son eklenenler

Mikroskop incelemelerinde kapatma işlemi nasıl yapılır? Mikroskopta kesitleri boyama nasıl yapılır? mikroskopta kesitleri lam üzerine alma nasıl yapılır? mikroskop materyallerinde kesme nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Emdirme (embeding) ve bloklama nasıl yapılır? mikroskobik incelemede Parlatma (saydamlaştırma) nasıl yapılır? cansız inceleme için dehidrasyon (suyu giderme) nasıl yapılır? cansız inceleme için yıkama ve fiksatif temizliği nasıl yapılır? cansız inceleme için fiksasyon (tespit) nasıl yapılır? cansız inceleme için doku örneği nasıl alınır? mikroskopta cansız (ölü) inceleme nasıl yapılır? Mikroskopta canlı (vital) inceleme nasıl yapılır? Mikroskop bakımı nasıl yapılır? Büyütülmüş görüntü elde eden optik sistem özellikleri nelerdir? mikroskop nedir? Ölçü birimleri nelerdir? Gastrointestinal Dolaşım nedir? İlerletici Hareketler (Peristaltizm) Nedir? muskularis mukoza nedir? İleoçekal sfinkter nedir? Anal sfinkterlerin görevi nedir? pilor nedir? Kardia - Gastro özofageal sfinkter nedir? Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri nedir? Kalın bağırsak görevleri nelerdir? İnce bağırsak görevleri nelerdir? Pankreasın görevleri nelerdir? Safra (Öd) kesesi görevi nedir? Karaciğerin Görevleri Nelerdir? Üst sindirim sistemi organları nelerdir ? Sindirim Sistemi Organları ve görevleri Embriyo kesesi nasıl beslenir? Antipod hücresi nedir? Merkezi Hücre Nedir? Sinergitler nedir? Dişi Gametofit Tipleri Nelerdir? Megaspor ana hücresi nedir? Arkespor hücresinin özelliği nedir? Nusellus nedir? Obturator nedir? Funikulus nedir? İntegüment nedir? Megasporogenez nedir? Tapetumun Görevleri Nelerdir? Tapetumun çeşitleri nelerdir? Tapetum nedir? Çiçeğin yapısal özellikleri nelerdir? Kaliks nedir? Ginekeum nedir? Andrekeum nedir? Korolla nedir? Aspidium Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Equisetum Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Selaginella Eğrelti Otlarında Üreme ve Gelişme Phaeophyta Üreme ve Gelişme Chlorophyta Üreme ve Gelişme Bacillariophyceae Üreme ve Gelişme Xanthophyta Üreme ve Gelişme heteromorf ve izomorf döl almaşı nedir? Endodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Mezodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Ektodermden Gelişen Yapılar Nelerdir? Trofoblast ileri gelişimi nasıldır? Trilaminar germ diski nedir? Bilaminar germ diski nedir? Embriyolojide yarıklanma nedir? Fertilizasyon kaç evrede gerçekleşir? Corpus Luteum nasıl oluşur? Gametogenez nedir? Postnatal gelişim evreleri nelerdir? Prenatal gelişim evreleri nelerdir? Embiyoloji nedir Doğal futbol topları: 3 Kemerli Tatular (Armadillo) Yoksa Kangurular iki kez mi doğuruyorlar?? Diatomlar mikroskobik bitkisel alglerdir. Apandis fonksiyonu henüz tespit edilemeyen bir organdır. Acı biber ile şifa kazanabilirsiniz. Parmaklarımız neden çıtlar? Parmak kıtlatmanın zararı var mıdır? Vücudumuzda Hiç Ağrı Hissetmeseydik Ne Olurdu? Köpekler zihnimizi okuyabilir mi? Babalık testi nedir, nasıl yapılır, süresi ne kadar, nerede yaptırılabilir? Protein kendisi gibi başka bir proteine yol gösterebilir mi? Kaşınma nedir, nasıl oluyor, kaşıntı hissi nasıl gideriliyor? Sinekler Ellerini Acaba Neden Ovuştururlar? Yirmi Yaş Dişimiz Niçin Geç ve Sorunlu Çıkıyor? 1 küp şeker kaç kaloridir? Tüy ile kıl arasındaki fark nedir? Bukalemun neden renk değiştirir? Koşullu ve kalıtsal refleksler nelerdir, örnek vererek açıklayınız. Kuşlarda uçmayı kolaylaştırmak için ovaryum bir tanedir.. Peki yarasalar?? Atlar neden çatlar? Laktik asit sentezi atlarda olmaz mı? Çatlama dediğimiz olay nasıl oluyor ? Deniz analarının beyni ve kanları yok, canlılık faaliyetlerini nasıl sürdürüyorlar ? Kadınlar neden ergenlik dönemine erkeklere göre daha erken girerler? Hamam böcekleri neden radyasyon'dan çok az etkilenirler? Erkek ve dişi ebatları canlı türlerinde neden tam tersidir? Peygamber devesi dişilerinin erkeklerini yediği doğru mu ? Neden soğuk aldığımızda bir yerlerimiz tutulur? Uyuşma nasıl olur? Karıncalanma denen olay neden olur? Derine dalınca veya yüksek bir yamaçta neden kulaklarımız çınlar? Elektroforez nedir, Elektroforez nerelerde kullanılır? Evde deney yapmak istiyorum diyenlere.. heleley heleley

