son eklenenler

AraşidonatEikosanoidglikoneogenezisglioksilat döngüsüallosterik enzimpentoz-fosfat yolağının amacıanaplerotik tepkimefeedback son ürün inhibisyonuKondenzasyon tepkimesiürikotelik hayvanürotelik hayvanammonotelik hayvankovalent modifikasyoniklim değişikliği ve fosil yakıt bağımlılığıEkoloji nedir? Ekoloji sözcüğü nereden geliyor, anlamı nedir?Ekoloji içerisinde değerlendirilen sistem terimi ne ifade eder?Ekosistem, Kommünite, Popülasyon nedir?Habitat, Biyom, Biyotop nedir?Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir?Biyom, Zonobiyom, Orobiyom, Pedobiyom nedir?Ağır metallerin sağlık üzerine etkileri nelerdir?Ağır metal kirliliğini önlemek için yapılabilecek işlemler nelerdir?Ağır metallerin artışını önlemek için alınabilecek yöntemler nelerdir?Ekosistemlerde organizmalar beslenme ilişkilerine göre kaça ayrılır?Beslenme basamağı nedir?Besin zinciri nedir? Kaç tip besin zinciri vardır?Vater yasası nedir? Vater yasasına göre verimlilik nasıl sınıflandırılır?Liebig minimum yasası nedir? Liebig’in minimum yasası ne ifade eder?Bir ekosistemde enerji ne ifade eder? Enerji döngüsü nasıldır?Hidrolojik döngü nedir?Karbon döngüsü nedir? Hangi basamaklardan oluşur?Azot döngüsü ne ifade eder? Azot döngüsünün önemi nedir?Fosfor döngüsü hangi basamaklardan oluşur?Ekolojik süksesyon nedir? Süksesyon ile birlikte ortaya çıkan değişimler nelerdir?Süksesyonu oluşum çeşitlerine göre kaça ayırırız? Süksesyon çeşitleri nelerdir?Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon nasıl oluşur?Popülasyon nedir? Popülasyonu belirleyen temel karakteristik özellikler nelerdir?Yayılışlarına ve biyososyolojik sınırlamalara göre popülasyon kaça ayrılır?Çevre nedir? Mekan nedir? Ortam nedir?Canlı çevre nedir? Cansız çevre nedir?Biyojeokimyasal madde döngüsü nedir?Ekosistemin işlevleri nelerdir?Ekosistemin canlı öğeleri nelerdir?Çalışma düzenine yada çalışma alanına göre ekoloji kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?Aksiyon reaksiyon ve koaksiyon nedir?Ekolojik ilişki nedir?Ayrıştırıcılar nedir?Tüketiciler nedir kaça ayrılır?Üreticiler ne yapar, hangi canlı gruplarından oluşur?Ekosistemin temel öğeleri nelerdir?Ekosistem nedir?Ekosistem ekolojisi nedir?Populasyon ekolojisi nedir?Birey ekolojisi nedir?Ekolojinin amacı nedir?Ekolojik model nedir?Sistemler kaça ayrılır ve bunlar neledir?Sistem nedir?Ortamsal özelliklerine göre komüniteler kaça ayrılır?Tür çeşitliliği nelerden etkilenir?Komünite (yaşam birliği) nedir?Genetiksel popülasyon nasıl oluşur?Populasyonun yapısal özellikleri nelerdir?Coğrafik populasyonlar nasıl oluşur?Tür nedir?Ekolojik niş nedir?Biyotop nedir?Habitat nedir?Toplumsal çevre nedir?Yapay çevre nedir?Doğal çevre nedir?Fiziksel çevre nedir ve kaça ayrılır?Niteliğine göre çevre kaça ayrılır?Cansız çevre nedir?Canlı çevre nedir?Ortam nedir?Mekan nedir?Çevre nedir?Ekolojik Valans Nedir?Cansız (Abiyotik) Faktörler nelerdir?Ekolojinin dalları nelerdir?Ekoloji ile ilgili sık kullanılan terimlerYeryüzündeki Sular ve DağılımıSu Kirlenmesinin Tanımı ve SınıflandırılmasıKirlenme Türleri Nelerdir?Biyolojik Kirlenme Nedir?Organik Kirlenme Nedir?Asılı Madde Kirliliği Nedir?Ötrifikasyon Nedir?Mikrobiyal Kirlenme Nedir?Termal Kirlenme Nedir?Radyoaktif Kirlenme Nedir?Kimyasal Kirlenme Nedir?Deterjan Kirliliği Nedir?Pestisid Kirliliği Nedir?Biomagnifikasyon Nedir?Ağır metal kirliliği nedir?Ağır metallerin sucul organizmalara etkileri nelerdir?Ağır Metallerin Zararlı Etkileri Nelerdir?Petrol Kirliliği Nedir? heleley heleley

