son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Beyin tümörü için eski bir ilaç olan flavopiridol favori görüldü.

Beyin kanserini tedavi etmede eski bir ilaç değerlendirilebilir. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir takım, geçmişte farklı kanser türlerini tedavi etmede kullanılan yapay bir flavonoid olan flavopiridol’ün, beyin tümörlerine karşı savaşta da önemli bir paya sahip olması için yeniden değerlendirilebileceğini buldu. Bahisler yüksek: Flavopiridol’ün mücadele etmek için kullanılabileceği glioblastomas, beyin kanserinin en yaygın şekli ve şu [devamını oku]

Kemik Doku Konu Anlatımı, LYS

Kemik Doku Konu Anlatımı, LYS Kemik Doku: Kemik doku hücrelerine osteosit ve ara maddelere de osein denir. Kemiklerde mineraller biriktiği zaman kırılganlık fazladır. (Yaşlılar).Vücudumuzda kemikleri oluşturan dokular iki çeşittir. Süngerimsi Kemik Doku: Delikli görünen içerisindeki kırmızı iliğinden dolayı kırmızı görünen kemik dokudur. Vücudumuzda uzun kemiklerin baş kısımında kısa ve yassı kemiklerin içinde yer alır. Sert Kemik [devamını oku]

Paratiroid Bezi ve Salgılanan Hormonlar

…Tiroit bezinin üzerinde ikisi üstte ikisi altta olacak şekilde konumlanmış,dört küçük bezden oluşur. …Paratiroit bezinin salgısına parathormon denir. …Bu hormon kalsitonin ile birlikte kandaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. …Kandaki kalsiyum miktarı normal değerin altına düşerse parathormon salgısı artar ve kemikten kana kalsiyum geçişi başlar. …Kandaki kalsiyum miktarı kalsiyum ve parathormonun etkileriyle düzenlenir.Parathormon kandaki kalsiyum [devamını oku]

Inermocoelotes anoplus, Araneae, Arachnida, Agelenidae, Lycosoides

Inermocoelotes anoplus, Araneae, Arachnida, Agelenidae, Lycosoides

Etidyum-bromid çalışma alanı.. Eldiven kullan ya da mutasyona uğra!

Etidyum-bromid çalışma alanı.. Eldiven kullan ya da mutasyona uğra!

Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?

Dolaşım sistemi olmayan canlılar tek hücrelilerdir. Bu canlılarda kan dolaşım sistemi bulunmaz. Hücre içi madde iletimi genellikle protoplazmik hareketlerle gerçekleştirilir. Örneğin amipte hücre içi iletimi protoplazmik çalkalanma ve karışma gibi ameboid hareketle sağlanırken, sillilerde protoplazma içindeki besin kofulu, belli bir yol takip ederek hücreyi dolaşır. Süngerler ve sölenterlerde madde taşınması basit difüzyon ve sitoplazma hareketleri [devamını oku]

Organel benzetmece, ingilizce pekiştirmece | Cell Phone

Organel benzetme, ingilizce pekiştirmece | Cell Phone Evet Türkçe bakınca ıyyy dedirten bir ürün olsa da, beginner seviyede bir ingilizce ile tad alınabilecek bir görsel ürün olduğumu hepimiz kabul edelim 🙂

Hepimizde var, iyi ya da kötü, verimli yada körelmiş, ama lütfen kullanalım! Evet, isimlendirme yaparken House amcamıza özendim (bkz. Dr. House)

Hepimizde var, iyi ya da kötü, verimli yada körelmiş, ama lütfen kullanalım! Evet, isimlendirme yaparken House amcamıza özendim (bkz. Dr. House)

İskelet kasından silindirik kas fibrilleri, SEM görüntüsü

İskelet kasından silindirik kas fibrilleri, SEM görüntüsü

İçerisinde Türkiye’yi bulmaya çalışacağımız, bu sene yayınlanan bilimsel makale ve ülke oranlarına ilişkin demografik görsel.

İçerisinde Türkiye’yi bulmaya çalışacağımız, bu sene yayınlanan bilimsel makale ve ülke oranlarına ilişkin demografik görsel.

LYS, Duyu Organları Konu Anlatımı, Dil Konu Anlatımı

DUYU ORGANLARI 5 duyu organı vardır. Duyu organları dışarıdan gelen uyarıları alırlar. Duyu organları dışarıdan gelen fiziksel, kimyasal, mekanik, optik uyarıları alarak sinir sistemi ile gerekli yerlere iletirler. Duyu organlarımızda uyartıları alan özelleşmiş reseptör hücreleri bulunur. Reseptör Çeşitleri: Fotoreseptör: Işığa karşı duyarlıdır. Gözde bulunur. Kemoreseptör: Kimyasal maddelere karşı duyarlı olan reseptör. Ağız ve dilde bulunur. Termoreseptör: Işığa karşı, [devamını oku]

5′ – 3′ fosfodiester bağı nedir?

Bir nükleotidin hidroksil grubu (OH), diğer bir nükleotidin fosfat grubu ile kovalent fosfodiester bağı oluşarak birbirine bağlanır. DNA’daki fosfodiester bağları, ardışık şekerlerin 5′ ve 3′ karbon atomları arasında oluştuğu için, bu bağ oluşumuna 5′ ve 3′ fosfodiester bağı adı verilmiştir.

Nuctenea umbratica, Arachnida, Araneae, Araneidae

Nuctenea umbratica, Arachnida, Araneae, Araneidae

Sentromer ve kromatidleri gösteren, Insan kromozomları, SEM (TEM – tar. elek. mik) görüntüsü, Adrian T Sumner

Sentromer ve kromatidleri gösteren, Insan kromozomları, SEM (TEM – tar. elek. mik) görüntüsü, Adrian T Sumner

İnsanda Hormonlar Genel Özellikleri

…İnsanlarda ve diğer hayvanlarda endokrin bezlerin salgıları(hormonlar) doğrudan kana verilir ve sadece hedef dokuda etkilidir. …Çünkü her hormon için hücre zarları üzerinde seçici ve alıcı reseptörler (glikoproteinler ve glikolipitler) bulunur. …Vücudumuzdaki bir çok olayın gerçekleşmesi birden fazla hormon çeşidiyle sağlanır. …Örneğin kan şekerinin ayarlanması,pankreastan ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan dört ayrı hormonla sağlanır. Hormonlar zar [devamını oku]