son eklenenler

"Biyologlar ne istiyor?" Tarım Bakanlığı üretici gazetesi röportajı ...Laboratuvarlarda teknik personel çalışmasına dair yönetmelik 25.08.2011Biyologlar neden cezalandırılıyor?Biyologlar canlı hücreyi programlayabilen yazılım türü ürettiler.Farenot ekibi uzaya gitmek için hazır bekliyor.Vücuttaki tüm dokuları iyileştirebilecek yöntem bulunmuş olabilir.Bilim insanları ters fotosentezi gerçekleştirmenin yolunu buldu.Size özel beyin yapınızla stresi fark etmeden yeniyor olabilirsiniz.İnsan DNA’sında uyur halde, el değmemiş bir antik virüs var!Hepimiz otizm genlerine sahibiz.Biyologlar, sadece 437 tane genle yeni bir bakteri türü oluşturdu.Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde hayatta kalabilecek mercanlar bulundu.Alzheimer Hastalarının Unuttuğu Hatıraları Geri GetirebilirizBeynimiz kötü alışkanlıkları bırakma çabalarımızı baltalıyor.Memeliler de kuşlar gibi manyetik algıya sahip görünüyor.Yanık sonrası enfeksiyonla savaşan bir sargı bezi geliştirildi.Bakteri hücrelerinin ilaçlara nasıl direnç kazandığı keşfedildi.Bir hücrenin yağ miktarı ile o hücrenin ömrü arasında bir bağlantı tespit edildi.Evrimsel yaklaşımla canlı tutup kanserden uzak durmak!Memeli beyni dondurularak tamir edildi ve tekrar aktif edildi.Sebzeleri kaynatıldığında B ve C vitaminleri pişirme suyuna geçiyor.Egzersiz yapmanın neden tek başına kilo kaybettirmeyeceği bulundu.Ömrü Uzatan Genler Keşfedildi.Wolff-Chaikoff Etkisi nedir?Renshaw Hücresi nedir?Poiseville Denklemi nedir?Kapasitans ve Komplians nedir?Dalton Kanunu nedir?Parsiyel Basınç nedir?Zellweger Sendromu nedir?Reed-Sternberg Hücreleri nedir?Kaldesmon nedir?Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir?Sirkumvallat Papillaları nedir?Von Ebner Bezleri nedir?Hirschsprung Hastalığı nedir?Keratohyalin Granülleri nedir?Lacis Hücreleri nedir?Medullipin nedir?Entactin nedir?Terascin nedir?Kondronektin nedir?Osteonektin nedir?Fibrillin nedir?Oxyphil Hücreler nedir?Üregastron nedir?Peyer Plakları nedir?Lipoblast nedir?Eustachian Tüpü nedir?Kulchitsky veya K Hücreleri nedir?Ampulla Vateri nedir?Oddi Sfinkteri nedir?Glisson Kapsülü nedir?Bellini Kanalları nedir?Meissner Plexusu nedir?Rattke Kesesi nedir?Martinotti Hücreleri nedir?Cajal Horizantal Hücreleri nedir?Von Ebner Glandları nedir?Bowman Bezleri nedir?Zeis Glandları nedir?Moll Glandları nedir?PP Hücreleri... Pankreasta bulunan, pankieatik polipeptid salgılayan ve pankreasın ekzokrin sekresyonlarını inhibe eden hücrelere verilen isimdir.Weibel-palade cisimcikleri nedir?Waldeyer Halkası nedir?Lacteal nedir?Defansin nedir?Goblet Hücre nedir?Osteoprogeritör Hücre nedir?Osteoid nedir?Rodopsin nedir?Ranvier boğumu nedir?Kalsiform hücre nedir?Rosenthal fibrilleri nedir?Nörilemmosit nedir?Kromatolizis nedir?Kinosilyum nedir?Stereosilyum nedir?Otokonia nedir?Calsequetrin nedir?Hening cisimcikleri nedir?Sharpey lifleri nedir?Howskip lakunası nedir?Saç kıran nedir? Saç kıranı nasıl anlarız, tedavisi nasıl olmalı?Hastalık yapıcı ağır metaller ve etkileri nelerdir?Vazodilatasyon nedir?Vazokonstriksiyon nedir?Sıtma hastalığının tanısı nedir?Sıtma hastalığının belirtileri nedir?Sıtma hastalığının bulaşma yolları nelerdir?Sıtma hastalığı etmenleri nelerdir?Sıtma (Malaria) hastalığı nedir?Sakatatlar iyi pişirilmez ise ne gibi hastalıklar kaparız?Bağışıklık nedir ve tipleri nelerdir?Trichomonas vaginalis genel özellikleri nelerdir?Microspirodia genel özellikleri nelerdir?İsospora genel özellikleri nelerdir?Cyclospora genel özellikleri nelerdir?Cryptosporidium genel özellikleri nelerdir?Dientamoeba fragilis genel özellikleri nedir? heleley heleley