Akademik Farkındalık ve Tüm Üniversite Rektörlüklerine Çağrı

BTK’nın Filtre Uygulamasına Karşı Akademik Farkındalık ve Tüm Ünv. Rektörlüklerine Çağrı

Üniversite Rektörlüklerine,

26 Aralık 2011 tarihinde bazı basın yayın organlarında 22 Kasım 2011’de uygulamaya giren, devlet eliyle merkezi filtreleme yapılarak vatandaşlara sunulan “Güvenli İnternet” hizmetinin bazı üniversiteler tarafından desteklendiği, faydalı ve örnek bir uygulama olarak nitelendiği ve ilgili bir kararın senatolarda alındığına dair haberler yer almıştır.

İnternet’in Güvenli Kullanımı, Yeni Medya ve Medya konusunda, ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar sürdüren akademisyenler olarak şu hususlara ivedilikle dikkat çekmek istiyoruz:

 • 15 Mayıs 2011’de binlerce vatandaşımızın sokaklarda protesto ettiği, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıktığı, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği ve son olarak Danıştay’da iptal davası süren bir uygulamaya özgür düşünce, bilimin, evrensel değerlerin üretildiği kurumlar olan Üniversite adına Senatoların destek vermesi bilimsel ve etik olarak kabul edilemez.
 • BTK, uygulamaya yeterli ilgi gösterilmediği için söz konusu haber dahil, filtre uygulamasını aklama ve sorgulanmadan benimsetme amaçlı daha bir çok kamuoyu destek çalışması yapmaya girişmiştir. Eleştirel, bilimsel ve özgür düşüncenin merkezi olması gereken Üniversitelerin bir kamuoyu çalışmasının aracı olarak kullanılması son derece düşündürücü ve aynı zamanda tehlikelidir.
 • 22 Kasım 2011’de devreye giren uygulama devlet eliyle gerçekleştirilen merkezi, keyfi ve şeffaf olmayan bir filtreleme ve sansür sistemidir. Uygulamanın seçimlik olması, devlet eliyle yürütülen sansür gerçeğini ortadan kaldırmaz. Uygulama ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmakta, vatandaşlarımıza tek tip bir aile/çocuk tasarımını dayatmaktadır. Devlet, seçimlik/gönüllü’ dahi olsa, vatandaşların hangi sitelere erişeceğine karar vermeye ne görevli ne de yetkili değildir. Çocuk ve aileyi korumak, devlet sansürünün gerekçesi yapılamaz. Güvenlik tüm vatandaşların ve pek tabi çocukların hakkı ve ihtiyacıdır. Fakat söz konusu filtreler bunun için kesinlikle çözüm değildir. İnternet’in güvenli kullanımı filtrelerle değil, dijital okur yazarlıkla mümkündür. Merkezi filtre hiçbir demokratik ülkede önerilmemektedir. AGİT üyesi ülkeler arasında merkezi filtre uygulayan tek ülke maalesef Türkiye’dir. Devlet eliyle merkezi filtre uygulayan ülkeler ise Kuzey Kore, Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdir.
 • Bu nedenle bir kamusal alan olan İnternetin, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü sansüre tabi kılan ve gerçekte çocukları ve gençleri İnternet’teki çeşitli olumsuzluklardan korumayan, sadece “bir Çin duvarı” inşa eden BTK’nın filtreli İnternet uygulamasını desteklemiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin Türkiye’de İnternet’in olanaklarından yararlanması ve çeşitli olumsuzluklardan korunması için doğru çözümün ve politikanın, dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve devletin değil bireyin özgür iradesini kullanarak seçimi ile mümkün olduğunu biliyoruz.

