son eklenenler

iklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir?Mekansal boyutlarına göre çevre kaça ayrılır?Kim 500 milyar ister sorusu: Bir biyolog için hangisi doğru bir ifadedir?İnsanda sindirim sistemini oluşturan organlar nelerdir?Sindirim nedir?Dolaşım sistemi olmayan canlılar nelerdir?Kapalı dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Büyük kan dolaşımı nedir? Sistematik dolaşım nedir?Açık dolaşım sistemi nedir? Hangi canlılarda görülür?Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler) nelerdir?Bir hücrenin temel yapı taşları nelerdir?Elektrolitler nelerdir? Elektrolitlerin görevleri nedir?Hücrelerin fonksiyonel özellikleri nelerdir?Megakaryosit nedir? Megakaryosit nerede üretilir? heleley heleley

Bilim kulüplerinden evrim sansürüne tepki

TÜBİTAK’ın Evrim Bilimine getirdiği sansüre tepki olarak çeşitli üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin üye olduğu bilim kulüpleri ortak bir açıklama yapmış. Bizimde bu konuda onları yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. bizbiliminyolundayiz@gmail.com adresine mail atarak meslektaşlarımıza destek olduğumuzu iletebiliriz.

Açıklamada İmzaları Bulunan Kulüpler:
Ankara Üniversitesi Evrim Çalışkanları Topluluğu
Ankara Üniversitesi DTCF Bilim ve Sanat Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Kitap Topluluğu / Evrim Atölyesi
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Topluluğu
Hacettepe Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu
ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu
ODTÜ Evrim Ağacı (BİYOGEN alt grubu
İstanbul Üniversitesi Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü / Evrim Atölyesi
İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü / Evrim Atölyesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Düşünce Kulübü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi EBAT Evrim Araştırmaları Grubu
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Kulübü
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilim ve Düşünce Topluluğu
İTÜ Astronomi Kulübü

Yapılan Açıklama:

”TÜBİTAK bilimi terk ediyor, biz bilimin yolundayız”

Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın, evrim bilimini konu eden kitaplardan biri hariç tüm kitapların basım ve satışını durdurduğu gündeme geldi. Bilimin toplumsallaşmasının en önemli araçlarından biri popüler bilim kitaplarıyken, TÜBİTAK’ın uzun süredir uyguladığı yayın politikasıyla popüler bilim kitaplığı genişletilmiyor ve baskısı biten kitaplar yayından kaldırılıyor. Kurumun popüler bilim kitaplığındaki on adet evrim kitabı yayından kalkmış durumdayken, şu an yalnızca bir evrim kitabı satış halinde bulunuyor. TÜBİTAK’ın evrim alanındaki değerli eserlerin yayından kalkmasını engellemek için çeşitli önlemler almamasını basit bir yayıncılık politikası olarak değil, ülkenin içinden geçtiği karanlık sürecin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz.

Evrim biliminin ilk ve orta öğretim müfredatından çıkartılması ve evrimi anlatan öğretmenlerin çeşitli soruşturmalara tabi tutulması gibi uygulamalarla evrim karşıtlığının devletin resmi politikası haline getirildiğini gördük. Siyasi iktidar hız kesmedi ve özerk olması gereken kurumlar olan TÜBİTAK ve TÜBA kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan siyasal iktidara bağlandı. Bu kurumlar işgal edildi, büyük tasfiye ve dönüşüm süreçleri yaşadı. 2009 yılında, TÜBİTAK’ın aylık popüler yayını “Bilim ve Teknik” dergisinin Darwin’in 200. yaşı sebebiyle hazırladığı kapak dosyasının değiştirilmesi ve derginin genel yayın yönetmeninin görevine son verilmesi ya da TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak’ın “Evrim teorisine inanan var, inanmayan var” şeklindeki akıl dışı açıklaması aynı gericileşmenin sonuçları olarak görülmelidir. TÜBİTAK’ın temel bilimlere aktardığı kaynakları hızla azaltırken, bunları doğrudan sermayeye hizmet eden çalışmalara aktarması, yani bilim alanının piyasalaştırılması, yine aynı sürecin sonucudur. Bu gibi örnekler, bilim ve akademideki gericileşmenin yalnızca bir bölümüdür. Süreklileşmiş bu saldırıların yanında, akademiyi ve bilimi daha da muhafazakârlaştırıp piyasaya açacak yeni YÖK yasası gibi köklü saldırılar da önümüzdeki süreçte karşımızda duruyor.

İnsanlığın bilim bilgisinin korunması, çoğaltılması ve halka ulaştırılması süreçlerinin sorumluluğu artık siyasal iktidar tarafından işgal edilmiş bu kurumlarda değil bizdedir. TÜBİTAK bilimin yolundan dönse de, bilimden ve aydınlanmadan yana üniversite öğrencileri olarak biz bilimi anlatmaya devam edeceğiz.

Kurumları kararnameleriyle, atamalarıyla teslim alabilirler; fakat bilim ve aydınlanma düşüncesini, düşünen ve aydınlatan insanları teslim alamazlar. Daha önceki iktidar sahiplerinin dünyanın döndüğü gerçeğini teslim alamadıkları gibi…

Üstlendiğimiz tarihsel sorumluluk ışığında, TÜBİTAK’ın tartışılan ve samimiyetinden şüphe duyduğumuz yayın politikasının da takipçisi olacağımızı ve evrim bilimi bilgisinin halka ulaşması için çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Madem karanlık bir dönem, o halde aydınlatalım!’

katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

Kediler neden hep tuhaf davranır? Açık sözlü ol, biraz baskın ol, bu kadar çekinik olma.. Pinaceae – Pinus sp. (Çam) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri İntegrin nedir? Görevleri nelerdir? Atlar ayakta mı uyur? Öyleyse nasıl ayakta uyuyor ? Evet iğrenç olabiliriz, ancak gülümsediğinizi de gördük, inkar etmeyin, tek hücreli espirisi, mesleki mizah, Erdil Yaşaroğlu Pecten sp. – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri Uluslararası Bilim Olimpiyatları “Yaz Okulu” Afyon’da Başlıyor! Yılanlarda zehir aygıtı tipleri nelerdir? tez yazmak Selaginella selaginoides, Lycopsida, Selaginellaceae Sizce bu el yapısı hangi hayvana ait? Nöroglia (Glial) hücre tipleri nelerdir? MikroRNA nedir ? sitemiz cep telefonundan da çok güzel görünüyor ki!