Bitki Hücrelerinden DNA İzolasyonu CTAB Yöntemi

Bitki Hücrelerinden DNA İzolasyonu
(CTAB Yöntemi)
Giriş
Bitkilerden DNA izolasyonu bitki türüne, kullanılan kısmına, materyalin kuru veya
taze olmasına göre çeşitlilik gösterir. Bitkisel dokulardan DNA izolasyonunda en önemli adım
hücre duvarının mekanik (ezme, dondurup kırma gibi) veya kimyasal (hücre duvarının selülaz
ile sindirilmesi gibi) yöntemlerle parçalanmasıdır. DNA’ya zarar vermeyen fiziksel
yöntemlerden sıvı nitrojenle dondurup kırma yöntemi sıklıkla kullanılır. Bu laboratuarda
soğan hücrelerinden DNA izole edeceksiniz.
Materyaller
CTAB tamponu, absolüt etanol , %70 Etanol, 3M sodyum asetat, 55°C su banyosu,
Kloroform izoamil alkol (24:1)
CTAB Tamponu
2 g CTAB (Hekzadesil trimetil amonyum bromit)
10 ml 1M Tris pH8
4 ml 0.5 M EDTA pH 8
28 ml 5 M NaCl
40 ml dH2O
1 g PVP 40 (polivinyl pyrrolidone)
pH 5’e ayarlanır, son hacim distile su ile 100 ml’ ye tamamlanır.
Metot
1. Soğan köklerini parçalayarak eziniz (gerekirse hücre duvarını parçalamak için
kökler -80°C’de bekleterek ya da sıvı nitrojenle dondurup kırılabilir) ve tampon içerisinde
homojenize ediniz.
2. 500 μl CTAB tamponu/bitki ekstraktı karışımını bir ependorf tüpe alınız ve 15
dakika 55 °C su banyosunda karıştırarak inkübe ediniz.
3. İnkübasyondan sonra CTAB tamponu/bitki ekstraktı karışımını 1200g’ de 5 dakika
santrifüj ederek hücre parçalarını çöktürünüz. DNA süpernatana çıkacaktır. Süpernatanı alıp
başka bir tüpe aktarınız.
4. Tüpe 250 μl kloroform:izoamil alkol (24:1) ekleyerek karıştırınız. 1300 rpm’ de 2
dakika santrifüj ediniz. Süpernatanı alıp başka bir tüpe aktarınız.
5. 1/10 hacim 3M sodyum asetat ve 2 hacim soğuk absolüt etanol ekleyerek (bu
aşamada -20 °C’ de 1 saat bekletebilirsiniz) DNA yumağını elde ediniz. Bir pipet ucu
yardımıyla DNA’ yı %70’ lik soğuk etanol içerisine alıp çevirerek karıştırınız. Bu işlemi
tekrarlayınız.
Alternatif olarak 1300 rpm’ de 5 dakika santrifüj edip DNA peletini elde edebilir,
üst fazı uzaklaştırdık tan sonra %70’ lik soğuk etanol ile iki kez yıkayabilirsiniz.
6. 1300 rpm’ de 5 dakika santrifüj ederek DNA peletini elde ediniz. Bütün
süpernatanın uzaklaşmasını sağlayarak, DNA peletini yaklaşık 15 dakika kurumaya bırakınız.
7. DNA peletini steril distile su veya 1x TE içerisinde çözünüz. Gerekirse 10 μg/ml
RNaz A ekleyip suspense ediniz.
8. Solüsyonu DNazların inhibisyonu için 65 °C’ de 20 dakika inkübe ediniz.

Çok teşekkür ediyorum bu siteyi yapıp yayımlayan arkadaşlardan.. Çok güzel çok verimli bir kaynak..

Severek, ailecek takip ediyoruz. Sizle görüşmek tek temennimiz. Biyolojinin üstadı…

başka kaynakları kullanmayın onlar sizi kullansın dostum

bunlara da bakabilirsiniz

Bir kaynağın “Bilimsel Değerini” nasıl anlayabiliriz? LYS, Solunum Sistemi, Konu Anlatımı LYS, Dolaşım Sistemi, Konu Anlatımı Yeni bir soru ile sayfamızı çalkalamaya devam ediyor üyemiz :) Glasiyal asetik asit (CH3COOH) nasıl hazırlanır, nerelerde kullanılır? 21.Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi İmmünoglobulin A (IgA) nedir? glikoneogenezis Amaurobius jugorum, Arachnida, Amaurobiidae, Amaurobius Pinositosis Viral enzimler nelerdir? Bu sefer de kas fiberlerini görelim. Renkli SEM ile iskelet kasındaki fiberler.. Regalecus glesne, Regalecidae, Lampriformes, Actinopterygii Biyoloji Sözlük adresine siz de başlık oluşturabilir, kendi konularınızı yoruma açabilirsiniz, biliyorsunuz değil mi ? :) Semenderden yola çıkan araştırmacılar tüm dokuları iyileştirebilecek yöntemi bulmuş olabilir.