Kamuoyuna ve Üniversitelerimize saygıyla duyurulur.
Destek için kayit@alternatifbilisim.org adresine eposta atabilirsiniz.

 

 • Prof. Dr. Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ BÖTE
 • Yard.Doç.Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir, İstabul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Burçe Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Suavi Aydın, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Tezcan Durna, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Mete Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletisim Fakültesi
 • Arş.Gör. Can Irmak Özinanır- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • Aytül Tamer, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Emek Rahte Çaylı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr.Ferhat ÇAĞILTAY, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Uni Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Nihan OCAK, ODTÜ Bilişim Sistemleri
 • Prof.Dr. Semih Bilgen, ODTÜ Mihendislik Fakültesi
 • Prof.Dr. Ilker Ozkan, ODTU Fen-Edebiyat Fakultesi Kimya Bolumu
 • Erkan Erdil, ODTU İktisat Bölümü
 • Dr. Bilge Say, ODTU
 • Prof. Dr. R. Sezer Aygün, ODTÜ Kimya Bölümü
 • Prof. Dr. Aykut Kence, ODTU Fen Edebiyat Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Arş.Gör. Ceylan Gündeğer, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, BÖTE Bölüm Başkanı
 • Yrd.Doc.Dr. Zeynep Alat, Ondokuz Mayis Universitesi
 • Cansu Çiğdem Aydın, Atılım Üniversitesi-İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi
 • Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ, Fırat Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
 • Arş.Gör. Filiz ÇİÇEK, ODTÜ BÖTE
 • Doç.Dr. Erdal Dağtaş, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Doç.Dr. Ruhdan Uzun, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hürriyet Konyar, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi
 • Uzm. Psk. Elmas ATALAR, Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Sinirbilimleri Anabilim Dalı
 • Tuğba Kamalı, Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Arş. Gör. Görkem Dağdelen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Leyla Şimşek Rathke
 • Dr. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ünver Çiftçi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Ayşegül BAKAR ÇÖREZ, Kocaeli Üniversitesi BÖTE Bölümü
 • Hasan İlhan TUTALAR, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi
 • İsmail H. Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Emin Ozsoy, ODTU Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Doç.Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç Dr. Ergun Yalcin, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Dr. Albert Ali Salah, Bogaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Arş. Gör. Dilara YAYA, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Prof.Dr.Serhat Akın, ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh
 • Arş. Gör. İsmail Arı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. C. Can Bilgin, ODTÜ Biyoloji Bölümü
 • Öğr.Gör. Alev ATEŞ, Ege BÖTE
 • Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Arş. Gör. Derya ÜLKER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dr. Rana N. Ogut, ODTU Mimarlik Fakultesi
 • Serdar Altok, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Nokta Çelik, Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi YL
 • Arş. Gör. Selcan KİLİS, ODTÜ BÖTE
 • Doç. Dr. Ekrem TUFAN, Çanakkale Onsekiz Mart Turizm Otelcilik
 • Prof.Dr. Hasan Akbulut, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Yard. Doç. Dr. Nazlı Aytuna, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Göze Orhon, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Meltem Cemiloğlu Altunay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bil. Fak.
 • Yrd.Doç.Dr. Eylem Kılıç, YYÜ BÖTE
katılmak için giriş yapmalısınız.

bunlara da bakabilirsiniz

İndükte mutasyon nedir, nasıl oluşur? LYS, Kemosentez Konu Anlatımı, Konu Özeti Sarcoptes scabiei – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Fish yönteminin avantajları nelerdir? Aktif Taşıma Optimum faktör ve sınırlayıcı faktör nedir? Zıplayan örümcek, Phidippus regius, Makro çekim, Thomas Shahan. Cesetlerde görülen artefaktlar nelerdir? Opilionia sp. – Biyoloji Günlüğü Arthropoda (Eklembacaklılar) Laboratuvar Resimleri Pütrefaksiyonun Evreleri Nelerdir? Columbella sp. – Mollusca – Gastropoda – Biyoloji Günlüğü Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Resimleri Ligamentler ile ilgili genel bilgiler Canlı insan spermi mikroskop altında, mikroskobi video. Antimikrobiyel ajan nedir? Oyun oynamak bir çocuğun sinir sistemini nasıl etkiler?