme Konu Anlatımı, LYS, YGS

BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME  Bu ders notumuzda bitkilerde üreme ve gelişme konusunu göreceğiz. Bitkilerde üreme olayına yardımcı olan yapılar ve bu yapıların  özellikleri, bitkilerdeki üreme çeşitleri ve daha fazla bilgiyi ders notumuzda bulabilirsiniz. I-Tohumsuz bitkilerde Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür: Metagenez Sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar Gametofitlerde anteridyum [devamını oku]

Bazal lamina (zar) nelerden oluşur?

Bazal lamina’da moleküler olarak laminin, entactin (nidojen), fibronektin, tenasin, kollagen tip IV proteinleri ve bir proteoglikan olan heparan sülfat bulunur. Bu kadar çok protein multiadezif komponentlerle, hücre yüzeyindeki reseptörler arasında oluşan bağlanmalarla bazal laminayı oluşturur. Özellikle laminin ve enactin(nidojen) vücutta her yerde bulunan bazal laminanın temel bileşenidir.

Afrika’nın en korkusuz hayvanı ile tanışın: Bal porsuğu

Felaket metanetli bir hayvan.. Bir yılanı yerken geçici olarak zehirlense dahi uyanıp tekrar inatla yemeye devam ediyor! http://www.youtube.com/watch?v=lPPAh86ti8w

Mantarların büyüme ve çoğalmaları nasıl olur?

Apikal büyüme (hif ucundan büyüme) Eşeyli ve eşeysiz çoğalma Eşeysiz çoğalma Tomurcuklanma Fragmentasyon (parçalanma) Sporlarla Sporangiumda; sporangiospor Hif ucunda; konidia Tek hücreli ve küçükse; mikrokonidia Çok hücreli ve büyükse; makrokonidia Klamidospor; hif ucunda veya ortalarında kalın ve çift katlı spor kılıfı ile çevrili sporlar Arthrospor;hifin bölünmesi ile oluşurlar Blastospor; mayalarda görülen tomucuklanmaya benzer spor oluşumu

Civa klorür – Civa klorid (HgCl2) nedir, nerelerde kullanılır?

Beyaz kristalize bir maddedir. Oda sıcaklığı suda % 7, alkolde % 33 oranında eriyebilir. Doku tespitinde yaygın olarak kullanılan bir tuzdur. Ancak kuvvetli büzücü etkisi nedeni ile yalnız başına kullanılmaz. Boyama sırasında dokuda daha parlak bir renk oluşumunu ve daha kolay boyanmayı sağlar.

Bir insan kalbinin, içten görünümü, gerçek bir kalbi en son ne zaman gördünüz? O kadar da sevecen bir kırmızılığı yok gibi değil mi :)

Bir insan kalbinin, içten görünümü, gerçek bir kalbi en son ne zaman gördünüz? O kadar da sevecen bir kırmızılığı yok gibi değil mi 🙂

Botrytis nedir?

►Bitki ve bitkisel gıdalar üzerinde gri küflenmeye neden olur. ► B.cinerea bağlarda küllenme hastalığına yol açar. ►Turunçgiller, çilek, armut, üzüm gibi birçok meyvede gri küflenme yapar. ►B.allii soğanlarda gri çürüme yaparak dokuları yumuşatır.

Argiope argentata, Arachnida, Araneae, Araneidae

Argiope argentata, Arachnida, Araneae, Araneidae  

Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans / Doktora yapmak

İyi Kötü 4. sınıfa kadar geldim sayılır sonrası için epey kafa yoruyorum ama çıkmazdayım.. Kafamı karıştıran birçok seçeneğin olması aslında. Bazı hocalarım “Gel Yanımızda yüksek lisans doktora yap” diyor ama sonrasını sorduğumda cevap alamıyorum. Sanırım “sonrasında tek başınasın” deniliyor buna. Bölümü çok sevmem ve araştırmaya olan merakım beni yüksek lisans ve sonrasına doğru çekerken, Doktoradan [devamını oku]

Uyku alışkanlıklarımız kalıcı beyin hasarına sebep olabilir.

Neden çok geç olmadan yatağa girmelisiniz? Çünkü yeni araştırma, uyku alışkanlıklarımızın kalıcı beyin hasarına sebep olabileceğini buldu.  Bir grup insan 6 gün 4 saat ve sonra 6 gün 12 saat uyudu. Buna göre alınan verilere bakıldığı zaman uyku borcunun bünyede olumsuz etkileri gözlendi, karbonhidrat metabolizmasına ve iç salgıya zararlı olduğu saptandı ve yaşlanma belirtilerine uygun [devamını oku]

Zavallı.. Bir amip sarılması her zaman keyifli olmayabilir..

Zavallı.. Bir amip sarılması her zaman keyifli olmayabilir..