Bakterilerde Fotosentetik Enerji Kazanımı

BAKTERİLERDE FOTOSENTETİK ENERJİ KAZANIMI

Fotootrof mikroorganizmalar içerdikleri fotosentetik pigmentler ile güneş ışığından yayılan enerjiyi absorbe etme özelliğine sahiptirler ve bunu kimyasal enerjiye çevirerek metabolik olaylarda kullanırlar. Böyle mikroorganizmalar, havadaki serbest (CO2)’i kendi yapılarında bulunan, hidrojen verici bileşiklerle (H2S) redükte ederek, organik bileşiklerin esasını oluşturan basit karbonhidratlı substansları (CH2O) sentezler (Fotosentez).

Bakterial fotosentez: Işık enerjisini kullanarak organik bileşikler yapan bakterilere fotosentetik bakteriler, fotosentez işlemlerine de bakterial fotosentez denir. Bu organizmalardaki fotosentetik pigment, klorofil a’ ya benzer olup, “bakterioklorofil” adını alır. Bu pigment ışık enerjisini kimyâsal enerjiye dönüştürür. Bu enerji de karbon bağlarında kullanılır.

Bakteri ve bitki fotosentezinde bir diğer önemli fark; bakterilerde, karanlık devre reaksiyonları için suyun hidrojen kaynağı olarak kullanılmamasıdır. Onun yerine hidrojen sülfür (H2S), hidrojen gazı (H2) veya çeşitli organik bileşikler kullanılır. Fotosentetik bakteriler anaeroptur. Serbest oksijene ihtiyaç duymazlar. İnorganik maddelerden organik madde yapılırken, su parçalanmaz ve serbest oksijen açığa çıkarmazlar. Meselâ; mor ve yeşil sülfür bakterilerinde hidrojen kaynağı H2S’ tir. Bu bileşik parçalandığında, hidrojen atomları, elektronlar ve serbest sülfür açığa çıkar. Bakterial fotosentez sonucunda bakteriler, sülfür kristallerini sitoplazmalarında biriktirir veya hüclerinden dışarı atarlar:
(Bakterial fotosentezin denkleminde de oksijen çıkmadığı görülmektedir.)

Işık enerjisi
CO2 + 2H2S————› (CH2O)n + H2O + 2S
Fotosentetik pigment

Hücrelerde sentezlenen (CH2O), glukoz için temel madde olarak yararlanılır. Reaksiyon sonunda oluşan kükürt (S) hücrede birikir.
Yeşil bitkiler, hidrojen verici olarak, suyu kullanırlar, reaksiyonun sonunda oksijen açığa çıkar.

Işık enerjisi
6CO2 + 6H2O ———› C2H12O2 + 6O2
Fotosentetik pigment

Fotosentezde hidrojen vericiler (donörler)

1- Su (H2O): Yeşil bitkiler ve bazı algler, CO2 ‘in fotosentetik redüksiyonunda hidrojen vericisi olarak suyu kullanırlar ve kendilerine organik sellüler bileşikleri sentez ederler.

Işık enerjisi
CO2 + 2H2O ———› (CH2O) + H2O + O2   (Oksijen atmosfere verilir.)

2- Hidrojen sülfür (H2S): İki grup fototrofik bakteri (yeşil sülfür bakteriler), kendilerinde bulunan bakterioklorofil pigmentler yardımıyla, hidrojen alıcısı olarak H2 kullanılır, suyu kullanamazlar.

Işık enerjisi
CO2+ 2H2S ———————› (CH2O)+ H2O + 2S

Bu reaksiyonda oksijen çıkmaz, kükürt oluşur ve bu da intra veya ekstrasellüler olarak birikir.

3- Organik bileşikler: Fotosentetik bakteriler içinde çok az bir grup (fotoheterotroflar, Athiorhodaceae veya purpul sülfürsüz bakteriler), hidrojen vericisi olarak H2O veya H2S’i kullanamazlar. Bunlar organiklerden yararlanırlar.

Işık enerjisi
CO2+4H-R ————› (CH2O)+H2O+4R

4- Moleküler hidrojen (H2): Birçok fototrofik bakteriler fotosentez olayında moleküler hidrojenden, CO2‘i redükte etmek için yararlanırlar.

Işık enerjisi
CO2+ H2 —————› (CH2O) + H2O

Kaynak: Kişisel ders notu

keyifli

bunlara da bakabilirsiniz

Allium cepa, Laboratuvar Kesitleri Yoğurttaki Gizli Tehlike Calceolaria uniflora, Calceolariaceae, Lamiales Adli Açıdan Subdural Kanama Nedir? YAC vektörleri nelerdir? Kalsiform hücre nedir? Halk dilinde “arı” kelimesi, kaç farklı familya, cins ve türe denk geliyor farkında mısın? #sistematik #biyoloji #evrim LYS, Hücresel Solunum Konu Anlatımı, YGS Kondrositler – şema İnsan beyninin yüzeyi, kılcar damarlar ve dış görünüm Osmoz REGNUM (ALEM): ANIMALIA (HAYVANLAR) Sinekler neden hava soğuduğunda sersem gibi uçar? Bakterilerin Solunumları ve türevleri Fish yöntemi uygulama basamakları nelerdir? kalbin çalışma prensibinde sinirlerin rolü nedir? Rizosferdeki mikrobiyal populasyonların bitkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Phrictus quinqueparitus, Dictyopharidae, Hemiptera, Insecta Eşeyselliğin evrimi nedir? Fotoğraftaki canlı türü hakkında görüşleriniz nedir? Mikroskobik bakış: Arı iğnesi ile normal bir iğne karşılaştırması.. ürkütücü. Formaldehit (H.CHO) nasıl hazırlanır, özellikleri nelerdir? İkiz kardeşlerin şizofreni hastalığının teşhisinde kıyaslamalı MR sonuçları Kardiodilatin ve Kardionatrin nedir? İnsan derisine, profesyonel bir kesitten, inanılmaz bir bakış ! Richard Kessel, Randy Kardon imzalarıyla. Çok tabakalı yassı epitel nedir? Nerede bulunur? Ölüm sonrası Kan ve Vücut Sıvılarında Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir? Sinir Sistemi İş İlanı: HRS Kadın Hastanesi Biyolog Arıyor. Bilim kulüplerinden evrim sansürüne tepki Sporla üreyen omurgasız hayvanlar var mı ?‏‏‏‏‏ Spermin üretildiği yer, insanda testis tübülü, elektron mikrografisi, x363 büyütme, Richard Kessel Bitki köklerinin mikrobiyal populasyonlara etkisi nedir? protein Entactin nedir? Hamam böcekleri aslında yaşamak için bir kafaya ihtiyaç duymazlar. Kromozomal olmayan genetik elemanlar nelerdir? Yağ Asitlerinin Metabolizması ve Biyosentezi Balık arka yüzgeçleriyle yürürken görüntülendi! S ve Ş ile başlayan hastalıklar ve tedavi önerileri Ne kadar derine gidersen, o kadar çok anlarsın! Anatominin ilginç bir kullanım alanı olarak reklam amaçlı kullanımı esnasında ortaya çıkan keyifli bir epidermi görseli. LYS, Sitoplazma ve Organeller Konu Anlatımı Rosaceae – Rosa canina (Kuşburnu) – Biyoloji Günlüğü – Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Resimleri Kollagen liflerin bağ dokudaki görevleri nelerdir? Huperzia selago, Lycopsida, Lycopodiaceae Hemaglütinasyon nedir? Virüslerin hemaglütinasyon yeteneğini nasıl ölçebiliriz? İzotonik çözelti nedir? Akreplerin UV ışık altında mavi/yeşil göründüğünü biliyor muydunuz? Viroloji Genel Bilgi Diskoid

Naber?

Şifreni unuttun mu?

Hesabın yok mu? Kayıt ol

Close
of

Processing files…